سامانه مدیریت همایش های علمی- همایش‌های سایر دانشگاه‌ها
مدرسه ملی سینمای ایران "همایش بین المللی سینما در عصر دیجیتال" را با حضور اساتید و صاحب نظران داخلی و خارجی این حوزه در پنل های تخصصی شامل؛ سی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/26 | 
مدرسه ملی سینمای ایران "همایش بین المللی سینما در عصر دیجیتال" را با حضور اساتید و صاحب نظران داخلی و خارجی این حوزه در پنل های تخصصی شامل؛ سینما در عصر دیجیتال، نظام نمایش و توزیع فیلم در عصر دیجیتال، زیبایی شناسی سینما در عصر دیجیتال، نظارت و کنترل سینما در عصر دیجیتال، شیوه های نوین داستان گویی در سینما و جامعه و تکنولوژی: تحولات و تأثیرات برگزار می کند.
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت همایش های علمی:
http://conference.modares.ac.ir/find-1.16.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب