یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدل برنامهریزی ریاضی با پارامترهای خاکستری برای مسأله مکانیابی تسهیل و مراکز انتقال
چکیده فارسی مقاله در مسأله مکانیابی تسهیل و مراکز انتقال روی شبکه، مکانیابی یک تسهیل و تعدادی مرکز انتقال برای سرویس دادن به مدل ، مجموعه ای از نقاط تقاضا یا مشتریان که به خدمات تسهیل مربوطه نیاز دارند، مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله r کارآمدتری برای مسأله مذکور به گونه ای ارائه می گردد که علاوه بر رفع نقایص مدل های پایه، اختصاص حتمی حداقل نقطه هزینه های حمل میان گره ها و هزینه ، تقاضا به مراکز انتقال را تضمین می سازد. با توجه به عدم قطعیت پارامترها در دنیای واقعی های احداث تسهیل و مراکز انتقال به صورت عدد خاکستری در نظر گرفته می شوند. به تناسب این فرض، مدل برنامه ریزی صفر و یک خاکستری برای مسأله مکانیابی تسهیل و مراکز انتقال روی شبکه ارائه شده و فرآیند به دست آوردن جواب های انعطاف پذیر مدل پیشنهادی و نتایج محاسباتی به تفضیل شرح داده شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مکانیابی تسهیل و مراکز انتقال روی شبکه، عدم قطعیت، مدل برنامه ریزی صفر و یک خاکستری

عنوان انگلیسی A mathematical programming model with grey parameters for the facility and transfer points location problem
چکیده انگلیسی مقاله This paper considers a facility and transfer points location problem on the network on how to find the best locations of the facility and multiple transfer points to serve a set of demand points (i.e., customers), which need the facility’s services. Additionally, this paper develops a 0-1 mathematical programming model in such a way that at least r demand points should be allocated to each located transfer points. With respect to the parameters' uncertainty in the real world, the transportation cost between nodes and fixed costs of opening the facility and transfer points are considered as grey numbers. In this paper, a grey binary programming model is proposed for the facility and transfer points location problem. The computational results and solution methodology are presented for better illustration of the presented. model. Finally, the conclusion is provided.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Facility and transfer points location problem on the network, Uncertainty, Grey binary programming model.

نویسندگان مقاله مریم اقبالی زارچ | maryam eghbali
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

رضا توکلی مقدم | reza tavakoli
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

یاسر رحیمی | yaser rahimi
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها