همایش ملی توسعه سرمایه‌گذاری در گردشگری
ردیف عنوان XML مشاهده
۱ بررسی سهم گردشگری در مخارج مصرف کننده Get XML Data ۱۴۴ بار
۲ نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه صنعت گردشگری Get XML Data ۱۳۸ بار
۳ بررسی ارتباط بین ریسک و بازدهی در صنعت گردشگری: مطالعه موردی شرکت شرکت توریستی و رفاهی آبادگران Get XML Data ۱۵۹ بار
۴ بررسی قابلیت اوقاف در تامین مالی گردشگری Get XML Data ۱۴۹ بار
۵ گردشگری خارجی و نقش آن در توسعه پایدار Get XML Data ۱۵۶ بار
۶ بررسی مزیت سرمایه گذاری در گردشگری روستایی مطالعه موردی: روستای تیس در منطقه آزاد چابهار Get XML Data ۱۶۴ بار
۷ بررسی تجارب موفق تامین مالی گردشگری در سایر کشورها Get XML Data ۱۶۱ بار
۸ چالش های سرمایه گذاری در گردشگری Get XML Data ۱۵۱ بار
۹ ارزیابی عملکرد اعطای تسهیلات به بخش گردشگری در قالب آیین نامه اجرایی بنگاه های زودبازده Get XML Data ۱۷۲ بار
۱۰ روند خصوصی سازی صنعت جهانگردی در ایران Get XML Data ۱۲۸ بار
۱۱ شناسایی روشهای بهینه تامین مالی در بخش گردشگری با تاکید بر شاخصهای رقابت پذیری در بخش Get XML Data ۱۵۴ بار
۱۲ بررسی تاثیر عوامل موثر بر تقاضای سفر گردشگران ورودی به ایران پس از انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۸۳ Get XML Data ۱۳۴ بار
۱۳ بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر تقاضای سفر به شهر نیاسر Get XML Data ۱۵۲ بار
۱۴ بررسی نقش گردشگری در اشتغال مطالعه تطبیقی سرعین با سایر شهرهای استان اردبیل Get XML Data ۱۵۸ بار
۱۵ تقاضای کوتاه مدت و بلند مدت جهانگردان خارجی Get XML Data ۱۳۴ بار
برگشت به فهرست همایش‌ها