یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بهینه کاوی و توسعه مدل فرآیند کسب و کار بازاریابی و فروش خودروساز (مطالعه موردی)
چکیده فارسی مقاله چندی است که مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار به عنوان یکی از پرکاربردترین و مهمترین تکنیکها در راستای چابکسازی و اثربخشی فرآیندهای اجرایی در سازمانها و بهبود چشمگیر در شاخصهای مهمی مانند هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت مورد استفاده قرار میگیرد. حال از مرسومترین ابزارها برای مدلسازی فرآیند، بهینهکاوی و الگوگیری از شرکتهای برتر و پیشتاز جهانی میباشد. لذا در این تحقیق، فرآیند بازاریابی و فروش خودروساز برای مهندسی مجدد انتخاب شده و با استفاده از تکنیک بهینه کاوی امر مدلسازی صورت گرفته است. نسخه 2014 چارچوب طبقه بندی فرآیند خودروسازی مربوط به مرکز کیفیت و بهروری آمریکا (APQC) به عنوان الگو مورد بررسی قرار گرفته و و با بهره گیری از متدولوژی نماد گذاری فرآیندهای کسب و کار (BPMN)، مدل فرآیندی بازاریابی و فروش متناسب با کسب و کار شرکت خودروسازی سایپا ارائه گردید. در پایان نیز، نتایج حاصله بر اساس شاخص های فرایندی تعریف شده و نظرسنجی از خبرگان صحه گذاری شده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار، بهینه کاوی، بازاریابی و فروش، APQC ، صنعت خودروسازی

عنوان انگلیسی Developing new Marketing Business Process Model in Automotive Industry via Benchmark technique (Case Study)
چکیده انگلیسی مقاله Recently, Business Process Re-engineering is applied in organizations as a most important and applicable technique in order to improve agility and effectiveness throughout organizations. Hence, they have implemented fundamental changes in their processes to drastically, improve some vital indicators such as cost, quality, cycle time, etc. Nowadays, Benchmarking from best Practices and Pioneers is the most frequently used technique in BPR. In this paper, marketing process in automotive industry has been selected and benchmark technique has been used in order to design a new process model. The APQC process classification version 2014 has been designated as a best practice and the new developed model (Saipa marketing process) has been presented by BPMN methodology. Finally, based on several process indicators and expert questionnaire survey, the results have been evaluated.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Business Process Re-engineering, Benchmarking, Marketing, APQC, Automotive industry

نویسندگان مقاله علی صفری | ali safari
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

سیدغلامرضا جلالی نایینی | gholamreza jalali
دانشگاه علم و صنعت ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

سیدعلی هاشمی نژاد | ali hasheminejad
دانشگاه علم و صنعت ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علم و صنعت ایران (Iran university of science and technology)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها