هشتمین کنفرانس و کارگاه ریاضی شیمی
ردیف عنوان XML مشاهده
۱ کران بالا برای اندیس های زاگرب گراف درخت، گراف تک دور و دو دور ها به وسیله عدد احاطه گر و احاطه گر کلی Get XML Data ۱۸۲ بار
۲ ورژن انتقالی انرژی لاپلاسی گراف Get XML Data ۲۰۸ بار
۳ شاخص گریز از مرکز یرای زنجیر و تسمه Get XML Data ۱۷۰ بار
۴ برخی خواص فاصله ها در گرافهای m -فولرین Get XML Data ۱۹۱ بار
۵ گراف های ۲-همبند و شاخص دتور Get XML Data ۲۵۴ بار
۶ شاخص استرادای ابرمکعب های اسفنجی نشان دار ساخته شده توسط گراف هشت وجهی Get XML Data ۱۸۹ بار
۷ انتروپی درجه مبنا برای گراف ها Get XML Data ۱۸۱ بار
۸ بررسی برخی از متغیرهای گراف‌های فولرن Get XML Data ۱۹۲ بار
۹ مطالعه شاخص گراواچ-پیزانسکی Get XML Data ۱۷۴ بار
۱۰ شاخص نارومی-کاتایامای شبه‌ درخت‌ها Get XML Data ۱۸۴ بار
۱۱ پیش بینی نقطه ذوب و نقطه جوش مشتقات آنیلین با روش های MLP و PLS غیر خطی Get XML Data ۱۸۱ بار
۱۲ روشی برای به دست آوردن اندیس وینر یک گراف با دانستن اندیس های سگد و خروج از مرکز آن گراف Get XML Data ۱۶۳ بار
۱۳ بررسی اندیس استرادا روی ترکیبات اسپیرو با تعدادی پیوندهای زوج در هر حلقه Get XML Data ۱۹۵ بار
۱۴ ۱- کد کامل در فولرین ها Get XML Data ۱۹۰ بار
۱۵ تعداد گام ها در فولرن C۶۰ Get XML Data ۱۸۷ بار
۱۶ گراف‌های c-دوری با ماکزیمم رزولونت انرژی لاپلاسی بی‌علامت Get XML Data ۱۹۲ بار
۱۷ بررسی ارتباط کمی ساختار-خاصیت براساس روش های رگرسیون خطی چندگانه مبنی بر الگوریتم ژنتیک و حداقل مربعات جزئی برای پیش بینی خواص فیزیکوشیمیایی داروهای سولفونامیدی Get XML Data ۱۹۶ بار
۱۸ مقایسه روش رگرسیون چندگانه خطی و شبکه عصبی برای پیش بینی آنتروپی مشتقات اسیدهای آمینه Get XML Data ۱۷۷ بار
۱۹ عدد اشباع توانهای یک گراف Get XML Data ۱۵۷ بار
۲۰ شکستن تقارن برای گرافهای حائز اهمیت در شیمی Get XML Data ۱۹۵ بار
۲۱ l :: Article submission - step ۳ :: Please fill the form with your article information: (Article Code: A-۱۰-۴۹-۱) * indicates required fields Persian Title *مطلعه qspr و خواص فیزیکی شیمیایی باربیتوراتها با استفاده از نظریه گراف Get XML Data ۱۴۰ بار
۲۲ گروه تقارن های پلی هدرال-گراف Get XML Data ۲۰۰ بار
۲۳ تقارن و شاخص گراواوک بیزانسکی گراف های تک دور Get XML Data ۱۵۰ بار
۲۴ مدل QSAR برای پیش بینی فعالیت آنالوگهای Camptothecin به عنوان عوامل ضد تومور با استفاده از الگوریتم ژنتیک - روش مربع جزئی جزئی Get XML Data ۱۵۴ بار
۲۵ شاخص ابر-زاگرب درخت‌ها و گراف‌های تک‌دوری Get XML Data ۱۸۶ بار
۲۶ پژوهشی بر شاخص های توپولوژیکی وینر و مرکز گریزی کل Get XML Data ۱۶۲ بار
۲۷ چندجمله ای های وابسته به گراف ها Get XML Data ۱۲۷ بار
۲۸ این یک تست است Get XML Data ۷۲ بار
۲۹ مدل QSAR برای پیش بینی فعالیت آنالوگهای Camptothecin به عنوان عوامل ضد تومور با استفاده از الگوریتم ژنتیک - روش مربع جزئی جزئی Get XML Data ۱۰۴ بار
۳۰ این یک تست است Get XML Data ۷۷ بار
۳۱ این یک تست است Get XML Data ۵۲ بار
۳۲ این یک تست است Get XML Data ۵۴ بار
۳۳ این یک تست است Get XML Data ۴۵ بار
۳۴ این یک تست است Get XML Data ۲۵ بار
برگشت به فهرست همایش‌ها