یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بهبود خدمت دهی در سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از شبیه سازی
چکیده فارسی مقاله امروزه در جهان رقابتی، رشد و انعطاف پذیری عناصری بسیار حیاتی تلقی می شوند. برای این که یک سازمان خصوصی با یک ارگان دولتی بتواند جایگاه خود را حفظ کند باید هم راستا با تغییرات تکنولوژی به روز شود. در راستای این تغییرات سازمان متحمل ریسک می شود، زیرا ممکن است تغییر اعمال شده با شکست مواجه شده و با این که پیاده سازی طرح از نقطه نظر هزینه و زمان اقتصادی نباشد. این طرح ها عموما در داخل سازمان ها پیاده سازی شده و لزوما به صورت گسترده به اجرا در می آیند، در این تحقیق شعبه ی یک سازمان خدمانی تأمین اجتماعی شهر مشهد جهت بهبود روند خدمت دهی، در طی 9 گام با استفاده از نرم افزار14.00 Arena شبیه سازی شده است و بر اساس نتایج حاصل از پیاده سازی راه کارهای مختلف و تأثیراتی که نتایج آن ها بر روی شاخص های تعیین شده دارند، پیشنهادهای بهبود دهنده ارائه شده است. در هر سه راهکار پیاده سازی شده شاخص های متوسط زمان انتظار متوسط زمان جابجایی، متوسط زمان حضور در سیستم، متوسط درصد اشتغال خدمت دهنده و کار در جریان کل کاهش داشته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سیتم های گسسته پیشامد، نرم افزار ارنا، سازمان خدماتی، بهبود خدمت دینی

عنوان انگلیسی Service Improvement in Social Security Organization via Simulation
چکیده انگلیسی مقاله Social Security Organization Branch in Mashhad is an office with huge number of daily customers. The effectiveness of services and customer sojourn time are major concerns of management in this branch. We use Discrete Event Simulation to model the current customer flow in this branch and to evaluate different improvement scenarios. We follow a systematic method to carry out this simulation study. Arena 14.0 and its components are used to code the model and to construct and assess different scenarios. Different performance measures like customer wait time, customer transfer time, resource utilizations, and number of customers in system are estimated in suggested scenarios.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Discrete Event Simulation, Social Security Organization, Service Improvement

نویسندگان مقاله ساناز حقیقی | sanaz haghighi
دانشگاه صنعتی سجاد مشهد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی سجاد مشهد (Sajad university of technology)

محسن باقری | mohsen bagheri
دانشگاه صنعتی سجاد مشهد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی سجاد مشهد (Sajad university of technology)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها