هشتمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
ردیف عنوان XML View
1 توسعه پایدار در کنار عدالت و اخلاق در اقتصاد اسلامی Get XML Data 150 Time(s)
2 چیستی نهاد با رویکرد به آموزه اخلاقی التزام به تعهدات Get XML Data 141 Time(s)
3 حقوق مصرف کننده از دیدگاه اسلام و عملکرد آن در اقتصاد ایران Get XML Data 179 Time(s)
4 تحلیلی از منفعت تولید کننده در چهارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد Get XML Data 152 Time(s)
5 اثر قراردادهای آتی در اقتصاد اسلامی Get XML Data 171 Time(s)
6 آموزه های اخلاقی خرید و فروش (معاملات) در جامعه اسلامی و تأثیر آن بر انباشت سرمایه اجتماعی و تقویت سایر بخش های مولد اقتصادی Get XML Data 186 Time(s)
7 نقش و اهمیت فقر اخلاق در شکل گیری بحران مالی 2008 آمریکا Get XML Data 148 Time(s)
8 تحلیل مقایسه ای پس انداز بر مبنای اخلاق، در نظریات اقتصاد متعارف و آموزه های اسلام Get XML Data 167 Time(s)
9 رویکردهای مبتنی بر اخلاق و حقوق اجتماعی در پاسخ نظام های اقتصادی مبتنی بر بازار و اسلام به سؤالات اساسی در اقتصاد Get XML Data 139 Time(s)
10 تحلیل فقهی - اقتصادی انواع بیمه و ویژگی های شیوه حکومت اسلامی Get XML Data 145 Time(s)
11 تقید به باورهای دینی، تأثیر گذار ترین عامل بر اخلاق مصرف و گرایش به صرفه جویی Get XML Data 152 Time(s)
12 تبیین نقش اخلاق در عملکرد نهادهای مالی مورد مطالعه: جمهوری اسلامی ایران Get XML Data 158 Time(s)
13 بهینه سازی رفتار اقتصادی افراد با توجه به اخلاق متأثر از اعتقاد به معاد Get XML Data 141 Time(s)
14 ایرادات اخلاقی در نظام اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی و رفع این ایرادات در نظام اقتصاد اسلامی Get XML Data 178 Time(s)
15 تأملاتی در اخلاق اسلامی و آسیب شناسی جرم: رهیافت نظریه بازی ها Get XML Data 134 Time(s)
16 تأثیر حسابرسی، حسابدهی و پاسخگویی در توسعه اخلاق اسلامی و توسعه اقتصادی Get XML Data 127 Time(s)
17 عدم تقارن و فقدان اطلاعات در بازار کالا لزوم آموزش مبانی اقتصاد اسلامی Get XML Data 131 Time(s)
18 رابطه اخلاق اسلامی و عدم تقارن اطلاعات در بازار کار Get XML Data 158 Time(s)
19 اخلاق در اقتصاد اسلامی و قانون جمهوری اسلامی ایران Get XML Data 165 Time(s)
20 تعامل اخلاق اسلامی و نهادهای مردمی در جهت توسعه اقتصادی Get XML Data 178 Time(s)
21 بررسی فقهی ایجاد نیاز کاذب با رویکردی بر آثار اخلاقی آن Get XML Data 149 Time(s)
22 بانکداری اخلاقی: درس هایی برای نظام بانکی ایران Get XML Data 105 Time(s)
23 تبیین رابطه ارزش های اخلاقی و عملکرد اقتصادی در عصر اقتصاد دانش بنیان Get XML Data 172 Time(s)
24 نقش عدم رعایت اخلاق شغلی در عدم تحقق اهداف تسهیلات بانکی Get XML Data 154 Time(s)
25 بررسی قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقق ملاحظات اخلاقی اسلام در فضای کسب و کار (با تأکید بر شرایط ایران) | Get XML Data 155 Time(s)
26 اخلاق اقتصادی در آموزه ها و عملکرد دولت اسلامی و مروری بر فعالیت های مرتبط در ج. ا. ایران با تأکید بر فساد مالی Get XML Data 155 Time(s)
27 تعامل اخلاق و اقتصاد در اقتصاد اخلاقی و تضاد آن با اقتصاد ارتدکس Get XML Data 144 Time(s)
28 بررسی مخاطرات اخلاقی هنگام احتکار و تحلیل آن توسط نظریه بازی ها Get XML Data 127 Time(s)
29 اخلاق در کار در اقتصاد اسلامی و عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران Get XML Data 99 Time(s)
30 تأثیر حکمرانی خوب به عنوان شاخص اخلاقی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای اسلامی منتخب به روش پانل دیتا (2012–1960) Get XML Data 125 Time(s)
31 بررسی فساد و عوامل مؤثر بر فزاینده سلامت نظام اداری Get XML Data 100 Time(s)
32 تحلیل مقایسه ای سفته بازی و کارآفرینی در بازارهای اقتصادی و مالی) از منظر اخلاق اسلامی و رشد اقتصادی Get XML Data 127 Time(s)
33 بررسی نقش نظام های اخلاقی و اجتماعی بر ایجاد انحرافات و جرائم اقتصادی با تأکید بر وضعیت عینی میزان انحرافات اقتصادی در ایران Get XML Data 117 Time(s)
برگشت به فهرست همایش‌ها