هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
ردیف عنوان XML View
1 بررسی فراوانی گونه های ماهیان سواحل استان گیلان (حوضه جنوب غربی دریای خزر) Get XML Data 98 Time(s)
2 عدم گریزگاماروسها از ماهی سه خاره Get XML Data 99 Time(s)
3 بررسی غلظت کشنده یک ساعته عصاره سیر (Allium sativum) و اثرات آن بر تغییرات میزان گلبول های سفید خون تاسماهی ایرانی Get XML Data 94 Time(s)
4 پاسخ های استرس در ماهیان خاویاری؛ عملکرد گونه ای و نقش مراحل مختلف زندگی Get XML Data 89 Time(s)
5 مروری بر استفاده از فرومون‌ها در آبزی‌پروری Get XML Data 129 Time(s)
6 اثرات کانال‌سازی بر غنای گونه‌ای ماهیان رودخانه‌ای Get XML Data 87 Time(s)
7 تاثیر ضریب انتشار بر گسترش افقی کربن آلی منتشر شده از قفس‌های پرورش ماهی در دریا Get XML Data 105 Time(s)
8 استفاده از تصویربرداری میکرو سی تی برای بررسی ریخت شناسی هندسی ماهی پرورشی آمور Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) Get XML Data 102 Time(s)
9 دوریختی جنسی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides) در ساحل بندر انزلی Get XML Data 120 Time(s)
10 بررسی تنوع زیستی گونه‌های خانواده اسبچه‌ماهیان در سواحل خلیج فارس و دریای عمان Get XML Data 102 Time(s)
11 مدل‌سازی پراکنش مکانی گونه کپوردندان فارس Aphanius farsicus (Teimori, Esmaeili & Reichenbacher 2011) در ایران تحت تأثیر تغییر اقلیم Get XML Data 99 Time(s)
12 بررسی کارایی مطالعات ریخت‌شناسی به منظور ارزیابی تنوع گونه‌ای جنس Carassius (خانواده: کپورماهیان) در آب‌های داخلی ایران Get XML Data 93 Time(s)
13 اثر پلاسمای سرد بر بار میکروبی ماهی Get XML Data 104 Time(s)
14 استفاده از برچسب بازشناسی با امواج رادیویی در پایش زنجیرۀ سرد ماهی Get XML Data 82 Time(s)
15 شناسایی برخی از گاوماهیان حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از ریخت شناسی اتولیت Get XML Data 101 Time(s)
16 بررسی برخی از پارامتر‌های پویایی جمعیت ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز (Salmo trutta) در رودخانه تنکابن Get XML Data 93 Time(s)
17 ویژگی‌های جمجمهء عصبی گاو ماهی سرگنده (Iljin, 1949) Ponticola gorlap (Teleost: Gobiidae) در حوضه جنوبی دریای خزر Get XML Data 102 Time(s)
18 بررسی تنوع ریختی جمعیت‌های جویبارماهی السا Oxynoemacheilus elsae Eagderi, Jalili & Çiçek 2018 در حوضه دریاچه ارومیه Get XML Data 95 Time(s)
19 اثرات آستاگزانتین بر کارایی رشد و میزان بازماندگی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) Get XML Data 104 Time(s)
20 اثر منفرد و ترکیبی برخی از پروبیوتیک‌ها بر آنزیم‌های کبدی ماهی قزل‌آلای ‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) Get XML Data 85 Time(s)
21 اثرات برداشت شن و ماسه بر اکوسیستم رودخانه ای Get XML Data 96 Time(s)
22 اثر تغذیه از غذاهای زنده مختلف بر رشد، بقا و شاخص های ایمنی خون در زمان عادت دهی به غذای دستی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) Get XML Data 97 Time(s)
23 تاثیر عصاره چای سبز (Camellia sinensis) بر پارامترهای ایمنی ماهی سیچلاید گورخری (Amatitlania nigrofasciata) Get XML Data 96 Time(s)
24 بررسی مقایسه‌ای رابطه وزن و پارامترهای مورفومتریک اتولیت با طول ماهی در گونه کفشک تیزدندان (Psettodes erumei Bloch and Schneider, 1801) سه منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان (استان هرمزگان) Get XML Data 94 Time(s)
25 مروری بر رویکردهای تغذیه ای در بهبود عملکرد مولدین گونه های آبزی Get XML Data 89 Time(s)
26 مروری بر ارزشمندی‌های بیولوژیک، تغذیه ای و تولید اقتصادی ماهی آزاد دریای مازندران Salmo trutta Caspius Get XML Data 102 Time(s)
27 آسیب شناسی اثرات نانوذره مس اضافه شده به آب بر بافت روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) جوان Get XML Data 95 Time(s)
28 تکثیر و تولید بچه ماهی سوف معمولی (Sander lucioperca) با هدف بازسازی ذخایر در ایران Get XML Data 90 Time(s)
29 وضعیت ذخایر ماهی کفال طلائی در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای 1370 الی 1398 Get XML Data 89 Time(s)
30 بررسی مطلوبیت زیستگاهی ماهی کفال طلایی با استفاده از داده های حاصل از تصاویر ماهواره ای در جنوب دریای خزر Get XML Data 103 Time(s)
31 معرفی مخمر ساکارومایسس سرویزیه و موارد مصرف آن در صنعت آبزی پروری Get XML Data 105 Time(s)
32 مروری بر کاربرد امواج فراصوت در فرآوری محصولات دریایی Get XML Data 100 Time(s)
33 بررسی توانایی باکتری شکارچی هالوباکتریووراکس جدا شده از دریای مازندران در کنترل برخی باکتری‌های بیماریزای ماهی Get XML Data 108 Time(s)
34 بررسی انگل های داکتیلوژیروس در ماهی کپور پرورشی با استفاده از ژن 28SrDNA Get XML Data 93 Time(s)
35 بررسی علت تلفات شدید در ماهیان زنده‌زا در یک مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در شهر دماوند Get XML Data 104 Time(s)
36 تنوع زیستی ماهیان رودخانه تالار شهرستان سوادکوه Get XML Data 90 Time(s)
37 بررسی آلودگی های انگلی اردک ماهی(Esox Lucius) در دریاچه شهدای خلیج فارس تهران Get XML Data 104 Time(s)
38 مطالعه فون انگل های کرمی گاوماهی خزری (Neogobius caspius) در حوضه جنوبی دریای خزر Get XML Data 101 Time(s)
39 اثر فرکشن سازی ژلاتین هیدرولیز پوست ماهی با ژل Sephadex G-15 و کروماتوگرافی مایع سریع پروتئین (FPLC) بر پراکنش وزن مولکولی پپتید ها در پیک های مختلف Get XML Data 95 Time(s)
40 چالش های آرایه شناختی در خانواده کپورماهیان: مطالعه موردی ماهیان استان فارس Get XML Data 122 Time(s)
41 اثر تغذیه از شیرونومید بر فاکتورهای رشد، بقا و پروفایل اسیدهای چرب در مرحله عادت دهی به غذای دستی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) Get XML Data 90 Time(s)
42 گسترش تهاجمات زیستی: تجربه تیلاپیا زیلی(Coptodon zillii Gervais, 1848) در ایران Get XML Data 94 Time(s)
43 تکثیر مصنوعی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) با استفاده از اواپریم Get XML Data 166 Time(s)
44 کاربرد زیست لایه در صنعت آبزی پروری بمنظور توسعه پایدار Get XML Data 101 Time(s)
45 بررسی مقایسه ای دو پروبیوتیک بومی بر پارامترهای خونی ماهی سوف سفید (Sander lucioperca) Get XML Data 94 Time(s)
46 ویژگی های حرارتی پروتئین های میوفیبریل ماهی سی باس تحت تاثیر قسمت های مختلف فیله و سیکل های انجماد و انجماد زدایی Get XML Data 85 Time(s)
47 ارزیابی قابلیت عملکرد روش ریخت‌سنجی هندسی در تفکیک دو گونه جنس Cobitis Get XML Data 89 Time(s)
48 بررسی روابط فیلوژنی سه گونه از جنس Omobranchus در سواحل ایرانی خلیج فارس و خلیج عمان بر اساس توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز I (COI) Get XML Data 96 Time(s)
49 ارزیابی اثرات دوره‌های نوری متفاوت بر فاکتورهای رشد و بازماندگی در لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata) Get XML Data 100 Time(s)
50 مروری بر استفاده از مکمل بتائین در صنعت تولید غذای آبزیان Get XML Data 125 Time(s)
51 مطالعه برخی از پارامترهای کمی (شیوع و شدت) آلودگی انگلی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kamensky, 1901) در سواحل استان گیلان و مازندران Get XML Data 91 Time(s)
52 مطلوبیت زیستگاهی ماهی پوزانک خزری (Alosa caspia) در جنوب دریای خزر Get XML Data 137 Time(s)
53 مروری بر عوامل موثر بر رنگ ماهیان زینتی با تاکید بر استفاده از رنگدانه ها Get XML Data 100 Time(s)
54 استفاده از فشار بالا (HPP) در نگهداری محصولات شیلاتی و بررسی مزایا و معایب آن نسبت به روش‌های سنتی نگهداری Get XML Data 111 Time(s)
55 بررسی سطوح مختلف اسید آراشیدونیک جیره غذایی بر سطح استرس ماهی دانیوی گورخری (Danio rerio) Get XML Data 81 Time(s)
56 مروری بر تاثیرات ویتامین Cبر رشد و بقای قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) Get XML Data 86 Time(s)
57 شواهد اثر الگوهای مختلف صوتی بر واکنش‌های رفتاری ماهی زبرا Danio rerio Get XML Data 89 Time(s)
58 اثر فعال کننده و نسبت فعال سازی بر اسپرم ماهی نر تغییر جنسیت یافته قزل آلای رنگین کمان در طی دوره نگهداری کوتاه مدت در یخچال Get XML Data 117 Time(s)
59 نقش و اهمیت ترکیبات زیست فعال فیتوبیوتیک ها در تغذیه آبزیان Get XML Data 114 Time(s)
60 اثرات آسیب بافتی نانوذره مس اضافه شده در غذا بر بافت کبد تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) جوان Get XML Data 89 Time(s)
61 تبارشناسی سرخوی چشم درشت lutjanus lutjanus (Bloch.,1790) خلیج فارس و دریای مکران با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک(Acthinopetrgii:lutjanidae) Get XML Data 88 Time(s)
62 خصوصیات ریخت شناسی سرخوی معمولی (Bloch., 1792)(lutjanus johnii) در حوضه های خلیج فارس و دریای مکران(Acthinoptergii,lutjanidae) Get XML Data 98 Time(s)
63 پیش‌بینی پراکنش گونه کولی ارومیه Alburnus atropatenae (Berg, 1925) در ایران تحت تأثیر تغییر اقلیم Get XML Data 84 Time(s)
64 تاثیر القاء تتراپلوییدی بر شاخص‌های بقا و رشد در قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) Get XML Data 86 Time(s)
65 تاثیر عصاره هیدروالکلی رازک (Humulus lupulus) در جیره بر عملکرد تولیدمثلی ماهی سیکلید بلوالکتریک (Sciaenochromis fryeri) Get XML Data 86 Time(s)
66 بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی رازک (Humulus lupulus) بر عملکرد رشد ماهی ماده سیکلید بلوالکتریک (Sciaenochromis fryeri) Get XML Data 92 Time(s)
67 اولین گزارش از حضورگونه Trachinocephalus myops در دریای عمان ایران Get XML Data 85 Time(s)
68 بررسی اثر عصاره آبی گیاه مرزنجوش بر کیفیت فیله کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخچال Get XML Data 90 Time(s)
69 بررسی اثر عصاره آبی دارواش بر کیفیت فیله کپور معمولی (Cyprinus carpio) طی دوره نگهداری در یخچال Get XML Data 93 Time(s)
70 مطالعه آزمایشگاهی ترجیحات رنگی در ماهی زبرا ( Danio rerio ) Get XML Data 114 Time(s)
71 بررسی ایمنی موکوسی کپور Cyprinus carpio ماهیان تغذیه شده با گیاه سنبل آبی( Eichhornia crassipes ) Get XML Data 106 Time(s)
72 تاثیر عصاره کرم خاکی Eisenia foetida بر فلور باکتریایی روده ماهی کلمه خزری Rutilus caspicus Get XML Data 87 Time(s)
73 ریخت سنجی مقایسه ای ماهی خیاطه ( Cyprinidae: Alburnoides ) در حوضه های خزر و تجن با استفاده از سیستم شبکه ای تراس Get XML Data 107 Time(s)
74 شناسایی آنزیم های گوارشی فعال در مراحل اولیه زندگی لاروی ماهیان دریایی Get XML Data 95 Time(s)
75 اثرات اسیدهای آلی جیره بر عملکرد رشد و فیزیولوژی ماهیان Get XML Data 89 Time(s)
76 مطالعه احیاء رودخانه ها با تاکید بر زیستگاه ماهیان Get XML Data 100 Time(s)
77 تاثیر روغن های ماهی و کلزا بر عملکرد رشد، ترکیب اسیدچرب تخم و کیفیت لاروهای تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) Get XML Data 98 Time(s)
78 اثر اواپریم بر القای رسیدگی جنسی مولدین نر سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) Get XML Data 85 Time(s)
79 تاثیرات تغییرات کاربری اراضی بر پوشش گیاهی ساحلی و جمعیت ماهی Get XML Data 93 Time(s)
80 رابطه بین حذف پوشش گیاهی ساحلی و تخریب زیستگاه ماهی Get XML Data 86 Time(s)
81 بررسی تغییرات ناشی از فلز کروم در ماهیها Get XML Data 84 Time(s)
82 مروری بر تکنیک‌های احیاء رودخانه ها Get XML Data 103 Time(s)
83 مطالعه زیست شناسی تولیدمثل سیاه‌ماهی (Capoeta capoeta gracilis) دریاچه سد سنگ سیاه شهرستان دهگلان، استان کردستان Get XML Data 107 Time(s)
84 اثر سطوح مختلف جایگزینی روغن کانولا با روغن ماهی در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، ترکیب بدن بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) Get XML Data 109 Time(s)
85 مروری بر شرایط تولید مثلی دلقک­ماهی کلارکی Get XML Data 99 Time(s)
86 بررسی تفاوت های درون گونه ای Istigobius ornatus (Rüppell, 1830) سواحل مکران به روش ریخت سنجی هندسی Get XML Data 96 Time(s)
87 بررسی سطوح مختلف کرم خاکی (Eisena foeidae ) از نظر فاکتورهای رشد در جیره غذایی بچه ماهی سفید Get XML Data 83 Time(s)
88 خصوصیات ریختی شانک زردباله عربی Acanthopagrus arabicus (Iwatsuki, 2013) در حوزه‌های خلیج فارس و دریای مکران Get XML Data 107 Time(s)
89 مروری بر خواص زیست فعال ترکیبات فلوروتانین استخراج شده از جلبک های قهوه ای دریایی Get XML Data 87 Time(s)
90 اهمیت توجه به تکثیر و پرورش ماهی دریایی هامور معمولی Get XML Data 95 Time(s)
91 بررسی عملکرد رشد قزل آلای خال قرمز در رودخانه الرم پارک ملی لار Get XML Data 89 Time(s)
92 اهمیت مدیریت یکپارچه اکوسیستم‌های آبی در حفاظت از تنوع زیستی ماهیان Get XML Data 92 Time(s)
93 DPSIR و اهمیت آن در حفاظت از تنوع زیستی ماهیان Get XML Data 135 Time(s)
94 اثر اسانس سیر بر روی سیستم ایمنی بچه ماهیان کپور علفخوار Get XML Data 99 Time(s)
95 اثر دفعات غذا دهی بر روند رشد بچه ماهیان سفید (Rutilus kutum) Get XML Data 89 Time(s)
96 محصولات تخمیری و کاربرد آنها در صنعت شیلات Get XML Data 109 Time(s)
97 بررسی میزان هم آوری لای ماهی Tinca tinca در تالاب انزلی Get XML Data 85 Time(s)
98 بیان ژنKISS2 هیپوتالاموس در جنس نر و ماده ماهی سفید خزر (Rutilus kutum) Get XML Data 104 Time(s)
99 DNA بارکدینگ شانک زردباله عربی Acanthopagrus arabicus Iwatsuki, 2013 خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک Get XML Data 90 Time(s)
100 اثرات دوره‌های گرسنگی و تغذیه مجدد بر کیفیت لاشه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در طی مدت نگهداری در یخچال Get XML Data 96 Time(s)
101 الگوی تکوین فلس در کپورماهی دندان دار هرمزی (Aphaniops hormuzensis) Get XML Data 91 Time(s)
102 اثر روغن سیاه دانه (Nigella sativa) بر عملکرد رشد، شاخص های آنتی اکسیدان و بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم گوارشی در سیچلاید الکتریک زرد (Labidochromis caeruleus) Get XML Data 92 Time(s)
103 تاثیر جایگزینی نسبی گلوتن گندم بجای پودر ماهی بر شاخص های رشد، ترکیب بیوشیمیایی لاشه و ایمنی موکوسی بچه ماهی نورس سفید (Rutilus kutum) Get XML Data 89 Time(s)
104 مطالعه ترکیبات خون و مایع تخمدانی مولدین ماده ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) در فصل تکثیر مصنوعی Get XML Data 97 Time(s)
105 بررسی عادات غذایی ماهی تیزکولی (Hemiculter leucisculus)دریاچه چیتگر تهران Get XML Data 91 Time(s)
106 ارزیابی حسی ماریناد سرد و پخته تهیه شده از ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) و کپور نقره ای (Hypophthalmichtys moitrix) Get XML Data 96 Time(s)
107 جداسازی و شناسایی باکتری استرپتوکوکوس در یک مزرعه پرورش ماهی قزل آلا در شهر آمل به روش کشت و تست های بیوشیمیایی Get XML Data 82 Time(s)
108 بررسی اکوسیستم جنگل های حرا به عنوان محیط زیستگاهی و پناهگاهی برای ماهی ها Get XML Data 97 Time(s)
109 شناسایی ماهی بلنی دندان شمشیری P‌etroscrit mitratus) ) در سواحل مکران بر اساس توالی ژن سیتوکروم اکسیداز 1 Get XML Data 88 Time(s)
110 کا-پیا: مروری بر یافته-های اخیر گونه-های مهاجم کاراس و تیلاپیا در ایران Get XML Data 91 Time(s)
111 بررسی علت تلفات در بچه ماهیان یک ماهه سیچلاید بالزانی (Gymnogeophagus balzanii) در یک مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در شهر تهران. Get XML Data 116 Time(s)
112 بررسی اندازه و تعداد سلول های کلراید پوست لارو سوف سفید (Sander lucioperca) در مواجهه با شوری Get XML Data 95 Time(s)
113 ارزیابی کیفی آب رودخانه خرم‌رود با استفاده از ساختار جمعیتی ماکروبنتوزها به‌عنوان شاخص زیستی Get XML Data 87 Time(s)
114 استفاده از روش سطح پاسخ جهت بهینه سازی فعالیت ضد باکتری پروتئین هیدرولیز شده تون زردباله (Tunnus albacores) Get XML Data 75 Time(s)
115 معرفی بیماری کبد چرب در ماهی قزل‌الای رنگین‌کمان و راه‌های درمان آن Get XML Data 83 Time(s)
116 بررسی علت تلفات شدید در ماهیان تازه خریداری شده در یک مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زنتی در شهر تهران Get XML Data 98 Time(s)
117 مکانهای مستعد آبزی پروری حاشیه رودخانه قزل اوزان استان زنجان Get XML Data 121 Time(s)
118 مطالعه هیستومورفومتری مخ و مخچه در ماهی کپور نقره‌ای Get XML Data 101 Time(s)
119 بررسی هم آوری ماهی کولی جنوب Alburnus sellal Heckel 1843 در رودخانه گاماسیاب حوضه تیگره (ایران) Get XML Data 96 Time(s)
120 بررسی رابطه طول_وزن و شاخص وضعیت گونه مروارید ماهی لب نازک Acanthobrama microlepis در رودخانه های قزل اوزن و سفیدرود حوضه خزر Get XML Data 93 Time(s)
121 تأثیر پودر گلپر (Heracleum sp.) بر فراسنجه‌های خونی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) Get XML Data 107 Time(s)
122 تأثیر پودر گلپر (Heracleum sp.) بر عملکرد رشد و ضریب تبدیل غذایی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) Get XML Data 116 Time(s)
123 شناسایی انگلهای مشترک ( زئونوز) کپورماهیان ( chalcalburnus chalcoides,Rutilus frisii kutum,Capoeta capoeta ) و شگ ماهیان ( alosa branshnikovi,clupeonella grimmi ) در حوزه جنوبی دریای خزر Get XML Data 142 Time(s)
124 اثرات آمونیاک و تغذیه با نانوسلنیوم و ویتامین E بر قابلیت تنظیم اسمزی در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) Get XML Data 390 Time(s)
125 ارزیابی فراوانی میکروپلاستیک‌ها در اندام‌های مختلف ماهی Rastreliger kanagurta Get XML Data 83 Time(s)
126 بررسی اولویت غذایی بچه ماهیان سفید در سواحل استان گیلان (حوزه جنوبی دریای خزر) Get XML Data 99 Time(s)
127 بررسی رژیم غذایی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) در دریاچه چیتگر Get XML Data 89 Time(s)
128 بررسی پراکنش ماهیان رودخانه خالکایی (حوضه تالاب انزلی) Get XML Data 94 Time(s)
129 بررسی میزان شیوع انگلهای خارجی ماهیان زینتی در استان گیلان Get XML Data 104 Time(s)
130 اندازه گیری غلظت فلزات سنگین(Pb,Cd,Cu,Ni) در بافت خوراکی ماهی سفید دریای خزر Get XML Data 86 Time(s)
131 شناسایی منشا ماهی سه‌خاره (Gasterosteus aculateus Linnaeus, 1758) در دریای خزر با استفاده ازتوالی یابی ژن سیتوکروم b Get XML Data 100 Time(s)
132 بررسی پراکنش ، فراوانی و روابط طول و وزن ماهی بوتک (Cyprinion macrostomum) رودخانه کشکان (استان لرستان) Get XML Data 100 Time(s)
133 بررسی فراوانی ، پراکنش و رشد سیاه ماهیان Capoeta رودخانه کشکان (استان لرستان) Get XML Data 99 Time(s)
134 تاثیر قطع غذادهی و تغذیه مجدد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر میزان ترشح هورمون کورتیزول و پایش میزان رشد Get XML Data 103 Time(s)
135 مطالعه شاخص های رسیدگی جنسی ماهی اسبله L.,1758 Silurus glanis در تالاب بین المللی انزلی Get XML Data 103 Time(s)
136 بررسی شیوع و شدت انگلهای مونوژن ماهیان آب شیرین در برخی از استخرهای پرورشی در سطح استان گیلان Get XML Data 94 Time(s)
137 تاثیر نسبت های مختلف ترئونین به لیزین جیره بر شاخص‌های رشد و تعذیه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان Get XML Data 87 Time(s)
138 تحلیل ریخت سنجی هندسی فلس جهت شناسایی جمعیتهای مختلف گونه Alburnoides tabarestanensis در حوزه آبریز جنوبی دریای خزر Get XML Data 88 Time(s)
139 مقایسه خصوصیات ریخت سنجی چهار جمعیت شاهکولی (Alburnus chalcoides) در رودخانه‌های سرخرود، سردآبرود، شیرود و میانرود Get XML Data 92 Time(s)
140 بررسی غلظت سرب و کادمیوم در ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) تالاب بین‌المللی چغاخور Get XML Data 98 Time(s)
141 درمان بیماری کبد چرب غیر الکلی_(NAFLD)_در ماهی قزل‌الای رنگین‌کمان با تاکید بر دارو‌های گیاهی Get XML Data 120 Time(s)
142 عوامل تعیین کننده در زیستگاه انتخابی گونه نازک ماهی ((Chondrostoma regium (Heckel, 1843) در رود زاینده رود Get XML Data 89 Time(s)
143 بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهیان عمده تالاب شادگان Get XML Data 95 Time(s)
144 تایید نتاج گاینوژن بین گونه ای در تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره Get XML Data 88 Time(s)
145 رویکردهای نوظهور بانک ژن زیستی جهت حفاظت از گونه های تاسماهیان دریای خزر Get XML Data 93 Time(s)
146 مقایسه جمعیت ماهی کوپر (Argyrops spinifer) در در بندر بوشهر و بندردیر Get XML Data 86 Time(s)
147 شیوع و ویژگی‌های مولکولی برخی باکتری‌های بیماریزا گرم منفی در قزل‌آلا مزارع پرورش ماهی استان مازندران Get XML Data 88 Time(s)
148 مدل‌سازی پراکنش مکانی گونه کپوردندان فارس Aphanius farsicus (Teimori, Esmaeili & Reichenbacher 2011) در ایران تحت تأثیر تغییر اقلیم Get XML Data 41 Time(s)
149 بررسی تنوع ریختی جمعیت‌های جویبارماهی السا Oxynoemacheilus elsae Eagderi, Jalili & Çiçek 2018 در حوضه دریاچه ارومیه Get XML Data 33 Time(s)
برگشت به فهرست همایش‌ها