هشتمین کنفرانس و کارگاه ریاضی شیمی
ردیف عنوان XML View
1 کران بالا برای اندیس های زاگرب گراف درخت، گراف تک دور و دو دور ها به وسیله عدد احاطه گر و احاطه گر کلی Get XML Data 182 Time(s)
2 ورژن انتقالی انرژی لاپلاسی گراف Get XML Data 208 Time(s)
3 شاخص گریز از مرکز یرای زنجیر و تسمه Get XML Data 170 Time(s)
4 برخی خواص فاصله ها در گرافهای m -فولرین Get XML Data 191 Time(s)
5 گراف های 2-همبند و شاخص دتور Get XML Data 254 Time(s)
6 شاخص استرادای ابرمکعب های اسفنجی نشان دار ساخته شده توسط گراف هشت وجهی Get XML Data 189 Time(s)
7 انتروپی درجه مبنا برای گراف ها Get XML Data 181 Time(s)
8 بررسی برخی از متغیرهای گراف‌های فولرن Get XML Data 192 Time(s)
9 مطالعه شاخص گراواچ-پیزانسکی Get XML Data 174 Time(s)
10 شاخص نارومی-کاتایامای شبه‌ درخت‌ها Get XML Data 184 Time(s)
11 پیش بینی نقطه ذوب و نقطه جوش مشتقات آنیلین با روش های MLP و PLS غیر خطی Get XML Data 181 Time(s)
12 روشی برای به دست آوردن اندیس وینر یک گراف با دانستن اندیس های سگد و خروج از مرکز آن گراف Get XML Data 163 Time(s)
13 بررسی اندیس استرادا روی ترکیبات اسپیرو با تعدادی پیوندهای زوج در هر حلقه Get XML Data 195 Time(s)
14 1- کد کامل در فولرین ها Get XML Data 190 Time(s)
15 تعداد گام ها در فولرن C60 Get XML Data 187 Time(s)
16 گراف‌های c-دوری با ماکزیمم رزولونت انرژی لاپلاسی بی‌علامت Get XML Data 192 Time(s)
17 بررسی ارتباط کمی ساختار-خاصیت براساس روش های رگرسیون خطی چندگانه مبنی بر الگوریتم ژنتیک و حداقل مربعات جزئی برای پیش بینی خواص فیزیکوشیمیایی داروهای سولفونامیدی Get XML Data 196 Time(s)
18 مقایسه روش رگرسیون چندگانه خطی و شبکه عصبی برای پیش بینی آنتروپی مشتقات اسیدهای آمینه Get XML Data 177 Time(s)
19 عدد اشباع توانهای یک گراف Get XML Data 157 Time(s)
20 شکستن تقارن برای گرافهای حائز اهمیت در شیمی Get XML Data 195 Time(s)
21 l :: Article submission - step 3 :: Please fill the form with your article information: (Article Code: A-10-49-1) * indicates required fields Persian Title *مطلعه qspr و خواص فیزیکی شیمیایی باربیتوراتها با استفاده از نظریه گراف Get XML Data 140 Time(s)
22 گروه تقارن های پلی هدرال-گراف Get XML Data 200 Time(s)
23 تقارن و شاخص گراواوک بیزانسکی گراف های تک دور Get XML Data 150 Time(s)
24 مدل QSAR برای پیش بینی فعالیت آنالوگهای Camptothecin به عنوان عوامل ضد تومور با استفاده از الگوریتم ژنتیک - روش مربع جزئی جزئی Get XML Data 154 Time(s)
25 شاخص ابر-زاگرب درخت‌ها و گراف‌های تک‌دوری Get XML Data 186 Time(s)
26 پژوهشی بر شاخص های توپولوژیکی وینر و مرکز گریزی کل Get XML Data 162 Time(s)
27 چندجمله ای های وابسته به گراف ها Get XML Data 127 Time(s)
28 این یک تست است Get XML Data 72 Time(s)
29 مدل QSAR برای پیش بینی فعالیت آنالوگهای Camptothecin به عنوان عوامل ضد تومور با استفاده از الگوریتم ژنتیک - روش مربع جزئی جزئی Get XML Data 104 Time(s)
30 این یک تست است Get XML Data 77 Time(s)
31 این یک تست است Get XML Data 52 Time(s)
32 این یک تست است Get XML Data 54 Time(s)
33 این یک تست است Get XML Data 45 Time(s)
34 این یک تست است Get XML Data 25 Time(s)
برگشت به فهرست همایش‌ها