فرم اطلاع رسانی همایش
[ برگشت به فرم ]
دبیر محترم علمی همایش
تکمیل فرم ذیل جهت اطلاع رسانی همایش/کنفرانس الزامی است.

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- اطلاعات عمومی همایش (درج در پایگاه کنفرانس‌ها)
1 نام همایش (فارسی)
2 نام همایش (انگلیسی)
3 موضوعات همایش
4 نام دبیر علمی - فارسی
5 نام دبیر علمی - انگلیسی
6 نام دبیر اجرایی - فارسی
7 نام دبیر اجرایی - انگلیسی
8 محل برگزاری (دانشکده) - فارسی
9 تلفن تماس دبیرخانه
- اطلاعات اصلی پایگاه
10 نام دامنه اصلی مورد نظر
در این بخش دامنه ای مثل زیردامنه ای مثل chsi.modares.ac.ir وارد کنید.
11 زبان اصلی (پیش فرض) برنامه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
فارسی
انگلیسی
12 زبان دوم (فرعی) برنامه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
انگلیسی
فارسی
13 ایمیل اصلی پایگاه
- اطلاعات طراحی سایت

برای تسهیل و تسریع امور لازم است اطلاعات مورد نظر برای طراحی پایگاه خود را به صورت کامل ارسال نمایید.

نکته مهم: لطفا نام پایگاه، تصاویر مربوطه و رنگ پیشنهادی را به دقت بررسی و سپس ارسال نمایید، بعد از طراحی و تایید هرگونه تغییر گرافیگی امکانپذیر نمی باشد. 

14 تاریخ برگزاری همایش را به فارسی و انگلیسی
15 بارگذاری پوستر فارسی
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
16 بارگذاری پوستر انگلیسی
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.