سامانه مدیریت همایش های علمی- همایش‌های سایر دانشگاه‌ها
کنفرانس ملی دانشجویی آمار ایران به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/26 | 
نخستین کنفرانس ملی دانشجویی آمار ایران به همت انجمن علمی دانشجویی آمار دانشگاه تربیت مدرس با همکاری اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی آمار ایران و انجمن آمار ایران و با هدف ایجاد فرصت و زمینه لازم برای ارتقای سطح علمی دانشجویان این حوزه چهارشنبه 21 آذر ماه در دانشکده علوم پایه (سالن منفی 1) برگزار می شود.
دکتر محسن محمدزاده در تشریح اهداف نخستین کنفرانس ملی دانشجویی آمار ایران گفت: این کنفرانس با حضور پژوهشگران گرایش های مختلف آمار، به ارائه آخرین دست‌آوردهای حوزه های مختلف می پردازد و کاربرد علم آمار را در سایر علوم و حوزه‌های مرتبط مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهد.
دبیر کنفرانس در اشاره به مقالات دریافت شده توسط دبیرخانه اظهار داشت: از مجموع 52 مقاله دریافت شده در دبیرخانه کنفرانس، 46 مقاله مورد پذیرش کمیته محترم داوری قرار گرفت که از این تعداد، 34 مقاله به صورت سخنرانی و 12 مقاله به صورت پوستر ارائه می شود.
وی افزود: این کنفراس حول محورهای آمار نظری، آمار کاربردی، احتمال و کاربردهای آن و سایر زمینه های مرتبط با آمار برگزار می شود.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت همایش های علمی:
http://conference.modares.ac.ir/find-1.16.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب