یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی تعیین راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی پرستاران با استفاده از تکنیک تحلیلمولفه های اصلی (PCA)
چکیده فارسی مقاله مشخص است که کارایی و اثربخشی یک سازمان و بنگاه در هر بخش و هر حرفه ای، به کارایی و بازدهی کارمندان آن سازمان بستگی دارد. کارایی کارمندان نیز با میزان رضایت شغلی ایشان ارتباط مستقیم دارد و از آنجا که کلیه بنگاه ها و سازمان ها به دنبال افزایش بازدهی هستند، تلاش زیادی به منظور یافتن راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی انجام می دهند. البته در برخی موسسات به اینگونه مطالعات و بررسی جما توجه لازم نشده است. برخی از اینگونه موسسات عبارتست از موسسات خدماتی و اجتماعی که اندازه گیری کارایی در آنها نسبتا پیچیده است مانند بیمارستان ها، مهد کودک ها، مراکز دولتی که در آنها کمتر به مقوله کارایی توجه می شود، بخشهای اقتصادی و اجتماعی که حالت غیررقابتی دارند و بازار آنها انحصاری است و با به منابع فراوانی دسترسی دارند. در این مطالعه سعی می شود به منظور ارائه راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی در ایران پارامترها و فاکتورهای اساسی در این راستا شناسایی شوند و حتی الامکان راهکارهایی ارائه شوند، بدین منظور ابتدا فاکتورهای موثر در رضایت شغلی بر اساس مطالعات پیشین و اطلاعات میدانی شناسایی شده و سپس مولفه های اصلی در افزایش رضایت شغلی و راهکارهای متناسب با آنها تعیین می شوند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رستاران، رضایت شغلی، مولفه های اصلی، PCA

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله عباس آزادی مقدم آرانی | abbas azadi
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

عباس کرامتی | abbas keramati
دانشکده فنی دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها