هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
ردیف عنوان XML مشاهده
۱ بررسی فراوانی گونه های ماهیان سواحل استان گیلان (حوضه جنوب غربی دریای خزر) Get XML Data ۹۸ بار
۲ عدم گریزگاماروسها از ماهی سه خاره Get XML Data ۹۹ بار
۳ بررسی غلظت کشنده یک ساعته عصاره سیر (Allium sativum) و اثرات آن بر تغییرات میزان گلبول های سفید خون تاسماهی ایرانی Get XML Data ۹۴ بار
۴ پاسخ های استرس در ماهیان خاویاری؛ عملکرد گونه ای و نقش مراحل مختلف زندگی Get XML Data ۸۹ بار
۵ مروری بر استفاده از فرومون‌ها در آبزی‌پروری Get XML Data ۱۲۹ بار
۶ اثرات کانال‌سازی بر غنای گونه‌ای ماهیان رودخانه‌ای Get XML Data ۸۷ بار
۷ تاثیر ضریب انتشار بر گسترش افقی کربن آلی منتشر شده از قفس‌های پرورش ماهی در دریا Get XML Data ۱۰۵ بار
۸ استفاده از تصویربرداری میکرو سی تی برای بررسی ریخت شناسی هندسی ماهی پرورشی آمور Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, ۱۸۴۴) Get XML Data ۱۰۲ بار
۹ دوریختی جنسی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides) در ساحل بندر انزلی Get XML Data ۱۲۰ بار
۱۰ بررسی تنوع زیستی گونه‌های خانواده اسبچه‌ماهیان در سواحل خلیج فارس و دریای عمان Get XML Data ۱۰۲ بار
۱۱ مدل‌سازی پراکنش مکانی گونه کپوردندان فارس Aphanius farsicus (Teimori, Esmaeili & Reichenbacher ۲۰۱۱) در ایران تحت تأثیر تغییر اقلیم Get XML Data ۹۹ بار
۱۲ بررسی کارایی مطالعات ریخت‌شناسی به منظور ارزیابی تنوع گونه‌ای جنس Carassius (خانواده: کپورماهیان) در آب‌های داخلی ایران Get XML Data ۹۳ بار
۱۳ اثر پلاسمای سرد بر بار میکروبی ماهی Get XML Data ۱۰۴ بار
۱۴ استفاده از برچسب بازشناسی با امواج رادیویی در پایش زنجیرۀ سرد ماهی Get XML Data ۸۲ بار
۱۵ شناسایی برخی از گاوماهیان حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از ریخت شناسی اتولیت Get XML Data ۱۰۱ بار
۱۶ بررسی برخی از پارامتر‌های پویایی جمعیت ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز (Salmo trutta) در رودخانه تنکابن Get XML Data ۹۳ بار
۱۷ ویژگی‌های جمجمهء عصبی گاو ماهی سرگنده (Iljin, ۱۹۴۹) Ponticola gorlap (Teleost: Gobiidae) در حوضه جنوبی دریای خزر Get XML Data ۱۰۲ بار
۱۸ بررسی تنوع ریختی جمعیت‌های جویبارماهی السا Oxynoemacheilus elsae Eagderi, Jalili & Çiçek ۲۰۱۸ در حوضه دریاچه ارومیه Get XML Data ۹۵ بار
۱۹ اثرات آستاگزانتین بر کارایی رشد و میزان بازماندگی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) Get XML Data ۱۰۴ بار
۲۰ اثر منفرد و ترکیبی برخی از پروبیوتیک‌ها بر آنزیم‌های کبدی ماهی قزل‌آلای ‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) Get XML Data ۸۵ بار
۲۱ اثرات برداشت شن و ماسه بر اکوسیستم رودخانه ای Get XML Data ۹۶ بار
۲۲ اثر تغذیه از غذاهای زنده مختلف بر رشد، بقا و شاخص های ایمنی خون در زمان عادت دهی به غذای دستی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) Get XML Data ۹۷ بار
۲۳ تاثیر عصاره چای سبز (Camellia sinensis) بر پارامترهای ایمنی ماهی سیچلاید گورخری (Amatitlania nigrofasciata) Get XML Data ۹۶ بار
۲۴ بررسی مقایسه‌ای رابطه وزن و پارامترهای مورفومتریک اتولیت با طول ماهی در گونه کفشک تیزدندان (Psettodes erumei Bloch and Schneider, ۱۸۰۱) سه منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان (استان هرمزگان) Get XML Data ۹۴ بار
۲۵ مروری بر رویکردهای تغذیه ای در بهبود عملکرد مولدین گونه های آبزی Get XML Data ۸۹ بار
۲۶ مروری بر ارزشمندی‌های بیولوژیک، تغذیه ای و تولید اقتصادی ماهی آزاد دریای مازندران Salmo trutta Caspius Get XML Data ۱۰۲ بار
۲۷ آسیب شناسی اثرات نانوذره مس اضافه شده به آب بر بافت روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) جوان Get XML Data ۹۵ بار
۲۸ تکثیر و تولید بچه ماهی سوف معمولی (Sander lucioperca) با هدف بازسازی ذخایر در ایران Get XML Data ۹۰ بار
۲۹ وضعیت ذخایر ماهی کفال طلائی در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای ۱۳۷۰ الی ۱۳۹۸ Get XML Data ۸۹ بار
۳۰ بررسی مطلوبیت زیستگاهی ماهی کفال طلایی با استفاده از داده های حاصل از تصاویر ماهواره ای در جنوب دریای خزر Get XML Data ۱۰۳ بار
۳۱ معرفی مخمر ساکارومایسس سرویزیه و موارد مصرف آن در صنعت آبزی پروری Get XML Data ۱۰۵ بار
۳۲ مروری بر کاربرد امواج فراصوت در فرآوری محصولات دریایی Get XML Data ۱۰۰ بار
۳۳ بررسی توانایی باکتری شکارچی هالوباکتریووراکس جدا شده از دریای مازندران در کنترل برخی باکتری‌های بیماریزای ماهی Get XML Data ۱۰۸ بار
۳۴ بررسی انگل های داکتیلوژیروس در ماهی کپور پرورشی با استفاده از ژن ۲۸SrDNA Get XML Data ۹۳ بار
۳۵ بررسی علت تلفات شدید در ماهیان زنده‌زا در یک مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در شهر دماوند Get XML Data ۱۰۴ بار
۳۶ تنوع زیستی ماهیان رودخانه تالار شهرستان سوادکوه Get XML Data ۹۰ بار
۳۷ بررسی آلودگی های انگلی اردک ماهی(Esox Lucius) در دریاچه شهدای خلیج فارس تهران Get XML Data ۱۰۴ بار
۳۸ مطالعه فون انگل های کرمی گاوماهی خزری (Neogobius caspius) در حوضه جنوبی دریای خزر Get XML Data ۱۰۱ بار
۳۹ اثر فرکشن سازی ژلاتین هیدرولیز پوست ماهی با ژل Sephadex G-۱۵ و کروماتوگرافی مایع سریع پروتئین (FPLC) بر پراکنش وزن مولکولی پپتید ها در پیک های مختلف Get XML Data ۹۵ بار
۴۰ چالش های آرایه شناختی در خانواده کپورماهیان: مطالعه موردی ماهیان استان فارس Get XML Data ۱۲۲ بار
۴۱ اثر تغذیه از شیرونومید بر فاکتورهای رشد، بقا و پروفایل اسیدهای چرب در مرحله عادت دهی به غذای دستی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) Get XML Data ۹۰ بار
۴۲ گسترش تهاجمات زیستی: تجربه تیلاپیا زیلی(Coptodon zillii Gervais, ۱۸۴۸) در ایران Get XML Data ۹۴ بار
۴۳ تکثیر مصنوعی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) با استفاده از اواپریم Get XML Data ۱۶۶ بار
۴۴ کاربرد زیست لایه در صنعت آبزی پروری بمنظور توسعه پایدار Get XML Data ۱۰۱ بار
۴۵ بررسی مقایسه ای دو پروبیوتیک بومی بر پارامترهای خونی ماهی سوف سفید (Sander lucioperca) Get XML Data ۹۴ بار
۴۶ ویژگی های حرارتی پروتئین های میوفیبریل ماهی سی باس تحت تاثیر قسمت های مختلف فیله و سیکل های انجماد و انجماد زدایی Get XML Data ۸۵ بار
۴۷ ارزیابی قابلیت عملکرد روش ریخت‌سنجی هندسی در تفکیک دو گونه جنس Cobitis Get XML Data ۸۹ بار
۴۸ بررسی روابط فیلوژنی سه گونه از جنس Omobranchus در سواحل ایرانی خلیج فارس و خلیج عمان بر اساس توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز I (COI) Get XML Data ۹۶ بار
۴۹ ارزیابی اثرات دوره‌های نوری متفاوت بر فاکتورهای رشد و بازماندگی در لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata) Get XML Data ۱۰۰ بار
۵۰ مروری بر استفاده از مکمل بتائین در صنعت تولید غذای آبزیان Get XML Data ۱۲۵ بار
۵۱ مطالعه برخی از پارامترهای کمی (شیوع و شدت) آلودگی انگلی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum, Kamensky, ۱۹۰۱) در سواحل استان گیلان و مازندران Get XML Data ۹۱ بار
۵۲ مطلوبیت زیستگاهی ماهی پوزانک خزری (Alosa caspia) در جنوب دریای خزر Get XML Data ۱۳۷ بار
۵۳ مروری بر عوامل موثر بر رنگ ماهیان زینتی با تاکید بر استفاده از رنگدانه ها Get XML Data ۱۰۰ بار
۵۴ استفاده از فشار بالا (HPP) در نگهداری محصولات شیلاتی و بررسی مزایا و معایب آن نسبت به روش‌های سنتی نگهداری Get XML Data ۱۱۱ بار
۵۵ بررسی سطوح مختلف اسید آراشیدونیک جیره غذایی بر سطح استرس ماهی دانیوی گورخری (Danio rerio) Get XML Data ۸۱ بار
۵۶ مروری بر تاثیرات ویتامین Cبر رشد و بقای قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) Get XML Data ۸۶ بار
۵۷ شواهد اثر الگوهای مختلف صوتی بر واکنش‌های رفتاری ماهی زبرا Danio rerio Get XML Data ۸۹ بار
۵۸ اثر فعال کننده و نسبت فعال سازی بر اسپرم ماهی نر تغییر جنسیت یافته قزل آلای رنگین کمان در طی دوره نگهداری کوتاه مدت در یخچال Get XML Data ۱۱۷ بار
۵۹ نقش و اهمیت ترکیبات زیست فعال فیتوبیوتیک ها در تغذیه آبزیان Get XML Data ۱۱۴ بار
۶۰ اثرات آسیب بافتی نانوذره مس اضافه شده در غذا بر بافت کبد تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) جوان Get XML Data ۸۹ بار
۶۱ تبارشناسی سرخوی چشم درشت lutjanus lutjanus (Bloch.,۱۷۹۰) خلیج فارس و دریای مکران با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک(Acthinopetrgii:lutjanidae) Get XML Data ۸۸ بار
۶۲ خصوصیات ریخت شناسی سرخوی معمولی (Bloch., ۱۷۹۲)(lutjanus johnii) در حوضه های خلیج فارس و دریای مکران(Acthinoptergii,lutjanidae) Get XML Data ۹۸ بار
۶۳ پیش‌بینی پراکنش گونه کولی ارومیه Alburnus atropatenae (Berg, ۱۹۲۵) در ایران تحت تأثیر تغییر اقلیم Get XML Data ۸۴ بار
۶۴ تاثیر القاء تتراپلوییدی بر شاخص‌های بقا و رشد در قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) Get XML Data ۸۶ بار
۶۵ تاثیر عصاره هیدروالکلی رازک (Humulus lupulus) در جیره بر عملکرد تولیدمثلی ماهی سیکلید بلوالکتریک (Sciaenochromis fryeri) Get XML Data ۸۶ بار
۶۶ بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی رازک (Humulus lupulus) بر عملکرد رشد ماهی ماده سیکلید بلوالکتریک (Sciaenochromis fryeri) Get XML Data ۹۲ بار
۶۷ اولین گزارش از حضورگونه Trachinocephalus myops در دریای عمان ایران Get XML Data ۸۵ بار
۶۸ بررسی اثر عصاره آبی گیاه مرزنجوش بر کیفیت فیله کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخچال Get XML Data ۹۰ بار
۶۹ بررسی اثر عصاره آبی دارواش بر کیفیت فیله کپور معمولی (Cyprinus carpio) طی دوره نگهداری در یخچال Get XML Data ۹۳ بار
۷۰ مطالعه آزمایشگاهی ترجیحات رنگی در ماهی زبرا ( Danio rerio ) Get XML Data ۱۱۴ بار
۷۱ بررسی ایمنی موکوسی کپور Cyprinus carpio ماهیان تغذیه شده با گیاه سنبل آبی( Eichhornia crassipes ) Get XML Data ۱۰۶ بار
۷۲ تاثیر عصاره کرم خاکی Eisenia foetida بر فلور باکتریایی روده ماهی کلمه خزری Rutilus caspicus Get XML Data ۸۷ بار
۷۳ ریخت سنجی مقایسه ای ماهی خیاطه ( Cyprinidae: Alburnoides ) در حوضه های خزر و تجن با استفاده از سیستم شبکه ای تراس Get XML Data ۱۰۷ بار
۷۴ شناسایی آنزیم های گوارشی فعال در مراحل اولیه زندگی لاروی ماهیان دریایی Get XML Data ۹۵ بار
۷۵ اثرات اسیدهای آلی جیره بر عملکرد رشد و فیزیولوژی ماهیان Get XML Data ۸۹ بار
۷۶ مطالعه احیاء رودخانه ها با تاکید بر زیستگاه ماهیان Get XML Data ۱۰۰ بار
۷۷ تاثیر روغن های ماهی و کلزا بر عملکرد رشد، ترکیب اسیدچرب تخم و کیفیت لاروهای تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) Get XML Data ۹۸ بار
۷۸ اثر اواپریم بر القای رسیدگی جنسی مولدین نر سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) Get XML Data ۸۵ بار
۷۹ تاثیرات تغییرات کاربری اراضی بر پوشش گیاهی ساحلی و جمعیت ماهی Get XML Data ۹۳ بار
۸۰ رابطه بین حذف پوشش گیاهی ساحلی و تخریب زیستگاه ماهی Get XML Data ۸۶ بار
۸۱ بررسی تغییرات ناشی از فلز کروم در ماهیها Get XML Data ۸۴ بار
۸۲ مروری بر تکنیک‌های احیاء رودخانه ها Get XML Data ۱۰۳ بار
۸۳ مطالعه زیست شناسی تولیدمثل سیاه‌ماهی (Capoeta capoeta gracilis) دریاچه سد سنگ سیاه شهرستان دهگلان، استان کردستان Get XML Data ۱۰۷ بار
۸۴ اثر سطوح مختلف جایگزینی روغن کانولا با روغن ماهی در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، ترکیب بدن بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) Get XML Data ۱۰۹ بار
۸۵ مروری بر شرایط تولید مثلی دلقک­ماهی کلارکی Get XML Data ۹۹ بار
۸۶ بررسی تفاوت های درون گونه ای Istigobius ornatus (Rüppell, ۱۸۳۰) سواحل مکران به روش ریخت سنجی هندسی Get XML Data ۹۶ بار
۸۷ بررسی سطوح مختلف کرم خاکی (Eisena foeidae ) از نظر فاکتورهای رشد در جیره غذایی بچه ماهی سفید Get XML Data ۸۳ بار
۸۸ خصوصیات ریختی شانک زردباله عربی Acanthopagrus arabicus (Iwatsuki, ۲۰۱۳) در حوزه‌های خلیج فارس و دریای مکران Get XML Data ۱۰۷ بار
۸۹ مروری بر خواص زیست فعال ترکیبات فلوروتانین استخراج شده از جلبک های قهوه ای دریایی Get XML Data ۸۷ بار
۹۰ اهمیت توجه به تکثیر و پرورش ماهی دریایی هامور معمولی Get XML Data ۹۵ بار
۹۱ بررسی عملکرد رشد قزل آلای خال قرمز در رودخانه الرم پارک ملی لار Get XML Data ۸۹ بار
۹۲ اهمیت مدیریت یکپارچه اکوسیستم‌های آبی در حفاظت از تنوع زیستی ماهیان Get XML Data ۹۲ بار
۹۳ DPSIR و اهمیت آن در حفاظت از تنوع زیستی ماهیان Get XML Data ۱۳۵ بار
۹۴ اثر اسانس سیر بر روی سیستم ایمنی بچه ماهیان کپور علفخوار Get XML Data ۹۹ بار
۹۵ اثر دفعات غذا دهی بر روند رشد بچه ماهیان سفید (Rutilus kutum) Get XML Data ۸۹ بار
۹۶ محصولات تخمیری و کاربرد آنها در صنعت شیلات Get XML Data ۱۰۹ بار
۹۷ بررسی میزان هم آوری لای ماهی Tinca tinca در تالاب انزلی Get XML Data ۸۵ بار
۹۸ بیان ژنKISS۲ هیپوتالاموس در جنس نر و ماده ماهی سفید خزر (Rutilus kutum) Get XML Data ۱۰۴ بار
۹۹ DNA بارکدینگ شانک زردباله عربی Acanthopagrus arabicus Iwatsuki, ۲۰۱۳ خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد یک Get XML Data ۹۰ بار
۱۰۰ اثرات دوره‌های گرسنگی و تغذیه مجدد بر کیفیت لاشه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در طی مدت نگهداری در یخچال Get XML Data ۹۶ بار
۱۰۱ الگوی تکوین فلس در کپورماهی دندان دار هرمزی (Aphaniops hormuzensis) Get XML Data ۹۱ بار
۱۰۲ اثر روغن سیاه دانه (Nigella sativa) بر عملکرد رشد، شاخص های آنتی اکسیدان و بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم گوارشی در سیچلاید الکتریک زرد (Labidochromis caeruleus) Get XML Data ۹۲ بار
۱۰۳ تاثیر جایگزینی نسبی گلوتن گندم بجای پودر ماهی بر شاخص های رشد، ترکیب بیوشیمیایی لاشه و ایمنی موکوسی بچه ماهی نورس سفید (Rutilus kutum) Get XML Data ۸۹ بار
۱۰۴ مطالعه ترکیبات خون و مایع تخمدانی مولدین ماده ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) در فصل تکثیر مصنوعی Get XML Data ۹۷ بار
۱۰۵ بررسی عادات غذایی ماهی تیزکولی (Hemiculter leucisculus)دریاچه چیتگر تهران Get XML Data ۹۱ بار
۱۰۶ ارزیابی حسی ماریناد سرد و پخته تهیه شده از ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) و کپور نقره ای (Hypophthalmichtys moitrix) Get XML Data ۹۶ بار
۱۰۷ جداسازی و شناسایی باکتری استرپتوکوکوس در یک مزرعه پرورش ماهی قزل آلا در شهر آمل به روش کشت و تست های بیوشیمیایی Get XML Data ۸۲ بار
۱۰۸ بررسی اکوسیستم جنگل های حرا به عنوان محیط زیستگاهی و پناهگاهی برای ماهی ها Get XML Data ۹۷ بار
۱۰۹ شناسایی ماهی بلنی دندان شمشیری P‌etroscrit mitratus) ) در سواحل مکران بر اساس توالی ژن سیتوکروم اکسیداز ۱ Get XML Data ۸۸ بار
۱۱۰ کا-پیا: مروری بر یافته-های اخیر گونه-های مهاجم کاراس و تیلاپیا در ایران Get XML Data ۹۱ بار
۱۱۱ بررسی علت تلفات در بچه ماهیان یک ماهه سیچلاید بالزانی (Gymnogeophagus balzanii) در یک مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در شهر تهران. Get XML Data ۱۱۶ بار
۱۱۲ بررسی اندازه و تعداد سلول های کلراید پوست لارو سوف سفید (Sander lucioperca) در مواجهه با شوری Get XML Data ۹۵ بار
۱۱۳ ارزیابی کیفی آب رودخانه خرم‌رود با استفاده از ساختار جمعیتی ماکروبنتوزها به‌عنوان شاخص زیستی Get XML Data ۸۷ بار
۱۱۴ استفاده از روش سطح پاسخ جهت بهینه سازی فعالیت ضد باکتری پروتئین هیدرولیز شده تون زردباله (Tunnus albacores) Get XML Data ۷۵ بار
۱۱۵ معرفی بیماری کبد چرب در ماهی قزل‌الای رنگین‌کمان و راه‌های درمان آن Get XML Data ۸۳ بار
۱۱۶ بررسی علت تلفات شدید در ماهیان تازه خریداری شده در یک مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زنتی در شهر تهران Get XML Data ۹۸ بار
۱۱۷ مکانهای مستعد آبزی پروری حاشیه رودخانه قزل اوزان استان زنجان Get XML Data ۱۲۱ بار
۱۱۸ مطالعه هیستومورفومتری مخ و مخچه در ماهی کپور نقره‌ای Get XML Data ۱۰۱ بار
۱۱۹ بررسی هم آوری ماهی کولی جنوب Alburnus sellal Heckel ۱۸۴۳ در رودخانه گاماسیاب حوضه تیگره (ایران) Get XML Data ۹۶ بار
۱۲۰ بررسی رابطه طول_وزن و شاخص وضعیت گونه مروارید ماهی لب نازک Acanthobrama microlepis در رودخانه های قزل اوزن و سفیدرود حوضه خزر Get XML Data ۹۳ بار
۱۲۱ تأثیر پودر گلپر (Heracleum sp.) بر فراسنجه‌های خونی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) Get XML Data ۱۰۷ بار
۱۲۲ تأثیر پودر گلپر (Heracleum sp.) بر عملکرد رشد و ضریب تبدیل غذایی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) Get XML Data ۱۱۶ بار
۱۲۳ شناسایی انگلهای مشترک ( زئونوز) کپورماهیان ( chalcalburnus chalcoides,Rutilus frisii kutum,Capoeta capoeta ) و شگ ماهیان ( alosa branshnikovi,clupeonella grimmi ) در حوزه جنوبی دریای خزر Get XML Data ۱۴۲ بار
۱۲۴ اثرات آمونیاک و تغذیه با نانوسلنیوم و ویتامین E بر قابلیت تنظیم اسمزی در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) Get XML Data ۳۹۰ بار
۱۲۵ ارزیابی فراوانی میکروپلاستیک‌ها در اندام‌های مختلف ماهی Rastreliger kanagurta Get XML Data ۸۳ بار
۱۲۶ بررسی اولویت غذایی بچه ماهیان سفید در سواحل استان گیلان (حوزه جنوبی دریای خزر) Get XML Data ۹۹ بار
۱۲۷ بررسی رژیم غذایی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) در دریاچه چیتگر Get XML Data ۸۹ بار
۱۲۸ بررسی پراکنش ماهیان رودخانه خالکایی (حوضه تالاب انزلی) Get XML Data ۹۴ بار
۱۲۹ بررسی میزان شیوع انگلهای خارجی ماهیان زینتی در استان گیلان Get XML Data ۱۰۴ بار
۱۳۰ اندازه گیری غلظت فلزات سنگین(Pb,Cd,Cu,Ni) در بافت خوراکی ماهی سفید دریای خزر Get XML Data ۸۶ بار
۱۳۱ شناسایی منشا ماهی سه‌خاره (Gasterosteus aculateus Linnaeus, ۱۷۵۸) در دریای خزر با استفاده ازتوالی یابی ژن سیتوکروم b Get XML Data ۱۰۰ بار
۱۳۲ بررسی پراکنش ، فراوانی و روابط طول و وزن ماهی بوتک (Cyprinion macrostomum) رودخانه کشکان (استان لرستان) Get XML Data ۱۰۱ بار
۱۳۳ بررسی فراوانی ، پراکنش و رشد سیاه ماهیان Capoeta رودخانه کشکان (استان لرستان) Get XML Data ۹۹ بار
۱۳۴ تاثیر قطع غذادهی و تغذیه مجدد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر میزان ترشح هورمون کورتیزول و پایش میزان رشد Get XML Data ۱۰۳ بار
۱۳۵ مطالعه شاخص های رسیدگی جنسی ماهی اسبله L.,۱۷۵۸ Silurus glanis در تالاب بین المللی انزلی Get XML Data ۱۰۳ بار
۱۳۶ بررسی شیوع و شدت انگلهای مونوژن ماهیان آب شیرین در برخی از استخرهای پرورشی در سطح استان گیلان Get XML Data ۹۴ بار
۱۳۷ تاثیر نسبت های مختلف ترئونین به لیزین جیره بر شاخص‌های رشد و تعذیه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان Get XML Data ۸۷ بار
۱۳۸ تحلیل ریخت سنجی هندسی فلس جهت شناسایی جمعیتهای مختلف گونه Alburnoides tabarestanensis در حوزه آبریز جنوبی دریای خزر Get XML Data ۸۸ بار
۱۳۹ مقایسه خصوصیات ریخت سنجی چهار جمعیت شاهکولی (Alburnus chalcoides) در رودخانه‌های سرخرود، سردآبرود، شیرود و میانرود Get XML Data ۹۲ بار
۱۴۰ بررسی غلظت سرب و کادمیوم در ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) تالاب بین‌المللی چغاخور Get XML Data ۹۸ بار
۱۴۱ درمان بیماری کبد چرب غیر الکلی_(NAFLD)_در ماهی قزل‌الای رنگین‌کمان با تاکید بر دارو‌های گیاهی Get XML Data ۱۲۰ بار
۱۴۲ عوامل تعیین کننده در زیستگاه انتخابی گونه نازک ماهی ((Chondrostoma regium (Heckel, ۱۸۴۳) در رود زاینده رود Get XML Data ۸۹ بار
۱۴۳ بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهیان عمده تالاب شادگان Get XML Data ۹۵ بار
۱۴۴ تایید نتاج گاینوژن بین گونه ای در تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره Get XML Data ۸۸ بار
۱۴۵ رویکردهای نوظهور بانک ژن زیستی جهت حفاظت از گونه های تاسماهیان دریای خزر Get XML Data ۹۳ بار
۱۴۶ مقایسه جمعیت ماهی کوپر (Argyrops spinifer) در در بندر بوشهر و بندردیر Get XML Data ۸۶ بار
۱۴۷ شیوع و ویژگی‌های مولکولی برخی باکتری‌های بیماریزا گرم منفی در قزل‌آلا مزارع پرورش ماهی استان مازندران Get XML Data ۸۸ بار
۱۴۸ مدل‌سازی پراکنش مکانی گونه کپوردندان فارس Aphanius farsicus (Teimori, Esmaeili & Reichenbacher ۲۰۱۱) در ایران تحت تأثیر تغییر اقلیم Get XML Data ۴۱ بار
۱۴۹ بررسی تنوع ریختی جمعیت‌های جویبارماهی السا Oxynoemacheilus elsae Eagderi, Jalili & Çiçek ۲۰۱۸ در حوضه دریاچه ارومیه Get XML Data ۳۳ بار
برگشت به فهرست همایش‌ها