نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
ردیف عنوان XML مشاهده
۱ اثر سه روش جایگزینی محلول غذایی و هرس بر رشد، عملکرد و مصرف آب فلفل تند در سیستم هیدروپونیک NFT Get XML Data ۱۷۷ بار
۲ روشهای نوین تغذیه، مطالعه موردی: مزرعه طالبی Get XML Data ۱۷۱ بار
۳ پتانسیل گیاهان دارویی بومی ایران برای تولید داروهای استراتژیک به روش‌های زیست فناوری Get XML Data ۲۰۱ بار
۴ بررسی راهکارهای مناسب در بازاررسانی تجاری یک فرآورده باغبانی با در نظر گرفتن پسته‌تر به عنوان یک مدل Get XML Data ۱۳۹ بار
۵ کاربرد بیوتکنولوژی در علوم باغبانی؛ گذشته، حال و آینده Get XML Data ۱۴۴ بار
۶ گیاهان بومی قابل زینتی شدن در ایران Get XML Data ۱۷۱ بار
۷ تلاش‌ها در اصلاح پایه‌های درختان پسته در کشور Get XML Data ۱۴۳ بار
۸ استفاده از پردازش تصویر در برآورد خسارت وارده از سرما بر میوه انبه Get XML Data ۱۴۶ بار
۹ دستاوردها و آینده گرده‌افشانی مکانیزه نخل خرما Get XML Data ۱۴۸ بار
۱۰ ارزیابی چهار توده هندوانه (Citrulllus lanatus) و یک رقم تجاری از نظر برخی خصوصیات رشدی و ویژگی‌های بذری تحت شرایط گلخانه‌ای Get XML Data ۱۷۱ بار
۱۱ اثر محلول‌پاشی بنزیل ‌آدنین و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی لیلیوم رقم‌Navona Get XML Data ۱۶۵ بار
۱۲ بررسی کاربرد محلول‌پاشی پیش از برداشت پلی آمین‌ها بر برخی ویژگی‌های کمی، کیفی و عمر پس از برداشت گل‌های شاخه بریده رز رقم grand prix Get XML Data ۱۸۹ بار
۱۳ اهمیت کاربرد نهال گواهی‌شده در توسعه باغبانی کشور Get XML Data ۱۵۹ بار
۱۴ تولید نشا گوجه‌فرنگی تحت تأثیر طیف‌های مختلف نور LED Get XML Data ۱۵۸ بار
۱۵ بررسی خصوصیات کمی میوه و روغن ژنوتیپ ‘T۲’ و دو رقم زیتون’ابوسطل‘ و ’دزفولی‘ تحت شرایط آب و هوایی اهواز Get XML Data ۱۷۵ بار
۱۶ بررسی تأثیر اقلیم و زمان‌های برداشت بر عملکرد و ترکیبات اسانس آویشن دنایی (Thymus dainensis) Get XML Data ۱۳۹ بار
۱۷ شناسه (گیاه‌کد) ارقام انگور تجاری ایران Get XML Data ۱۴۴ بار
۱۸ بررسی واردات موز در ایران و انطباق آن با سیاست اقتصاد مقاومتی Get XML Data ۱۵۹ بار
۱۹ اثر گرمایش جهانی بر رشد و نمو پسته Get XML Data ۱۶۶ بار
۲۰ کارآفرینی در بخش باغبانی کشور: فرصتها و تهدیدها Get XML Data ۱۵۲ بار
۲۱ ارزیابی ترکیبات مغز ۶ رقم پسته در شهرستان ماه‌نشان (زنجان) Get XML Data ۱۳۸ بار
۲۲ مطالعه برخی صفات فنولوژیکی سه رقم پسته در دشت رجعین (زنجان) Get XML Data ۱۵۴ بار
۲۳ ارزیابی تغییرات فصلی غلظت عناصر برگ برخی ارقام پسته شهرستان ماه‌نشان (زنجان) Get XML Data ۱۶۱ بار
۲۴ بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از لاین‌های خیار Get XML Data ۱۳۶ بار
۲۵ اثر نانوکلات‌آهن و تیمارهای غذایی بر محتوی کلروفیل و کاروتنوئید شنبلیله (Trigonella foenum-graecum ) Get XML Data ۱۷۸ بار
۲۶ مقایسه ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه خشبی چهار رقم زیتون Get XML Data ۱۲۸ بار
۲۷ پیوند پکان با استفاده از سیستم کابل حرارتی Get XML Data ۱۲۱ بار
۲۸ اثر استعمال خارجی پاکلوبوترازول بر رشد رویشی و زایشی آلوی رقم قطره‌طلا Get XML Data ۹۵ بار
۲۹ بررسی اثرات اندازه آنیون‌ست بر بولتینگ و عملکرد ارقام روزکوتاه پیاز در منطقه میناب Get XML Data ۱۱۴ بار
۳۰ تعیین بهترین سن نشا برای ژنوتیپ‌های روزکوتاه پیاز در مناطق جنوبی ایران Get XML Data ۱۱۰ بار
۳۱ بررسی کمیت و کیفیت اسانس برگ پنج‌انگشت (Vitex pseudo-negundo) در مراحل مختلف رشد آنتوژنیک Get XML Data ۱۳۶ بار
۳۲ بررسی اثر تیدیازرون (TDZ) بر پرآوری گیاه سیاه‌گیله (Vaccinium arctostaphylos L.) در شرایط درون شیشه‌ای Get XML Data ۱۱۰ بار
۳۳ بررسی کشت تلفیقی زیتون و انگور در استان کرمانشاه Get XML Data ۱۲۹ بار
۳۴ اثر نیترات کلسیم و هیومیک اسید بر برخی صفات مورد بررسی در زنبق شاخه بریده Get XML Data ۱۱۷ بار
۳۵ بررسی اثرات طول قلمه، نوع محیط کشت و غلظت‌های مختلف IBA بر ریشه‌زایی قلمه-های خشبی گل محمدی Get XML Data ۹۹ بار
۳۶ برهمکنش غلظت‌های مختلف IBA و طول قلمه بر ویژگی‌های کمی و کیفی قلمه‌های خشبی گل محمدی Get XML Data ۱۱۵ بار
۳۷ تخمین سطح برگ، وزن تر و وزن خشک برگ گیاه توت با استفاده از مدل‌های رگرسیونی Get XML Data ۱۰۹ بار
۳۸ اثر زنیا بر خصوصیات بذر در خیار (Cucumis sativus L.) Get XML Data ۱۲۳ بار
۳۹ تأثیر فاز محیط کشت و مواد افزودنی روی جوانه‌زنی غیرهمزیست بذر فالانوپسیس در شرایط درون‌شیشه‌ای Get XML Data ۱۱۸ بار
۴۰ تأثیر هفت پایه مختلف بر برخی صفات رویشی نارنگی انشوی میاگاوا (Citrus unshiu cv. Miyagawa) Get XML Data ۱۱۷ بار
۴۱ پیش‌بینی وزن تر، وزن خشک برگ و مساحت برگ گیاه دارویی برگ‌بو با استفاده از معادلات خطی Get XML Data ۱۱۶ بار
۴۲ اثر تیمارهای پیش سرما و پیش خشکی بر خواب بذر بادنجان (Solanum melongena) Get XML Data ۱۱۵ بار
۴۳ بررسی تنوع مورفولوژیکی، ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی کل در برخی جمعیت‌های گیاه دارویی دم‌اسب Equisetum arvense L. در ایران Get XML Data ۱۲۰ بار
۴۴ اثر فاصله کاشت و تعداد شاخه بر شاخص‌های رویشی و عملکرد تمشک سیاه در سامانه داربست Get XML Data ۱۰۴ بار
۴۵ تأثیر زمان برداشت بر سنتز کاروتنوئید و انبارمانی میوه‌های کیوی ژنوتیپ گوشت طلایی (Hort۱۶A’’ Actinidia chinensis) Get XML Data ۱۲۱ بار
۴۶ تأثیر کاربرد نیتریک اکسید بر جوانه‌زنی بذر چمن پوآ تحت شرایط شوری Get XML Data ۱۲۶ بار
۴۷ مطالعه تأثیر ۲۴-اپی براسینولید بر برخی خصوصیات رشدی گیاهچه‌های فلفل دلمه‌ای Get XML Data ۱۴۶ بار
۴۸ تأثیر پایه‌های مختلف بر شاخص برداشت و کارایی عملکرد نارنگی انشو (Citrus unshiu) Get XML Data ۱۰۷ بار
۴۹ غربالگری تحمل برخی پایه‌های مرکبات به خاک‌های آهکی Get XML Data ۹۶ بار
۵۰ مدیریت مصرف پتاسیم در مراحل مختلف فنولوژی برای درختان نارنگی انشو Get XML Data ۱۱۲ بار
۵۱ القاء پلی پلوئیدی درون شیشه‌ای در گیاه گلدانی ژربرارقم Mini Red Get XML Data ۱۴۸ بار
۵۲ القاء درون شیشه‌ای پلی‌پلوئیدی با استفاده از کلشی سین در بنت‌القنسول Get XML Data ۱۰۹ بار
۵۳ بررسی اثر رقم و تاریخ کشت بر شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و کیفیت شاخه بریده گل داودی در شرایط اقلیمی جیرفت Get XML Data ۱۰۰ بار
۵۴ بررسی تاریخ کشت و اندازه ریزوم بر خصوصیات کمی و کیفی گل مریم در شرایط گلخانه‌های جیرفت Get XML Data ۱۱۳ بار
۵۵ بررسی مراحل ریزش فیزیولوژی میوه پرتقال تامسون ناول و نارنگی‌های انشوی میاگاوا و سوجی‌یاما در مناطق مختلف شهرستان ساری Get XML Data ۱۰۳ بار
۵۶ ارزیابی فنوتیپی برخی ارقام گل داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat) با استفاده از صفات مورفولوژیک Get XML Data ۹۷ بار
۵۷ بررسی پروتئین‌های خانواده GRAS در گردو و مقایسه آن با سایر گونه‌های گیاهی در شرایط in silico Get XML Data ۱۰۵ بار
۵۸ ارزیابی فیتوشیمیایی۳۰ رقم گل داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat.) Get XML Data ۱۴۰ بار
۵۹ مطالعه اثرات سوربیتول و نیترات پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی طالبی سمسوری Get XML Data ۱۲۵ بار
۶۰ مطالعه تغییرات پرولین و مالون دآلدیید برگ‌های طالبی سمسوری تحت تأثیر نیترات پتاسیم و سوربیتول Get XML Data ۱۰۶ بار
۶۱ کارایی عملیاتی گرده‌افشان الکتریکی نخل خرما Get XML Data ۱۰۰ بار
۶۲ طاوسی، رقم جدید کاهو مناسب برای استان خوزستان Get XML Data ۱۰۵ بار
۶۳ مطالعه سازگاری شش رقم تجاری زردآلو با برخی از پایه‌های رویشی Get XML Data ۱۲۳ بار
۶۴ بررسی اثر انواع سامانه‌های داربست بر رشد رویشی دو رقم تمشک سیاه خاردار و بی‌خار Get XML Data ۹۸ بار
۶۵ بررسی اثر غلظت‌های مختلف براسینواستروئید در مراحل مختلف تکامل، رشد و نمو میوه پسته Get XML Data ۱۱۵ بار
۶۶ بررسی استفاده از آسکوربیک اسید و آویشن شیرازی بر تغییرات فیزیکو شیمیایی میوه به Get XML Data ۹۴ بار
۶۷ مقایسه دو روش هرس فرم معمولی و هرس فرم دو شاخه در پنج رقم خیار گلخانه‌ای Get XML Data ۱۵۰ بار
۶۸ تجزیه صفات کمی، کیفی و مورفولوژی پنج رقم لیموترش برای دورگ‌گیری Get XML Data ۱۱۳ بار
۶۹ برهمکنش سه رقم نارنگی کلمانتین (کادوکس، نولز و ماریسول) روی برخی از پایه‌های مرکبات Get XML Data ۱۱۶ بار
۷۰ اصلاح ظرفیت ریشه‌زایی قلمه‌های چوب‌سخت ساقه‌ی شمشاد خزری، یک درختچه‌ی زینتی در حال انقراض، توسط IBA و NAA Get XML Data ۱۰۵ بار
۷۱ اثر روش‌های مختلف پیوند بر گیرایی و درصد زنده‌مانی بوته گوجه‌فرنگی Get XML Data ۹۰ بار
۷۲ خوشه‌بندی اقلیمی بر مبنای پتانسیل نیاز سرمایی قابل دسترس برای گیاهان باغی در ایران Get XML Data ۱۰۹ بار
۷۳ بررسی پرآوری آنتوریوم گلدانی با استفاده از غلظت‌های مختلف بنزیل آدنین و نفتالن استیک اسید Get XML Data ۱۰۶ بار
۷۴ بررسی اثر غلظت‌های مختلف IBA, BAP و نوع ریزنمونه بر شاخه‌زایی گیاه لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) Get XML Data ۸۹ بار
۷۵ بررسی اثر محلول‌پاشی پتاسیم و نانوپتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی لیلیوم رقم Tresor Get XML Data ۱۰۳ بار
۷۶ تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma virens)، باکتری پانتوآ (Pantoea ananatis) و پوتریسین بر برخی خصوصیات رویشی لایم کوآت Get XML Data ۱۱۹ بار
۷۷ بررسی اثر کودهای ازتوبارور-۱ و نیتروکارا بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گیاه دارویی زعفران (Crocus sativus L.) Get XML Data ۹۶ بار
۷۸ اثر فنیل آلانین و تریپتوفان بر صفات مورفولوژیکی و تولید محصول در هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) Get XML Data ۹۳ بار
۷۹ اثرات محلول‌پاشی پرولین و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات رویشی گیاه استویاStevia rebaudiana (Bert.) Get XML Data ۱۱۶ بار
۸۰ بررسی قابلیت ریشه زایی قلمه‌های ۲۸۴ نمونه آلوی بذری با استفاده از هورمون ایندول بوتیریک اسید Get XML Data ۹۸ بار
۸۱ بررسی استقرار و پرآوری پایه‌ی رویشی کادامن (Prunus persica× P. davidiana) در کشت درون شیشه‌ای Get XML Data ۱۱۲ بار
۸۲ بررسی تغییرات غلظت آنتوسیانین درونی بر عمر گلجایی چهار رقم گل شاخه بریده میخک Get XML Data ۹۷ بار
۸۳ بررسی تاثیر آنتوسیانین خارجی بر برخی صفات چهار رقم گل شاخه بریده میخک Get XML Data ۹۸ بار
۸۴ اثر بازدارنگی عصاره برگ گیاه دارویی کلخونگ بر روی سه علف هرز غالب مزارع استان فارس Get XML Data ۱۰۳ بار
۸۵ بهبود پارامترهای جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی علف طلایی اروپایی (Solidago virgaurea L.) Get XML Data ۱۰۰ بار
۸۶ مطالعه سازگاری، خودناسازگاری و تعیین بهترین گرده‌افشان برای شش ژنوتیپ امیدبخش زردآلو Get XML Data ۱۱۹ بار
۸۷ اثر تیمار قبل از برداشت لاکتات کلسیم بر کیفیت و خواص آنتی‌اکسیدانی میوه توت‌فرنگی Get XML Data ۱۴۴ بار
۸۸ بررسی صفات کمی تولید نشای شمعدانی (Pelargonium hortorum ”Maverik Star”) تحت نور لامپ‌های ال‌ای‌دی Get XML Data ۱۱۵ بار
۸۹ اثر نور ال‌ای‌دی بر کیفیت نشاء حسن یوسف (Solenostemon scutellarioides “wizard”) تحت شرایط محیطی کنترل شده Get XML Data ۱۰۰ بار
۹۰ مقایسه روند رشد و نمو ۶ رقم کاهوی برگی درسیستم هیدروپونیک Get XML Data ۱۱۵ بار
۹۱ برهمکنش اثر پلی آمین‌ها، نانو ذرات نقره و ساکارز بر طول عمر گل‌های بریده رز رقم grand prix Get XML Data ۱۱۳ بار
۹۲ تأثیر کاربرد هیومیک اسید و ورمی کمپوست بر اسانس و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه شمعدانی عطری Get XML Data ۱۲۴ بار
۹۳ بررسی علل برخی نارسائی‌ها در باروری و تشکیل میوه در خرما Get XML Data ۸۷ بار
۹۴ بررسی اثرات کشت توأم بر عملکرد و اجزای عملکرد سه محصول خیار، بادنجان و فلفل دلمه‌ای در شرایط گلخانه‌ای Get XML Data ۹۰ بار
۹۵ اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و کاربرد کائولین بر کاهش دمای برگ و تنه درخت زیتون Get XML Data ۱۱۰ بار
۹۶ تأثیر استفاده از سوبستراهای مصنوعی بر خصوصیات رشدی ارکیده‌ی خاک‌رست خربقی معمولی Epipactis veratrifolia در شرایط درون شیشه‌ای Get XML Data ۱۰۸ بار
۹۷ بررسی تغییرات رنگ میوه بعضی ارقام مرکبات در شرق مازندران Get XML Data ۹۶ بار
۹۸ اثر نوع قلمه، کاربرد اکسین و بستر کشت بر ازدیاد گیاه Thevetia peruviana Get XML Data ۱۲۰ بار
۹۹ بررسی اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر تکثیر درون‌شیشه‌ای گیاه لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum) Get XML Data ۱۱۳ بار
۱۰۰ مقایسه سه رقم مختلف ژربرا (Intense، Amlet و Cabana) در شرایط هیدروپونیک Get XML Data ۱۱۹ بار
۱۰۱ شناسایی آلودگی‌های قارچی در کشت درون شیشه‌ای نخل خرما (Phoeneix dactylifera) رقم کبکاب Get XML Data ۱۱۷ بار
۱۰۲ تجزیه ‌و تحلیل سطح پاسخ اثر تراکم و وزن بنه بر ویژگی‌های کمی تولید بنه زعفران در شرایط اقلیمی جنوب خراسان (مطالعه موردی گناباد) Get XML Data ۱۱۵ بار
۱۰۳ بررسی اثر محیط کشتهای پایه و آسکوربیک اسید بر استقرار و میزان نکروزه شدن مریستم Cerasus avium (L.) Get XML Data ۱۰۲ بار
۱۰۴ تعیین نیاز سرمایی و تأثیر دورمکس (سیانامیدهیدروژن) و نیترات پتاسیم بر شکستن خواب جوانه‌های گل سیب رقم دلباراستیوال در منطقه‌ی ساری Get XML Data ۱۲۲ بار
۱۰۵ بررسی سازگاری گرده‌افشانی و تشکیل میوه در رقم Ferragnes بادام Get XML Data ۱۱۸ بار
۱۰۶ مطالعه خصوصیات فیزیکی و رنگ میوه نژادگان‌های توت سفید (Morus alba) در استان آذربایجان غربی Get XML Data ۹۹ بار
۱۰۷ بررسی اثر تیمار سرمادهی و اسید جیبرلیک بر جوانه‌زنی بذور پنیرباد Get XML Data ۱۰۵ بار
۱۰۸ ارزیابی برخی از صفات مورفولوژیکی گیاه نرگس واریته مسکینک (Narcissus tazetta var.Meskinak) حاصل از کلشی‌سین Get XML Data ۱۰۶ بار
۱۰۹ بررسی روند تغییرات عناصر معدنی در اندام‌های هوایی درخت با محلول‌پاشی اوره در نارنگی رقم کینو Get XML Data ۱۶۱ بار
۱۱۰ بررسی تغییرات کربوهیدرات‌‌ها، پرولین، پروتئین و کلروفیل تحت تأثیر کاربرد اوره در درختان نارنگی کینو Get XML Data ۱۱۲ بار
۱۱۱ تأثیر کاربرد هورمون سالیسیلیک اسید بر بنه زعفران و نقش آن بر برخی صفات گل Get XML Data ۹۶ بار
۱۱۲ تأثیر محلول‌پاشی سولفات روی و سولفات منگنز بر فعالیت برخی آنزیم‌های میوه پرتقال نافی (Citrus sinensis cv. Navel) Get XML Data ۱۰۳ بار
۱۱۳ بررسی تیمارهای دمایی مختلف بر درصد جوانه‌زنی و رشد طولی لوله گرده، دانه‌های گرده انباری برخی از ژنوتیپ‌ها و ارقام مرکبات در شرایط درون شیشه‌ای Get XML Data ۱۰۶ بار
۱۱۴ ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی برخی از آلبالوهای بومی ایران Get XML Data ۹۸ بار
۱۱۵ انتخاب نتاج حاصل از دو رگ‌گیری دوطرفه بین نارنگی یاشار با برخی از ارقام پرتقال (مارس و هاملین) و نارنگی( پونکن، شانگشا و پیج) Get XML Data ۱۱۹ بار
۱۱۶ بررسی اثر NAA وIBA بر ریشه‌زایی قلمه‌های شمشاد رسمی سبز و ابلق Get XML Data ۱۰۵ بار
۱۱۷ تأثیرIBA و NAA بر ریشه‌زائی قلمه‌های رز باغی Get XML Data ۱۰۶ بار
۱۱۸ تأثیر غلظت‌های مختلف چیتوسان بر عمر انبارداری و کیفیت پس از برداشت میوه ذغال اخته Get XML Data ۱۱۶ بار
۱۱۹ مطالعه تعدادی از ویژگی‌های کمی و کیفی میوه ذغال‌اخته (Cornus mas L.) تحت دماهای مختلف انبارداری Get XML Data ۱۱۹ بار
۱۲۰ تأثیر دو نوع روش قلمه-پیوند و هورمون اسید ایندول بوتیریک بر تکثیر یاس خوشه‌ای Get XML Data ۹۲ بار
۱۲۱ اثر تنظیم‌کننده‌های رشد مختلف بر لوبیا سبز) Phaseolus vulgaris L.) در مزرعه Get XML Data ۱۰۵ بار
۱۲۲ شهرک‌های کشاورزی-صنعتی راهکاری نوین برای افزایش بهره‌وری Get XML Data ۱۱۹ بار
۱۲۳ بررسی ویژگی‌های ریخت‌شناسی دانه‌های گرده و گل‌آذین تعدادی از رقم‌های نر نخل خرما Get XML Data ۱۰۸ بار
۱۲۴ تأثیر محیط کشت‌های مختلف و نوع قلمه بر ریشه‌زایی قلمه‌های پیچ امین‌الدوله Get XML Data ۱۰۰ بار
۱۲۵ بررسی برخی ویژگی‌های مورفولوژی و فیزیولوژی نارنگی انشو میاگاوا روی شش پایه مرکبات در شرق مازندران Get XML Data ۱۱۲ بار
۱۲۶ اثر پاکلوبوترازول و پروهگزادیون کلسیم بر برخی ویژگی‌های رویشی توت‌فرنگی رقم پاروس (Fragaria × ananassa Duch. Cv. Paros) Get XML Data ۱۱۰ بار
۱۲۷ تأثیر تنش خشکی و اسید سالیسیلیک بر رنگیزه‌های گیاهی و ریزش برگ بادام (Prunus dulcis Miller.) Get XML Data ۱۰۴ بار
۱۲۸ تأثیر سطوح مختلف جیبرلین بر جوانه‌زنی بذور چهار رقم سیکلامن (Cyclamen persicum Miller.) Get XML Data ۱۱۱ بار
۱۲۹ استخراج و شناسایی ترکیبات شیمیایی کرفس کوهی در مرحله غنچگی Get XML Data ۱۱۰ بار
۱۳۰ بررسی اثر پلاسمای سرد بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه هویج Get XML Data ۱۱۰ بار
۱۳۱ بررسی نقش مؤثر تنظیم‌کننده‌های رشد در ایجاد کالوس‌های جنین‌زا در ارقام مختلف گلایل Get XML Data ۱۲۴ بار
۱۳۲ بررسی تأثیر دما و زوائد بذر (پاپوس) بر درصد جوانه‌زنی گیاه دارویی پای خر (Tussilago farfara) Get XML Data ۱۲۹ بار
۱۳۳ بررسی اثر کشت مخلوط تأخیری بر رشد و عملکرد کلم بروکلی و کدوی پوست‌کاغذی Get XML Data ۱۰۰ بار
۱۳۴ تأثیر کیفیت نور بر برخی از خصوصیات کمی نشا گوجه‌فرنگی Get XML Data ۱۰۰ بار
۱۳۵ بررسی خصوصیات رشدی و عملکرد ارقام کاهوی برگی (Lactuca sativa L. var. crispum) در شرایط اقلیمی اهواز Get XML Data ۱۰۲ بار
۱۳۶ بررسی کاشت هفت رقم توت‌فرنگی در کشت یک‌ساله Get XML Data ۱۴۳ بار
۱۳۷ اثر بی‌کربنات کلسیم بر غلظت عناصر غذائی، محتوی رطوبت نسبی و نشت یونی برگ در برخی ارقام بادام پیوند شده روی پایه رویشی GN۱۵ Get XML Data ۱۲۰ بار
۱۳۸ کاربرد جهش جهت ایجاد تنوع و افزایش بازارپسندی در گل و گیاهان زینتی Get XML Data ۹۹ بار
۱۳۹ رقابت غیراصولی، تهدیدی جدی برای تشدید بحران آب Get XML Data ۱۱۸ بار
۱۴۰ بررسی اثر سطوح مختلف ایندول بوتیریک اسید در ریشه‌زایی قلمه‌های گل محمدی Get XML Data ۱۲۲ بار
۱۴۱ بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام داوودی (.Chrysanthemum morifolium Ramat) با نشانگر ISSR Get XML Data ۱۱۸ بار
۱۴۲ ارزیابی ارزش غذایی روغن بذر برخی از جنس‌های تیره چتریان در زاگرس مرکزی ایران Get XML Data ۱۰۱ بار
۱۴۳ اثر هرس سبز در کاهش تبخیر و مقابله با خشک‌سالی و افزایش کمی و کیفی محصول انگور کلاهداری Get XML Data ۱۱۵ بار
۱۴۴ مقایسه فرم‌های پرورشی مو به‌جای زیر خاک کردن آن در خراسان شمالی Get XML Data ۱۱۰ بار
۱۴۵ اثر بستر کاشت و چای کمپوست کود مرغی بر برخی صفات مورفولوژیک پوتوس Get XML Data ۱۲۴ بار
۱۴۶ بررسی تأثیر گرده‌افشانی تکمیلی در برخی صفات کمی و کیفی سه رقم پسته تجارتی در استان قزوین Get XML Data ۱۲۴ بار
۱۴۷ تعیین بهترین رقم گرده دهنده برای ژنوتیپ انتخابی گیلاس سیاه مشهد ۸۴ Get XML Data ۱۳۲ بار
۱۴۸ بررسی خصوصیات فنولوژی و مورفولوژی برخی از ژنوتیپ‌های انتخابی هلو در شرایط اقلیمی مشهد استان خراسان رضوی Get XML Data ۱۱۰ بار
۱۴۹ اثر مراحل مختلف رشدی بر محتوی فنل و فلاونوئید کل گیاه دارویی علف طلایی اروپایی (Solidago virgaurea L.) Get XML Data ۱۰۵ بار
۱۵۰ تأثیر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی و کیفی پسته رقم اوحدی Get XML Data ۱۰۸ بار
۱۵۱ بررسی اثر مولیبدن بر رشد رویشی و عملکرد باقلا (L. Vicia faba) رقم سرازیری Get XML Data ۱۰۸ بار
۱۵۲ بررسی تأثیر زمان مصرف و غلظت نانوکلات آهن و کلات آهن بر برخی صفات گل گلایول رقم advance Get XML Data ۱۰۶ بار
۱۵۳ اثرات روش بیوپرایمینگ بر جوانه‌زنی دو رقم سدوم Sedum rubotinctum و Sedum album Get XML Data ۱۷۱ بار
۱۵۴ تنوع اسانس بخش‌های هوایی افسنطین (Artemisia absinthium L.) یک‌ساله و دوساله در طول مرحله فنولوژیکی Get XML Data ۹۹ بار
۱۵۵ بررسی امکان بذرگیری از خیارهای گلخانه‌ای در شرایط اهواز Get XML Data ۱۱۵ بار
۱۵۶ اثر دما و طول دوره‌ی سرما بر گل‌انگیزی سوخ‌های دو رقم پیاز خوراکی Get XML Data ۱۰۱ بار
۱۵۷ بررسی تنوع ژنوتیپ‌های مختلف گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای با استفاده از برخی صفات مورفولوژی و صفات مرتبط با عملکرد میوه Get XML Data ۱۱۳ بار
۱۵۸ ارزیابی میزان فنول کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی برخی از جمعیت‌های گیاه دارویی Allium elburzense Get XML Data ۱۰۲ بار
۱۵۹ تأثیر پرایمینگ بذر با سطوح مختلف محرک‌های جوانه‌زنی بر جوانه‌زنی بذر و صفات مورفولوژی گیاهچه دو رقم خیار مزرعه‌ای Get XML Data ۱۱۲ بار
۱۶۰ بررسی میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و مالون‌دی‌آلدهید ۳ گونه‌ی مختلف تمشک در طی فصل رشد Get XML Data ۱۰۸ بار
۱۶۱ بررسی میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی تمشک گونه Sanctus در مراحل مختلف رشد Get XML Data ۱۱۰ بار
۱۶۲ تأثیر پرایمینگ بذر با سطوح مختلف محرک‌های جوانه‌زنی بر فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در گیاهچه دو رقم خیار Get XML Data ۱۰۱ بار
۱۶۳ بررسی اولیه سازگاری ژنوتیپ‌های بومی زیتون استانهای ایلام و کرمانشاه Get XML Data ۱۱۱ بار
۱۶۴ بررسی سازگاری رشد و عملکرد گیاهان دارویی آرنیکای چامیسو و آرنیکای کوهی در ایران Get XML Data ۱۱۴ بار
۱۶۵ بررسی تنوع مورفولوژیک برخی از جمعیت‌های گیاه دارویی A. Derderianum Get XML Data ۱۰۰ بار
۱۶۶ تأثیر لاکتات کلسیم و گابا بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی کاهو آیسبرگ Get XML Data ۱۰۳ بار
۱۶۷ تأثیر محلول‌پاشی گابا و لاکتات کلسیم بر محتوای رنگیزه‌های کلروفیلی و مقدار مالون دآلدئید کاهو آیسبرگ Get XML Data ۹۴ بار
۱۶۸ بررسی تغییرات فنل کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در مراحل مختلف رسیدگی میوه تمشک (blackberry) در ژنوتیپ‌های مختلف گونه R.Sanctus Get XML Data ۹۷ بار
۱۶۹ بررسی اثر سویه‌های منتخب باکتری خانواده سودوموناس بر مؤلفه‌های فتوسنتزی در گیاه زیتون Get XML Data ۱۱۷ بار
۱۷۰ اثر قطر پایه و پیوندک بر تشکیل کالوس و رشد پیوندک در برخی ارقام انگور Get XML Data ۱۰۰ بار
۱۷۱ ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد در ارقام لوبیا سفید و چیتی (Phaseolus vulgaris) در شرایط آب و هوایی کرج Get XML Data ۱۱۴ بار
۱۷۲ تأثیر مالچ بر روی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه گزنه (Urtica dioica L.) Get XML Data ۱۲۸ بار
۱۷۳ تأثیر مقادیر مختلف عناصر پتاسیم، کلسیم، منیزیم و آهن بر عملکرد کمی ‌و کیفی توت‌فرنگی در کشت هیدروپونیک Get XML Data ۱۴۶ بار
۱۷۴ مطالعه تأثیر تراکم کاشت و نوع رقم بر برخی ویژگی‌های کیفی در کشت گلخانه‌ای گوجه‌فرنگی Get XML Data ۱۱۰ بار
۱۷۵ بررسی میزان بیان ژن‌های PABP وPFK در گل‌های گرده‌افشانی نشده نخل خرمای رقم برحی حاصل از تکثیر با کشت بافت و پاجوش به روش qRT –PCR Get XML Data ۱۳۰ بار
۱۷۶ تجزیه برخی از عناصر معدنی مؤثر در گرده‌افشانی و تلقیح گل خرما (رقم برحی کشت بافتی و پاجوشی) Get XML Data ۱۰۶ بار
۱۷۷ تغییرات مورفولوژیکی پیوندک انجیر با پایه‌های رویشی و بذری Get XML Data ۹۷ بار
۱۷۸ اثر تراکم گیاه و کود نیتروژن بر روی برخی خصوصیات کمی در چغندر برگی توده محلی استان خوزستان در شرایط اقلیمی اهواز Get XML Data ۱۰۴ بار
۱۷۹ تأثیر نوردهی تکمیلی بر رشد و عملکرد توت‌فرنگی رقم کاماروسا در شرایط گلخانه Get XML Data ۱۲۷ بار
۱۸۰ اثر تاریخ‌های کاشت بر عملکرد لوبیای سیاه (Phaseolus vulgaris L.) Get XML Data ۹۷ بار
۱۸۱ بررسی تیمار کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت قلمه‌های سرو لیلندی طلایی با استفاده از هورمون نفتالین استیک اسید NAA Get XML Data ۱۰۶ بار
۱۸۲ بررسی اثر نوع پایه و روش پیوند بر میزان موفقیت و رشد رویشی پنج رقم سرو کوهی زینتی Get XML Data ۱۱۲ بار
۱۸۳ بررسی نوع پیوندک و روش پیوند در موفقیت پیوند و رشد رویشی دو رقم سرو لیلندی سبز و طلایی Get XML Data ۱۴۳ بار
۱۸۴ بررسی کمیت و کیفیت ترکیبات فنلی برگ سه رقم زیتون (.Olea europaea L) در منطقه گنبد‌کاووس Get XML Data ۱۱۶ بار
۱۸۵ بررسی اثر زمان و شدت هرس در جابجایی درختان تنومند سی ساله‌ی مرکبات ، زیتون و خرمالو Get XML Data ۱۱۸ بار
۱۸۶ بررسی ریشه زایی گیاه زینتی آزالیا رقم White Lady با استفاده از غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتریک اسید و پراکسید هیدروژن Get XML Data ۱۰۳ بار
۱۸۷ اثر خاکپوش‌های بیولوژیکی و پلاستیکی بر خصوصیات کمی و کیفی کاهوپیچ طاوسی Get XML Data ۱۲۰ بار
۱۸۸ اثر محلول‌پاشی پوترسین و اسپرمین بر میزان میوه‌دهی، پوکی و خندانی پسته رقم فندقی Get XML Data ۹۹ بار
۱۸۹ بررسی جایگاه گیاهان دارویی در اقتصاد ایران Get XML Data ۱۰۴ بار
۱۹۰ بررسی تغییرات دمایی طی دوره رشد میوه انار در شهرستان ساوه Get XML Data ۱۱۶ بار
۱۹۱ بررسی دوز مناسب اشعه گاما بر تغییرات مورفولوژیکی جوانه‌های کیوی ‌فروت رقم هایوارد Get XML Data ۱۰۲ بار
۱۹۲ کارافرینی اجتماعی با تکیه بر گیاهان دارویی در استان گلستان Get XML Data ۱۰۸ بار
۱۹۳ The establishment of effective regeneration system and in vitro culture of Campanula Get XML Data ۱۳۴ بار
۱۹۴ Regeneration of Plantlets from In Vitro Raised Leaf Explants of an Orchid; Var. Rhynchostylis retusa Get XML Data ۱۱۹ بار
۱۹۵ Aromatic Orchids Promotion in the World – an Overview Get XML Data ۱۳۴ بار
۱۹۶ بررسی الگوی بیان ژنgaLFY در مراحل مختلف نمو زایشی در برخی از همگروه‌های گلده، نیمه گلده و غیر گلده سیر ایرانی Get XML Data ۱۳۲ بار
۱۹۷ تعیین سطوح پلوئیدی ژنوتیپ‌های منسوب به پرشین‌لایم در ایران Get XML Data ۱۰۳ بار
۱۹۸ عملکرد هفت رقم، همسانه و ژنوتیپ امیدبخش زردآلو روی پایه میروبالان بذری (Prunus cerasifera) Get XML Data ۹۸ بار
۱۹۹ بررسی تنوع فیتوشیمیایی جمعیت‌های وحشی سالیکورنیای رویش یافته در اطراف دریاچه ارومیه Get XML Data ۱۱۳ بار
۲۰۰ استفاده از بارکد برای بررسی تمایز در ۱۷ رقم پیاز زرد متقاضی تجاری شدن Get XML Data ۹۷ بار
۲۰۱ بررسی تنوع صفات کمی و کیفی میوه در تعدادی از ارقام مهم خرمای ایران Get XML Data ۱۰۷ بار
۲۰۲ ارزیابی خصوصیات رشد و عملکرد اکوتیپ‌های مختلف در برخی از گونه‌های آویشن (Thymus spp.) به‌منظور گزینش ژنوتیپ‌های برتر Get XML Data ۱۱۴ بار
۲۰۳ ارزیابی بیان کمی ژن‌های درگیر در تولید رنگ گلبرگ گل محمدی در مراحل مختلف نموی Get XML Data ۱۰۵ بار
۲۰۴ مطالعه صفات مهم مورفوفیزیولوژیکی زغال‌اخته‌های ایران به‌منظور شناسایی ژنوتیپ‌های امیدبخش Get XML Data ۹۲ بار
۲۰۵ شناسایی هاپلوتایپی برخی ژنوتیپ‌های لایم منطقه میناب با استفاده از ژنوم کلروپلاست Get XML Data ۱۱۵ بار
۲۰۶ مروری بر آخرین وضعیت اصلاح ارقام و پایه‌های بادام در کرج Get XML Data ۹۲ بار
۲۰۷ معرفی مقدماتی هیبریدهای امیدبخش خودسازگار بادام Get XML Data ۹۸ بار
۲۰۸ ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی کلون‌های انتخابی سیب‌زمینی در مناطق کشت بهاره در ایران Get XML Data ۱۰۹ بار
۲۰۹ بررسی سازگاری گرده و مادگی تلاقی‌های دی‌آلل بادام با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت و درصد تشکیل میوه Get XML Data ۱۲۲ بار
۲۱۰ جمع بندی تعدادی از مهم ترین یافته های پژوهشی در درختان میوه هسته دار Get XML Data ۱۱۴ بار
۲۱۱ بررسی پایداری ژنتیکی گیاهان حاصل از جنین زایی سوماتیکی خربزه (Cucumis melo L.) با استفاده از فلوسایتومتری Get XML Data ۱۰۷ بار
۲۱۲ آنالیز PCR-RFLP و SSR در دورگ‌های بین گونه‌ای و بین جنسی در مرکبات Get XML Data ۱۱۷ بار
۲۱۳ Study the Reactions of Powdery Mildew (Podosphaera pannosa) in Resistant and Susceptible Rose Genotypes and Their Segregating Progeny Get XML Data ۱۲۲ بار
۲۱۴ تأثیر دو نوع تنظیم‌کننده‌رشد گیاهی BAP و TDZ بر پرآوری پایه سیب M۷ Get XML Data ۱۲۱ بار
۲۱۵ تأثیر دو نوع تنظیم کننده رشد گیاهی IBA و NAA بر تعداد و طول ریشه در سه روز تاریکی در ریشه‌زایی درون شیشه‌ای پایه سیب MM۱۱۱ Get XML Data ۱۳۷ بار
۲۱۶ تأثیر انواع محیط کشت پایه بر پرآوری پایه سیب MM۱۱۱ Get XML Data ۱۵۲ بار
۲۱۷ انتخاب لاین‌های برتر از توده‌های بومی بادمجان میناب Get XML Data ۱۲۸ بار
۲۱۸ اثرات تنظیم‌کننده رشد و نوع ریز نمونه بر کال‌زایی گیاه گزنه Get XML Data ۱۰۴ بار
۲۱۹ ارزیابی ارقام امیدبخش زیتون در منطقه ریجاب استان کرمانشاه Get XML Data ۱۴۹ بار
۲۲۰ بررسی ESTهای ثبت شده در بانک ژن برای تشخیص و شناسایی EST-SSR در انگور Get XML Data ۹۶ بار
۲۲۱ واکنش برخی صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی مشگک (Ducrosia anethifolia Boiss.) به پرتوتابی اشعه گاما Get XML Data ۱۰۵ بار
۲۲۲ اثر محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر پرآوری و ریشه‌زایی پایه رویشی JASPI Get XML Data ۱۰۹ بار
۲۲۳ بررسی تعدادی از خصوصیات پومولوژیکی میوه در واریته های محلی زردآلوی منطقه دماوند استان تهران Get XML Data ۹۲ بار
۲۲۴ تعیین دز مناسب اشعه گاما در خرفه به‌منظور القاء جهش مصنوعی Get XML Data ۱۱۴ بار
۲۲۵ نتایج میان‌مدت ارزیابی ناحیه‌ای ژنوتیپ‌های امیدبخش زردآلوی آذربایجان شرقی در جنوب استان البرز Get XML Data ۸۸ بار
۲۲۶ بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی پایه تترا (empyrean ۳ Prunus) Get XML Data ۱۲۶ بار
۲۲۷ ایجاد گیاهان سیب‌زمینی حاوی سازه کایمری القای خاموشی RNA ویروس Y Get XML Data ۱۲۱ بار
۲۲۸ مطالعه کارایی سازه‌ی کایمری القای خاموشی RNA بر میزان تکثیر ویروس Y سیب‌زمینی از طریق بیان موقت Get XML Data ۱۰۱ بار
۲۲۹ مقایسه تأثیر هورمون‌های مختلف بر جوانه‌زنی و رشد بذر زیره سیاه (Bunium persicum) در شرایط درون شیشه‌ای Get XML Data ۱۲۳ بار
۲۳۰ بررسی توالی پروتئین بازدارنده پلی گالاکتوروناز در محلب و انطباق آن با توالی‌های همولوگ Get XML Data ۱۲۹ بار
۲۳۱ شناسایی، ارزیابی و تهیه نقشه کاشت ارقام مختلف خرمای استان هرمزگان Get XML Data ۱۲۱ بار
۲۳۲ مطالعه آلل‌های خود(نا)سازگاری در ژنوتیپ‌های امیدبخش زردآلو به روش توالی‌یابی Get XML Data ۱۰۹ بار
۲۳۳ چالش‌های پیش رو در تولید تجاری گلابی محلی (خوج) در شمال ایران Get XML Data ۹۹ بار
۲۳۴ ارزیابی ترکیبات تام فنلی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی برگ گونه‌های مختلف گل ماهور در استان آذربایجان غربی Get XML Data ۱۱۹ بار
۲۳۵ بررسی رویان‌زایی از بافت نوسل انبه رقم محلی چارک در شرایط درون شیشه‌ای Get XML Data ۱۰۸ بار
۲۳۶ افزایش تولید ویتافرین‌آ با استفاده از الیسیتورهای زنده و غیر زنده در کشت ریشه‌های مویینه گیاه کاکَنج (Withania somnifera (L.) Dunal) Get XML Data ۱۶۹ بار
۲۳۷ تأثیر سویه‌های مختلف Agrobacterium rhizogenes بر القای ریشه‌های مویین در گیاه دارویی کاسنی Cichorium intybus L.)) Get XML Data ۹۸ بار
۲۳۸ بررسی میکروسکوپی مراحل تشکیل دانه و سقط جنین در انگور بی‌دانه ایرانی Get XML Data ۱۱۳ بار
۲۳۹ ریزازدیادی و انطباق گیاهچه‌های ریزازدیادی شده گلابی نطنزی (Pyrus communic cv. Natanzi) با محیط برون شیشه‌ای به کمک قارچ میکوریزا Get XML Data ۱۳۳ بار
۲۴۰ ارزیابی ویژگی‌های خشک‌میوه و مغز در ارقام و ژنوتیپ‌های بادام منطقه شمال غرب ایران Get XML Data ۱۰۴ بار
۲۴۱ ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداری در ۱۴ رقم هندوانه متقاضی تجاری شدن Get XML Data ۱۰۳ بار
۲۴۲ ریزازدیادی آگلونما توسط BA، ۲-iP، TDZ و NAA Get XML Data ۱۳۸ بار
۲۴۳ مطالعه‌ی ریشه‌زایی ارقام مختلف گلابی بومی ایران به منظور حفاظت درون شیشه‌ای Get XML Data ۱۱۲ بار
۲۴۴ بررسی تأثیر نسبت‌های مختلف ساکارز به گلوکز بر رشد و تولید رزمارینیک اسید در کشت سوسپانسیون سلولی بَرازَمبِل Get XML Data ۱۴۲ بار
۲۴۵ بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی، میزان اسید آسکوربیک و فنل کل در نسترن زرد ایرانی (Rosa foetida Herrm.) و نسترن معمولی (Rosa canina L.) جمع‌آوری‌شده از آذربایجان غربی Get XML Data ۱۱۶ بار
۲۴۶ بررسی تأثیر غلظت و مدت زمان تیمارهای مختلف کلشی‌سین بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه خشخاش ایرانی ((Papaver bracteatum lindl Get XML Data ۱۱۸ بار
۲۴۷ اثر محرک‌های زیستی کلشی‌سین و کیتوسان در افزایش متابولیت‌های ثانویه زرین گیاه Get XML Data ۹۲ بار
۲۴۸ القای کالوس از ریز نمونه بذر بالغ در Kentucky bluegrass (Poa pratensis L.) Get XML Data ۱۳۳ بار
۲۴۹ بکارگیری توالی های تکرار ی پالیندرومیک کوتاه با فاصله تنظیم شده خوشه ای در محصولات باغی Get XML Data ۲۲۱ بار
۲۵۰ بهبود تولید تری اسیل گلیسرول گیاه با افزایش کارایی کانال‌های فعال پروتئینی در میتوکندری Get XML Data ۱۱۰ بار
۲۵۱ بررسی فنولوژی، عملکرد و صفات کیفی در برخی ژنوتیپ‌های انگور سیستان Get XML Data ۱۰۱ بار
۲۵۲ ارزیابی تنوع عملکرد اسانس و محتوای تام فنول و فلاونوئیدی اکوتیپ‌های مختلف مریم-گلی پرساقه (Salvia multicaulisvahl.)در استان همدان Get XML Data ۱۱۷ بار
۲۵۳ بررسی اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر پرآوری پنج رقم گلابی ابته‌فتل، درگزی، کوشیا، ملینا و اسپادونا Get XML Data ۱۱۹ بار
۲۵۴ اثر سدیم نیتروپروساید بر پرآوری و فعالیت آنتی‌اکسیدانی سیب گوشت قرمز رقم بناب Get XML Data ۱۰۶ بار
۲۵۵ تولید متابولیت ثانویه آلیسین از طریق القای کالوس‌زایی در موسیر ایرانی Get XML Data ۱۱۱ بار
۲۵۶ ارزیابی ژنوتیپ‌های برتر زردآلو با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی برگ Get XML Data ۱۱۶ بار
۲۵۷ بررسی تنوع ویژگی‌های رویشی آنمون (Anemone coronaria) در مناطق مختلف استان ایلام Get XML Data ۱۴۰ بار
۲۵۸ مقایسه میزان زنده‌مانی ارقام مختلف گلابی در شرایط گرمادرمانی Get XML Data ۱۱۱ بار
۲۵۹ اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازیادی گیاه کالادیوم (Caladium bicolor) Get XML Data ۱۱۳ بار
۲۶۰ اثر نیتریک اکسید بر تولید آلکالوئیدهای تروپانی در کشت ریشه‌های موئین بذرالبنج مشبک Hyoscyamus reticulatus L.)) Get XML Data ۱۴۳ بار
۲۶۱ اثر آنتی‌بیوتیک سفاتوکسیم و هورمون‌ها بر باززایی گیاه رازیانه (Foeniculum vulegare Mill.) Get XML Data ۱۷۱ بار
۲۶۲ ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های خارمریم (Silybum marianum L.) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR Get XML Data ۱۱۵ بار
۲۶۳ تأثیر اکسین و منبع کربن بر میزان رشد ریشه‌های مویین در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) Get XML Data ۱۰۴ بار
۲۶۴ مطالعه بروز ناهنجاری‌های مراحل میکروسپورزایی گیاه سیر Get XML Data ۱۰۶ بار
۲۶۵ مطالعه مراحل تکوین بساک و دانه گرده گیاه سیر Get XML Data ۱۰۵ بار
۲۶۶ بررسی تنوع ژنتیکی ۳۳ ژنوتیپ بذری گردو (Juglans regia) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و انتخاب برخی از ژنوتیپ‌های برتر Get XML Data ۱۰۱ بار
۲۶۷ مقایسه نشانگرهای مولکولی اختصاصی بکار رفته در تعیین مقاومت به بیماری آتشک درختان سیب استان اصفهان از نظر شاخص‌های تنوع ژنتیکی Get XML Data ۱۲۸ بار
۲۶۸ آنالیز ناحیه پروموتوری ژن GAI در دو گونه هلو و خیار در شرایط in silico Get XML Data ۱۱۰ بار
۲۶۹ آنالیز ناحیه پروموتوری ژن H۶H در گیاه Brassica rapa در شرایط in silico Get XML Data ۱۲۷ بار
۲۷۰ پینه‌زایی و باز‌زایی درون شیشه‌ای دو رقم تجاری چاوی چندساله Get XML Data ۱۲۰ بار
۲۷۱ ارزیابی کمیت، کیفیت و خودسازگار در برخی از ژنوتیپ بادام Get XML Data ۱۱۲ بار
۲۷۲ بررسی تلاقی پذیری هویج آسیائی و هویج اروپایی (Daucus carota L.ssp. sativus) و ارزیابی عملکرد و تحمل والدین و نتاج آن‌ها در شرایط تنش شوری Get XML Data ۱۰۳ بار
۲۷۳ مطالعات فلوسایتومتری و تعیین سطح پلوئیدی در تعیین تمایز و یکنواختی توده‌های بذری هندوانه Get XML Data ۱۰۲ بار
۲۷۴ بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی میوه‌های گیاه دارویی Sambucus nigra جمع آوری شده از ارومیه Get XML Data ۸۷ بار
۲۷۵ مطالعه برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی میوه‌های گیاه دارویی Rosa webbiana Get XML Data ۱۱۶ بار
۲۷۶ تأثیر سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی مرزه اورامی (Satureja avromanica Maroofi) در سیستم کشت درون شیشه‌ای Get XML Data ۱۰۸ بار
۲۷۷ بررسی امکان تولید هیبریدهای F۱ پیاز در کشور و مقایسه با ارقام تجاری وارداتی و بومی Get XML Data ۱۰۱ بار
۲۷۸ بررسی مطالعات سیتوژنتیک مولکولی در شناسایی کروموزوم‌های گونه‌های مختلف رز به همراه کاربرد پروب S۴۵ Get XML Data ۱۰۴ بار
۲۷۹ کشت ریشه‌های مویین گیاهان دارویی در بیوراکتور مه‌ساز Get XML Data ۱۶۴ بار
۲۸۰ اثر نوع دانه گرده برخی از ژنوتیپ‌های گردو بر درصد تشکیل میوه و ویژگی‌های کمی و کیفی میوه در والدین مادری MSG۱۵، MKG۲۳ و MKG۲۴ Get XML Data ۱۱۶ بار
۲۸۱ بررسی خصوصیات رویشی برگ در برخی ژنوتیپ‌های مختلف پونه وحشی (Mentha longifolia l.) در شرایط کشت یکسان Get XML Data ۱۰۹ بار
۲۸۲ بررسی بیوانفورماتیکی لینالول سنتاز در گیاه Rosa rugose و چند گیاه دیگر Get XML Data ۱۰۳ بار
۲۸۳ الگوی بیان ژن‌های کلیدی در مسیر بیوسنتز تیمول در آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) تحت تنش سرما Get XML Data ۱۱۹ بار
۲۸۴ بررسی سازگاری گرده و درصد تشکیل میوه در والدین مادری شاهانی، فخریو لعل با گرده برخی از ارقام انگور Get XML Data ۹۶ بار
۲۸۵ ارقام برتر تمشک سیاه خاردار و بی‌خار حاصل از برنامه بهنژادی بلندمدت جمع‌آوری و ارزیابی ژرم‌پلاسم استان مازندران Get XML Data ۱۰۲ بار
۲۸۶ ارزیابی ساختار جمعیتی در برخی ژنوتیپ‌های سیب بومی منطقه البرز مرکزی با استفاده از نشانگر RAPD Get XML Data ۹۷ بار
۲۸۷ بررسی مقایسه‌ای تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم ژنوتیپ‌های لایم اسیدی با کاربرد نشانگر AFLP Get XML Data ۹۸ بار
۲۸۸ بررسی کارایی روش‌های میدانی و آزمایشگاهی در مطالعه انتقال صفت خودسازگاری در زردآلو Get XML Data ۱۲۱ بار
۲۸۹ ارزیابی گوناگونی ژنتیکی در بین برخی ژنوتیپ‌های چای منطقه لاهیجان
با استفاده از نشانگرهای مورفولوژی
Get XML Data ۹۳ بار
۲۹۰ تأثیر محیط کشت‌های مختلف بر شاخه‌زایی و ریشه‌زایی پایه پنتا Get XML Data ۹۷ بار
۲۹۱ اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی پایه پنتا (Prunus domestica) Get XML Data ۱۰۶ بار
۲۹۲ القای تترا پلی‌پلوئیدی در گیاه دارویی آرنیکا چامیسو (Arnica chamissonis Less. ssp. foliosa) Get XML Data ۹۹ بار
۲۹۳ بررسی ریز ازدیادی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana) Get XML Data ۹۹ بار
۲۹۴ تأثیر بستر کشت‌های مختلف بر سازگاری گیاهک انجیر معابد (Ficus religiosa) Get XML Data ۸۱ بار
۲۹۵ تأثیر پوتریسین بر ریشه‌زایی درون شیشه‌ای شاخساره انجیر معابد (Ficus religiosa) Get XML Data ۸۴ بار
۲۹۶ بررسی اثر محیط کشت‌های مختلف بر ساقه‌زایی گیاه دارویی استویا Get XML Data ۹۹ بار
۲۹۷ بررسی میزان توارث پذیری محتوای روغن در دورگ‌های حاصل از ارقام دیر گل و خود بارور بادام Get XML Data ۱۰۷ بار
۲۹۸ ارزیابی مقاومت لاین‌های امیدبخش بادمجان ایرانی نسبت به بیماری‌های مهم عامل پژمردگی قارچی Get XML Data ۱۱۰ بار
۲۹۹ مطالعه و بررسی بهینه‌سازی محیط کشت گل راعی (Hypericum perforatum) با هدف کال‌زایی و باززایی ریزنمونه‌های برگ و ساقه Get XML Data ۹۸ بار
۳۰۰ اثر نوع محیط کشت و غلظت بنزیل‌آدنین بر باززایی و پرآوری شاخساره پایه پسته UCB۱ Get XML Data ۱۳۴ بار
۳۰۱ پرآوری درون‌شیشه‌ای سه پایه هیبرید منتخب هلو و شلیل (GN، TETRA و GF۶۷۷) Get XML Data ۱۰۷ بار
۳۰۲ امکان‌سنجی استفاده از جوانه‌های گیاهی آسیاب شده با هدف تقویت محیط‌های کشت بافت گیاهی Get XML Data ۱۰۱ بار
۳۰۳ پرآوری گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) با استفاده از تکنیک کشت بافت Get XML Data ۱۱۲ بار
۳۰۴ خرمای پیارم رقم امیدبخش جهت جایگزینی و تغییر الگوی کشت در جنوب کشور Get XML Data ۱۱۶ بار
۳۰۵ خرمای مجول، رقم جدید برای کشت در مناطق خرماخیز جنوب کشور Get XML Data ۱۱۲ بار
۳۰۶ بررسی تنوع ترکیبات فیتوشیمیایی اکسشن‌های گونه millefolium Achillea بومادران ایران Get XML Data ۹۸ بار
۳۰۷ ارزیابی عناصر معدنی در ژنوتیپ‌های بومادران ایران (Achillea wilhelmsii) Get XML Data ۱۱۲ بار
۳۰۸ بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون دو گونه بومادران ایران Get XML Data ۸۴ بار
۳۰۹ واکنش مثبت ریزنمونه‌های گیاه اطلسی به غنی‌سازی محیط کشت با کود آلی هیومکس Get XML Data ۹۰ بار
۳۱۰ بررسی میزان جوانه‌زنی دانه گرده در ۶۱ ژنوتیپ و رقم زیتون Get XML Data ۹۳ بار
۳۱۱ نتایج ارزیابی سازگاری ارقام خرمای حاصل از کشت بافت در ایران Get XML Data ۹۶ بار
۳۱۲ شناسایی و جمع‌آوری ژنوتیپ‌های برتر ازگیل ژاپنی (Eriobutrya japonica) در شمال کشور Get XML Data ۱۰۱ بار
۳۱۳ مطالعه فنولوژی لاله واژگون گرگانی (Fritillaria raddeana) در رویشگاه طبیعی خراسان شمالی در دو سال پی‌درپی Get XML Data ۱۰۶ بار
۳۱۴ مطالعه فنولوژی گیاه گوشتی ناز طوقه‌ای (Rosularia elymaitica) در رویشگاه طبیعی شمال استان فارس Get XML Data ۱۱۳ بار
۳۱۵ شناسایی و ارزیابی برخی ژنوتیپ‌های برتر و امیدبخش گردو در استان ایلام Get XML Data ۹۸ بار
۳۱۶ تعیین نیاز سرمایی درختان گردو در راستای دستیابی به ژنوتیپ‌های برتر با نیاز سرمایی پائین Get XML Data ۱۱۶ بار
۳۱۷ ارزیابی مولکولی برخی ژنوتیپ‌های برتر گردوی ایرانی با استفاده از آغازگر ISSR Get XML Data ۱۰۶ بار
۳۱۸ الگوی بیان ژن‌های کلیدی در مسیر بیوسنتز تیمول در آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) تحت تنش سرما Get XML Data ۱۱۴ بار
۳۱۹ میوه فیسالیس، محصولی جدید، سالم و سازگار در تناوب گلخانه Get XML Data ۱۰۲ بار
۳۲۰ برآورد برخی پارامترهای ژنتیکی، ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برخی صفات کمی ملون‌ها با استفاده از روش هیمن Get XML Data ۱۰۵ بار
۳۲۱ بررسی صفات پومولوژیک در برخی ژنوتیپ‌های برتر گردو در منطقه طالقان، استان البرز Get XML Data ۱۲۴ بار
۳۲۲ ویژگی های میوه در پنج ژنوتیپ برتر از گلابی های بومی شمال کشور (خوج) Get XML Data ۱۱۳ بار
۳۲۳ واکنش برخی صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی مشگک (Ducrosia anethifolia Boiss.) به پرتوتابی اشعه گاما Get XML Data ۱۱۸ بار
۳۲۴ Construction of a Genetic Linkage Map to Locate QTLS Controlling Pathotype-Specific Powdery Mildew Resistance in Diploid Roses Get XML Data ۹۲ بار
۳۲۵ Genetic diversity of some pistachio cultivars in Kerman province as revealed by ISSR marker assay Get XML Data ۱۰۶ بار
۳۲۶ The Effect of Plant Growth Regulators on Regeneration of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) Embryo Get XML Data ۸۷ بار
۳۲۷ Path Analysis of Seed Yield in Garden Cress (Lepidium sativum L.) Get XML Data ۹۵ بار
۳۲۸ بررسی صفات فیزیولوژی، جذب برگی و پارامترهای رشد بعضی پایه‌های پیوندی گلابی در سطوح مختلف آهک خاک Get XML Data ۱۰۰ بار
۳۲۹ اثر تنش شوری و سالسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) Get XML Data ۹۷ بار
۳۳۰ بررسی تغییرات اقلیمی نیاز سرمایی درختان خزان‌دار به روش ناپارامتری Get XML Data ۹۵ بار
۳۳۱ ارزیابی ژنوتیپ‌های بادام متحمل به خشکی با استفاده از روابط آبی و برخی صفات رویشی روی پایه GN۱۵ Get XML Data ۱۱۲ بار
۳۳۲ برهمکنش کم‌آبی و تنش شوری روی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی ورد مینیاتوری پس از ریکاوری Get XML Data ۱۱۹ بار
۳۳۳ اثرات محلول‌پاشی کائولین بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی انجیر رقم سبز در شرایط دیم Get XML Data ۱۰۴ بار
۳۳۴ بررسی مکانیزم تحمل سرمای دیررس بهاره در برخی ژنوتیپ های بادام Get XML Data ۱۱۲ بار
۳۳۵ پاسخ رشدی و فیزیولوژیک دو رقم انگور به تنش خشکی در حضور قارچ میکوریز آربسکولار Get XML Data ۱۰۲ بار
۳۳۶ ارزیابی شاخص‌های رشدی در برخی از واریته‌های پسته اهلی و بنه تحت شرایط کم آبیاری Get XML Data ۹۳ بار
۳۳۷ تحلیل ژنتیکی اجزاء اصلی عملکرد انگور(Vitis vinifera L.) در شرایط مختلف محیطی Get XML Data ۱۰۲ بار
۳۳۸ مطالعه نقش سیستم دفاعی آنتی‌اکسیدانتی در عکس‌العمل به خشکی در توت‌فرنگی Get XML Data ۱۱۲ بار
۳۳۹ تأثیر کاهش شدت تابش نور بر ترکیبات فیتو و بیوشیمیایی گیاه دارویی صبر زرد (Aloe vera) Get XML Data ۹۵ بار
۳۴۰ بررسی اثر پیش تیمارهای نیترات پتاسیم و کلرید سدیم بر جوانه زنی پنیرباد (Withania coagulans) Get XML Data ۱۸۴ بار
۳۴۱ مطالعه واکنش‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی چمن ʼʻNuman Lolium perenne. تحت تنش خشکی Get XML Data ۱۰۹ بار
۳۴۲ بررسی اثر پرایمینگ بذر در گیاه دارویی مرزه (Satureja sahendica Bornm.) تحت شرایط تنش شوری Get XML Data ۹۳ بار
۳۴۳ بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه پنج‌انگشت (Vitex pseudo-negundo) تحت تأثیر عوامل اقلیمی Get XML Data ۱۰۹ بار
۳۴۴ بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی برگ و گل گیاه پنج‌انگشت (Vitex pseudo-negundo) بر روی سه گیاه شاهی (Lepidium sativum)،تاج‌خروس (Amaranthus retroflexus)و قاصدک (Taraxacum officinale) Get XML Data ۱۰۱ بار
۳۴۵ اثر محلول‌پاشی کلسیم و روی بر تحمل به سرمای بهاره انگور بیدانه سفید Get XML Data ۸۹ بار
۳۴۶ ارزیابی و مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام پیاز، تحت تنش شوری (NaCl) Get XML Data ۱۱۸ بار
۳۴۷ اثر ملاتونین بر مقاومت به سرمازدگی گیاهچه‌های فلفل (Capsicum anuum var. carisma) Get XML Data ۱۳۲ بار
۳۴۸ بررسی اثر نسبت Ca/Mg بر رشد گونه‌ها/جمعیت‌های سرپنتین و غیرسرپنتین Pistacia Get XML Data ۹۵ بار
۳۴۹ بررسی سطوح مختلف شوری در بهبود کیفیت و طعم میوه‌ی گوجه‌فرنگی رقم سوپرچیف Get XML Data ۱۰۴ بار
۳۵۰ تنش اکسیداتیو و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سه رقم انگور تحت دمای پایین Get XML Data ۹۴ بار
۳۵۱ پاسخ آنزیم‏های آنتی‌اکسیدانی به تنش شوری در ده رقم توت‌فرنگی Get XML Data ۱۵۰ بار
۳۵۲ تنش کوتاه‌مدت ازن و اثر آن بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و سیستم آنتی‌اکسیدانی توت‌فرنگی ارقام آروماس و سلوا Get XML Data ۹۱ بار
۳۵۳ بررسی تغییرات حاصل از القای تنش شوری بر میزان پروتئین کل و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی برگ در دو رقم انجیر، ’کشکی ‘ و ’رونو‘در شرایط کشت بافت Get XML Data ۹۸ بار
۳۵۴ تأثیر پیش تیمار بتا-آمینوبوتیریک اسید بر رشد و روابط آبی دانهال‌های پسته در شرایط تنش خشکی Get XML Data ۱۰۱ بار
۳۵۵ بررسی تغییرات پرولین و اثرات آن بر سایر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه بابونه کبیر تحت تنش شوری Get XML Data ۹۷ بار
۳۵۶ ارزیابی تأثیر زمان عصاره‌گیری و اندام مورد استفاده بر محتوای فنل کل جمعیت‌های مختلف کتان سفید (Linum album Ky. ex Boiss) در شرایط یکسان Get XML Data ۱۰۵ بار
۳۵۷ ارزیابی مقدار فنل کل در اندام‌ها و جمعیت‌های مختلف کتان سفید (Linum album Ky. ex Boiss) در شرایط عرصه Get XML Data ۱۱۹ بار
۳۵۸ تأثیر فسفیت پتاسیم بر تجمع پراکسیدهیدروژن و بررسی الگوی بیان ژن دیفنسین در گیاه خیار (Cucumis sativus) تحت تنش قارچ پیتیوم (Pythium ultimum) Get XML Data ۹۴ بار
۳۵۹ نقش اسید اسکوربیک در بهبود قدرت رشد و جنبه های فیزیولوژیکی گیا‌هان فلفل شیرین (Capsicum annuum L .cv. Red Bell Pepper) تحت تنش خشکی Get XML Data ۱۳۳ بار
۳۶۰ افزایش تحمل تنش اکسیداتیو ناشی از خشکی در دانهال‌های پسته با کاربرد برگی بتا-آمینوبوتیریک اسید Get XML Data ۱۰۲ بار
۳۶۱ اثر آلودگی هوا بر تشکیل میوه درختان سیب در منطقه پالایشگاه و پتروشیمی شازند اراک Get XML Data ۹۹ بار
۳۶۲ اثر آلودگی هوا بر جوانه‌زنی دانه گرده درختان سیب در منطقه پالایشگاه و پتروشیمی شازند اراک Get XML Data ۹۹ بار
۳۶۳ تأثیر نور و پوترسین بر شاخص‌های جوانه‌زنی و آنتی‌اکسیدانی بذر گواوا تحت تنش شوری Get XML Data ۱۰۱ بار
۳۶۴ مطالعه بیوشیمیایی دانهال‌های گواوا تحت تنش شوری Get XML Data ۸۱ بار
۳۶۵ برهمکنش جیبرلیک اسید و شوری بر آنزیم دهیدروژناز ریشه دانهال گواوا Get XML Data ۱۰۳ بار
۳۶۶ اثر متقابل شوری و جیبرلین بر غلظت عناصر در ریشه و برگ گواوا (Psidium guajava L.) Get XML Data ۸۹ بار
۳۶۷ بررسی بازده و ترکیب‌های اسانس دو توده از مرزه انحصاری ایران (Saturega atropatana) در شرایط زراعی استان تهران Get XML Data ۹۴ بار
۳۶۸ تأثیر تنش شوری بر واکنش جوانه‌زنی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) Get XML Data ۱۴۵ بار
۳۶۹ اثر تنش خشکی و کادمیوم بر چمن Kentucky bluegrass (Poa pratensis L.) در مرحله جوانه‌زنی Get XML Data ۹۸ بار
۳۷۰ مطالعه مورفولوژیک اکوتیپ‌های مختلف برخی گونه‌های آویشن (Thymus spp.) Get XML Data ۱۰۵ بار
۳۷۱ شناسایی ترکیبات مؤثره موجود در اسانس گیاهان دارویی زیره سبز و زیره سیاه ایرانی و بررسی نقش آن‌ها در کاهش جوانه‌زنی چهار علف هرز متداول در استان فارس Get XML Data ۱۲۰ بار
۳۷۲ تأثیر زئولیت بر عملکرد و رشد میوه فلفل قلمی تحت تنش خشکی Get XML Data ۱۰۴ بار
۳۷۳ تأثیر سولفات روی بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی انگور (رقم قزل اوزوم) تحت شرایط سمیت بُر Get XML Data ۹۷ بار
۳۷۴ تأثیر سیلیکات پتاسیم بر برخی ویژگی‌های مورفولوژی و فیزیولوژیکی انگور (رقم صاحبی) تحت تنش شوری Get XML Data ۱۰۲ بار
۳۷۵ تأثیر اعمال سریع و تدریجی تنش سرما در پاسخ فیزیولوژیک و سازگاری انگور بی‌دانه سفید Get XML Data ۱۰۷ بار
۳۷۶ تأثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی گل ماهور (Verbascum phlomoides cv. Napfeny) Get XML Data ۱۰۸ بار
۳۷۷ استعمال خارجی پرولین لیپیدپراکسیداسیون غشا رازیانه در اثر تنش خشکی را برطرف می‌کند Get XML Data ۹۰ بار
۳۷۸ القاء تحمل به خشکی در گردو چندلر با استفاده از سیگنال تنش شوری کنترل‌شده Get XML Data ۱۱۱ بار
۳۷۹ تأثیر تنش خشکی بر میزان عملکرد، اسانس، RWC و فنل کل در گیاه دارویی مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare ssp. gracile) Get XML Data ۱۰۸ بار
۳۸۰ تأثیر تنش شوری بر شاخص‌های رویشی و فتوسنتزی مرکبات Get XML Data ۱۰۱ بار
۳۸۱ اثر روش‌های کاربرد و منابع مختلف آهن بر پارامترهای رویشی و مقدار رنگیزه‌های گیاه گوجه‌فرنگی در سیستم هیدروپونیک Get XML Data ۹۷ بار
۳۸۲ تأثیر تنش کم‌آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی دو توده‌ی هندوانه Get XML Data ۹۹ بار
۳۸۳ بررسی تحمل به خشکی Climacoptera crassa گیاه بومی قابل استفاده در فضای سبز شهری Get XML Data ۱۱۵ بار
۳۸۴ اثر پایه‌های انگور بر برخی صفات برگ پیوندک بیدانه سفید در شرایط تنش خشکی Get XML Data ۱۴۲ بار
۳۸۵ ارزیابی میزان پارتنولاید در جمعیت‌های بابونه کبیر Tanacetum parthenium بومی ایران Get XML Data ۱۲۵ بار
۳۸۶ بررسی محتوای فنل و فلاونوئید کل در اندام گل اکوتیپ‌های گیاه دارویی گل ماهور (Verbascum songaricum) در جنوب غرب ایران Get XML Data ۱۰۶ بار
۳۸۷ اثر تیمارهای مختلف پوترسین بر کاهش اثرات شوری در گیاه زینتی گل ناز یخی (Aptenia cordifolia) Get XML Data ۱۱۳ بار
۳۸۸ اثر محلول‌پاشی برگی اسید سالیسیلیک بر خصوصیات مورفولوژیکی رقم محلی پرتقال (دزفولی) در شرایط تنش خشکی Get XML Data ۹۹ بار
۳۸۹ تأثیر سولفات روی بر برخی صفات مورفولوژیکی انگور رقم حسینی در شرایط سمیت بور Get XML Data ۸۹ بار
۳۹۰ تأثیر اسید سالیسیلیک بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی زیتون رقم کنسروالیا تحت شرایط کم‌آبی Get XML Data ۹۶ بار
۳۹۱ اثر آلودگی هوای پالایشگاه بر رشد لوله گرده درختان سیب گلاب در مناطق مختلف اراک Get XML Data ۹۹ بار
۳۹۲ ارتباط بین برخی از عناصر برگ و توارث پذیری آن‌ها متأثر از تنش شوری در طالبی Get XML Data ۹۱ بار
۳۹۳ توارث‌پذیری و ارتباط بین صفات مهم و اقتصادی طالبی در شرایط عدم تنش و تنش شوری Get XML Data ۱۰۰ بار
۳۹۴ اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت‌های آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی خرفه Get XML Data ۹۸ بار
۳۹۵ اثر نیترات پتاسیم در تعدیل اثرات تنش شوری بر صفات مرفوفیزیولوژیک گیاه ریحان مقدس Get XML Data ۱۰۳ بار
۳۹۶ ارتباط میان محتوی تنظیم‌کننده های اسمزی با افزایش مقاومت به خشکی علف‌گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) آمیخته با مایکوریزا Get XML Data ۱۱۳ بار
۳۹۷ نقش تنش خشکی و قارچ مایکوریزا بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در چمن لولیوم چندساله (Lolium perenne) Get XML Data ۹۰ بار
۳۹۸ تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز و کاتالاز در برگ برخی پایه‌های دانهالی پسته در شرایط تنش خشکی Get XML Data ۸۸ بار
۳۹۹ تأثیر تنش رطوبتی بر برخی صفات کمی اندام هوایی گیاه فلفل قلمی در شرایط گلخانه‌ای Get XML Data ۹۹ بار
۴۰۰ تأثیر تنش رطوبتی بر رشد ریشه فلفل قلمی در شرایط گلخانه‌ای Get XML Data ۹۸ بار
۴۰۱ بررسی اثرات تنش شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه گوجه‌فرنگی Get XML Data ۱۰۰ بار
۴۰۲ تأثیر بسترهای مختلف کشت بر افزایش مقاومت به شوری گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) Get XML Data ۹۹ بار
۴۰۳ بررسی برهمکنش منابع نیتروژن و سطوح بی‌کربنات بر خصوصیات رشدی دو ژنوتیپ سیر(Allium sativum L.) در سیستم هیدروپونیک Get XML Data ۸۸ بار
۴۰۴ اثر تغذیه برگی پاییزه کلرید کلسیم و سولفات پتاسیم بر تحمل به سرمای زمستانه انگور بیدانه سفید (Vitis vinifera L.) Get XML Data ۸۶ بار
۴۰۵ گیاه بومادران هزار برگ (Achillea millefolium L.) میزبان جدیدی برای ویروس موزاییک خیار در استان مرکزی Get XML Data ۹۰ بار
۴۰۶ بررسی اثر پلی‌آمین پوترسین بر شاخص‌های بیوشیمیایی بادام بر روی پایه رویشی GF۶۷۷ در شرایط تنش خشکی Get XML Data ۱۱۵ بار
۴۰۷ مطالعه اثرات محلول‌پاشی منگنز بر تحمل به تنش آبی انگور رقم بیدانه سفید Get XML Data ۸۹ بار
۴۰۸ اثر محلول‌پاشی نانو ذرات دی‌اکسید سیلیکون (SiO۲) بر رشد گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus. L.) در شرایط تنش شوری Get XML Data ۹۶ بار
۴۰۹ افزایش تحمل آسیب‌های اکسیداتیو ناشی از خشکی در گردو چندلر با پیش تیمار تنش شوری Get XML Data ۱۰۷ بار
۴۱۰ بررسی تأثیر محلول‌پاشی نانو ذرات سیلیکون بر گیاه گشنیز در شرایط تنش سرب Get XML Data ۱۰۲ بار
۴۱۱ بررسی اثر پلی آمین پوترسین بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بادام بر روی پایه رویشیGF۶۷۷ در شرایط تنش خشکی Get XML Data ۸۷ بار
۴۱۲ برهمکنش کم‌آبی و تنش شوری روی برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی ورد مینیاتوری (Rosa chinensis Jacq. var. minima Rehd.) پس از ریکاوری Get XML Data ۹۹ بار
۴۱۳ اثر محلول‌پاشی نانوکود پتاسیم بر میزان سدیم، پتاسیم و کلسیم در نعناع فلفلی تحت تنش شوری Get XML Data ۱۰۲ بار
۴۱۴ اثر پیش‌تیمار بذر و رژیم‌های آبیاری بر بهره‌وری مصرف آب ژنوتیپ نخود هاشم در دو فصل کاشت پاییزه و بهاره در شمال لرستان Get XML Data ۱۰۲ بار
۴۱۵ جداسازی باسیلوس‌های محرک رشد گیاهی از رایزوسفر صیفی‌جات گلخانه‌ای (خیار، گوجه‌فرنگی و فلفل دلمه‌ای) Get XML Data ۸۷ بار
۴۱۶ تأثیر تنش خشکی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های بنفشه (Viola tricolor L.) Get XML Data ۱۰۳ بار
۴۱۷ بررسی تأثیر سیلیکون بر قند محلول، پرولین و کلروفیل ریحان (Ocimum basilicum) تحت تنش خشکی Get XML Data ۹۵ بار
۴۱۸ اثر سیلیکون بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana) تحت تنش رطوبتی Get XML Data ۱۰۶ بار
۴۱۹ مطالعه واکنش‌های بیوشیمیایی چمانواش بلند و لولیوم دائمی نسبت به تنش خشکی Get XML Data ۹۳ بار
۴۲۰ بررسی برخی پاسخ‌های آنتی‌اکسیدانی دو چمن فصل سرد در شرایط تنش شوری Get XML Data ۱۰۱ بار
۴۲۱ بررسی برخی شاخص‌های رشد و نمو دو گونه چمن فصل سرد تحت تنش خشکی Get XML Data ۹۸ بار
۴۲۲ اثر تنش شوری بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه ژنوتیپ‌های مختلف گیاه پونه وحشی (Mentha longifolia L.) Get XML Data ۱۰۵ بار
۴۲۳ رده‌بندی فیتوشیمیایی برخی از گیاهان تیره چتریان با استفاده از الگوی اسیدهای چرب روغن Get XML Data ۱۱۱ بار
۴۲۴ ارزیابی تأثیر برون‌زای هگزاکونازول بر شاخص سطح برگ و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی سرخارگل ارغوانی تحت شرایط تنش خشکی Get XML Data ۹۹ بار
۴۲۵ بررسی تحمل سرمایی در برخی ارقام هلو Get XML Data ۱۰۰ بار
۴۲۶ اثر تنش خشکی بر برخی صفات برگ چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) Get XML Data ۱۰۴ بار
۴۲۷ بررسی اثر تنش خشکی بر برخی صفات برگ چهار رقم انار (Punica granatum L.) Get XML Data ۱۰۴ بار
۴۲۸ بررسی زمان و طول هرس تاک‌ها در مقابله با سرمای بهاره در حاشیه رودخانه شراء، استان مرکزی Get XML Data ۱۰۳ بار
۴۲۹ بررسی اثر مصرف خاکی سولفات پتاسیم و محلول‌پاشی سولفات منیزیم در تحمل بوته‌های انگور نسبت به سرما Get XML Data ۱۲۲ بار
۴۳۰ تأثیر میکوریزا و فسفر بر شاخص کلروفیل و پرولین توت‌فرنگی تحت تنش شوری Get XML Data ۸۹ بار
۴۳۱ تأثیر تنش شوری کلرور سدیم و تیمار سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل محمدی ژنوتیپ کاشان Get XML Data ۸۹ بار
۴۳۲ اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی گیاهان پیوندی هندوانه در سیستم هیدروپونیک Get XML Data ۹۹ بار
۴۳۳ تأثیر پایه سیب‌زمینی روی رشد سه رقم گوجه‌فرنگی Get XML Data ۹۹ بار
۴۳۴ تأثیر زئولیت و نانو زئولیت بر میزان پرولین دو رقم ریحان تحت تنش شوری Get XML Data ۹۱ بار
۴۳۵ پاسخ رویشی و فیزیولوژیکی چندپایه رویشی سیب نسبت به مقادیر مختلف بور در خاک Get XML Data ۹۵ بار
۴۳۶ پاسخ گونه‌های مختلف گوش بره (Phlomis) به تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی Get XML Data ۸۹ بار
۴۳۷ بررسی تأثیر سطوح مختلف آهک بر میزان کلروفیل فلورسنس و کلروفیل در برخی ارقام گلابی Get XML Data ۱۱۲ بار
۴۳۸ اثرات شوری ناشی از سدیم کلرید بر محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و آنتوسیانین برگ-های پسته در بستر بدون خاک Get XML Data ۱۲۰ بار
۴۳۹ بررسی اثر یخبندان پاییزه بر برخی صفات مورفولوژیک شش گونه مرکبات Get XML Data ۱۰۳ بار
۴۴۰ بررسی اثر تنش خشکی بر صفات رشدی گل شب‌بو Get XML Data ۱۰۵ بار
۴۴۱ بررسی تأثیر تنش شوری بر صفات رشدی گل شب‌بو Get XML Data ۹۶ بار
۴۴۲ بررسی تغییرات میزان آنتوسیانین در پاسخ به تنش خشکی در برخی ارقام و ژنوتیپ‌ها در انار Get XML Data ۱۱۰ بار
۴۴۳ پاسخ مورفوفیزیولوژیک برخی اکوتیپ‌های گیاه دارویی دم‌شیر (Leonurus cardiaca L.) به تنش شوری Get XML Data ۸۸ بار
۴۴۴ نقش قارچ میکوریزا و باکتری محرک رشد بر تحمل به کم‌آبیاری دانهال سرو نقره‌ای Get XML Data ۹۸ بار
۴۴۵ اثر آمینولوولینیک اسید در مقاومت گیاهان به تنش‌های محیطی Get XML Data ۱۲۱ بار
۴۴۶ Integration of Cover Crop Management and Herbicide Rate on Weeds and Yield in Tomato in a Mediterranean Environment Get XML Data ۱۰۸ بار
۴۴۷ اثر کم‌آبیاری بر برخی ویژگی‌های گل در شش رقم تجاری زیتون در شرایط مزرعه Get XML Data ۱۱۸ بار
۴۴۸ بهبود کارایی انتقال فسفر با استفاده از محلول فسفر مغناطیسی و قارچ میکوریز در گیاه ریحان Get XML Data ۱۰۷ بار
۴۴۹ تأثیر کاربرد برگی کلات آهن و اوره بر تشکیل میوه، عملکرد و محتوای قند و فنول انگور Get XML Data ۱۰۷ بار
۴۵۰ تأثیر تغذیه کربوهیدراتی بر عملکرد قارچ دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus) Get XML Data ۱۰۴ بار
۴۵۱ مقایسه دو روش کاشت بر برخی صفت‌های مورفولوژیکی دانهال‌های آنغوزه (Ferula assafoetida L.) در شرایط دیم Get XML Data ۹۷ بار
۴۵۲ تولید سبز نانو ذرات مولیبدن با استفاده از عصاره ورمی کمپوست Get XML Data ۱۳۰ بار
۴۵۳ کارایی محلول‌پاشی برگی سولفات پتاسیم در محصولات باغی Get XML Data ۱۱۴ بار
۴۵۴ واکنش به کلروز آهن ناشی از آهکی بودن در ژنوتیپ به‌گزینش شده از مناطق مختلف کشور Get XML Data ۱۰۹ بار
۴۵۵ بررسی اثر زمان و مقدار کود NPK بر رشد نشا فلفل دلمه‌ای Get XML Data ۹۱ بار
۴۵۶ تأثیر سطوح آبیاری بر برخی از صفات زایشی ارقام زیتون در استان کرمانشاه (سرپل ذهاب) Get XML Data ۸۷ بار
۴۵۷ تاثیر سطوح آبیاری بر برخی از صفات رویشی ارقام تجارتی زیتون در استان کرمانشاه (سرپل ذهاب) Get XML Data ۱۰۹ بار
۴۵۸ بررسی تأثیر کاربرد کودهای آلی و زیستی بر عملکرد رشد زایشی و تولید مواد مؤثره دارویی گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) Get XML Data ۱۰۸ بار
۴۵۹ تغییر در برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی کاسنی پابلند (Cichorium intybus L.) در پاسخ به کاربرد ورمی کمپوست و اسید‌هیومیک Get XML Data ۹۵ بار
۴۶۰ ارزیابی فعالیت مهارکنندگی رادیکال‌های آزاد در اندام هوایی کاسنی پابلند (Cichorium intybus L.) تحت تأثیر کاربرد اسید‌هیومیک و ورمی کمپوست Get XML Data ۹۲ بار
۴۶۱ اثر اندازه بنه و پلی‌آمین بر صفات رویشی و بیوشیمیایی زعفران Get XML Data ۹۵ بار
۴۶۲ اثر محلول‌های غذایی مختلف بر تولید ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) در گلخانه Get XML Data ۱۰۲ بار
۴۶۳ اثر نیترات آمونیوم و دور آبیاری بر برخی صفات رویشی مامیران کبیر (Chelidonium majus L .) Get XML Data ۸۷ بار
۴۶۴ بررسی اثر نیتروژن بر عملکرد سوخ و تجمع نیترات در پیاز محلی باغملک (استان خوزستان) Get XML Data ۹۲ بار
۴۶۵ بررسی اثر کاربرد سه گونه قارچ مایکوریزا بر برخی از صفات رویشی و میزان جذب فسفر درختان گیلاس رقم تکدانه مشهد Get XML Data ۱۳۷ بار
۴۶۶ تأثیر سمیت عنصر بُر بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام انگور بیدانه سفید و رشه (Vitis vinifera L.) Get XML Data ۹۸ بار
۴۶۷ ارزیابی اثر کلسیم بر گلدهی بنفشه آفریقایی در بستر کشت بدون خاک Get XML Data ۱۰۴ بار
۴۶۸ تأثیر تغییر شدت نور با استفاده از توری‌های سایه‌دهی بر، فیزیولوژی و عملکرد کرفس Get XML Data ۱۱۹ بار
۴۶۹ تاثیر اسید هیومیک بر خصوصیات موفولوژیکی و رشد گوجه‌فرنگی در شرایط تنش شوری Get XML Data ۱۰۵ بار
۴۷۰ بررسی ارتباط میزان عنصر بور در برگ و گل‌آذین با صفات گلدهی در چهار رقم زیتون Get XML Data ۱۰۲ بار
۴۷۱ اثرات محلول‌پاشی برگی بُر، روی و پتاسیم بر خصوصیات فیزیکی میوه برخی ارقام زیتون Get XML Data ۸۶ بار
۴۷۲ بررسی تأثیر سطوح مختلف ازت بر جذب عناصر غذایی در ارقام جدید
گل‌های داودی باغچه‌ای (برنا و ترمه۲)
Get XML Data ۱۲۶ بار
۴۷۳ اثر کاربرد قبل برداشت اسید جیبرلیک و اسید سالیسیلیک بر عملکرد، فنول کل، فلاونوئید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی انگور Get XML Data ۹۷ بار
۴۷۴ بررسی ارتباط غلظت عناصر قلیایی برگ با برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه پرتقال واشنگتن ناول در منطقه داراب، استان فارس Get XML Data ۹۶ بار
۴۷۵ مقایسه اثر تغذیه نیتروژنی بر خصوصیات زایشی و گلدهی گیاه گلدانی بنت القنسول (Euphorbia pulcherrima) Get XML Data ۹۶ بار
۴۷۶ تغییرات عناصر اسطوخودوس (Lavandula officinslis L.) تحت تأثیر ورمی‌کمپوست Get XML Data ۱۰۰ بار
۴۷۷ بررسی دو روش کود دهی چالکود و سنتی بر روی عملکرد و برخی خصوصیات میوه رقم انگور سفید بیدانه در شهرستان تاکستان Get XML Data ۱۰۴ بار
۴۷۸ تحلیل جایگاه نانوتکنولوژی در کشاورزی با تأکید بر نانو کودها Get XML Data ۸۷ بار
۴۷۹ تأثیر محلول‌پاشی سطوح مختلف منگنز روی انار رقم ملس ترش ساوه Get XML Data ۹۰ بار
۴۸۰ تأثیر محلول‌پاشی اوره، کلریدکلسیم و سولفات منگنز روی انار رقم ملس ترش ساوه Get XML Data ۱۰۷ بار
۴۸۱ پاسخ مورفوفیزیولوژیکی دانهال‌های پسته به نیتروژن و بنزیل‌آدنین در شرایط شور Get XML Data ۹۰ بار
۴۸۲ بررسی کارایی تغذیه بیولوژیک بر آویشن باغی در شرایط زراعی Get XML Data ۸۸ بار
۴۸۳ ارزیابی برخی خصوصیات گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در پاسخ به نانوکود فسفر و ورمی‌کمپوست Get XML Data ۹۶ بار
۴۸۴ اثر قارچ‌های مایکوریزا و هیومیک اسید بر جذب عناصر و رشد در گیاه پوششی دایکوندرا (Dichondra Repens) Get XML Data ۱۰۷ بار
۴۸۵ بررسی اثرات باقیمانده کودهای محتوی روی (Zn) و بور (B) بر عملکرد انگور Get XML Data ۸۴ بار
۴۸۶ تعیین بهترین منبع نیتروژن در سیستم هیدروپونیک در گیاه بادمجان با استفاده ازفلورسانس کلروفیل Get XML Data ۹۴ بار
۴۸۷ بررسی نسبت‌های مختلف آمونیوم محلول غذایی بر صفات رشدی و فیزیولوژیکی گوجه فرنگی در شرایط هیدروپونیک Get XML Data ۹۶ بار
۴۸۸ The Effect of Harvest Time and Fertilizer Application on Okra Pod and Seed Characteristics in Relation to Sowing Date Get XML Data ۱۰۷ بار
۴۸۹ The effect of ammonium nitrogen rates on bioactive compounds of Cichorium spinosum plants Get XML Data ۱۱۳ بار
۴۹۰ تاثیر بسترهای مختلف کاشت بر رشد و نمو سه پایه مرکبات Get XML Data ۱۰۴ بار
۴۹۱ استفاده از کتیرا و پرلیت به‌عنوان جایگزین آگار در محیط ریزافزایی پایه بادام GF۶۷۷ Get XML Data ۹۷ بار
۴۹۲ بررسی برخی صفات رویشی و عناصر فسفر و پتاسیم در گیاه ژربرا تحت تأثیر بستر کشت و محلول‌پاشی نانو کود کلسیم Get XML Data ۱۱۳ بار
۴۹۳ بررسی اثر غلظت‌های مختلف فسفر و پتاسیم بر کشت بافت گیاه تره‌تیزک (Lepidium sativum) در شرایط درون شیشه‌ای Get XML Data ۱۰۷ بار
۴۹۴ بررسی تأثیر نوع محیط کشت بر شاخه‌زایی پایه تترا (Prunus empyrsn۳) Get XML Data ۱۲۴ بار
۴۹۵ تأثیر نوع بستر کشت بر خصوصیات رویشی گل رز در گلخانه Get XML Data ۹۲ بار
۴۹۶ امکان استفاده از ضایعات چای به‌عنوان بستر کشت برای رز در کشت بدون خاک Get XML Data ۱۰۱ بار
۴۹۷ تأثیر دو سیستم کشت هیدروپونیک بر روند رشد و نمو دو رقم خیار گلخانه‌ای Get XML Data ۹۷ بار
۴۹۸ ارزیابی صفات رشدی دانهال‌های پسته (Pistacia vera) پس از کاربرد عصاره جلبک و یک ترکیب حاوی سیلیسیم Get XML Data ۱۲۳ بار
۴۹۹ بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی سه رقم کاهو در سیستم هیدروپونیک Get XML Data ۱۱۲ بار
۵۰۰ بررسی بسترهای کشت بدون خاک بر رشد بنفشه‌آفریقایی Get XML Data ۹۷ بار
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 
برگشت به فهرست همایش‌ها