یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی معرفی روشی جهت انتخاب پروفایل مناسب برای یک مشخصه کیفی زمان محور
چکیده فارسی مقاله نتخاب منطقی یک پروفایل برتر از میان مجموعه ای از پروفایل های معرفی شده برای یک مشخصه کیفی زمان محور از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. کاربرد این نوع مشخصه ها را می توان در حوزه هایی نظیر داروسازی ، صنایع غذایی و امثالهم عنوان نمود. به منظور انتخاب پروفایل بهینه، تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که می توان شاخصهای fi و f را به عنوان پرکاربردترین آنها معرفی نمود. این شاخصها در حالی که دارای کاربرد وسیع و آسان می باشند، در برخی موارد موجب گمراهی کاربران شده و موجب برداشت ها و تفاسیر اشتباه می گردند. در این مقاله ضمن بررسی برخی از مشکلات این شاخصها، به ارائه مدلی جدید مبتنی بر موقعیت قرارگیری نقاط در پروفایل می پردازیم. روش ارائه شده به کمک یک مثال عددی تشریح می شود. نتایج حاصل نشان دهنده قابلیت روش پیشنهادی در نظارت دقیق بر عملکرد پروفایل ها در دامنه زمانی مورد بررسی بوده و امکان اتخاذ تصمیماتمنطقی را فراهم می سازد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مشخصه کیفی زمان محور ، انتخاب پروفایل بهینه، شاخصهای fi و f، نظارت پیوسته ، پوش میان نواحی مجاز و غیر مجاز قئی۔

عنوان انگلیسی Introduction of a Method of Selecting the Appropriate Profile for the Time-oriented Quality Characteristic
چکیده انگلیسی مقاله Selecting an appropriate profile among the existing profiles of a time-oriented quality characteristic is of importance. These characteristics are applied to some areas such as pharmaceutics, food industries and so on. For selecting the best profile, several approaches are proposed among which use of the f1 and f2 indices are the most applicable ones. These two indices have vast and easy usage. However, they mislead the users and cause false interpretation in some situations. In this research we investigate some deficiencies of these indices and propose a new method based on the location of observations in the profile. The proposed method is illustrated by a numerical example. The results show the ability of the suggested method for precise monitoring of the profiles in the intended range of time
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Time-oriented Quality Characteristic, Selection of the Optimum Profile, f1 and f2 indices, Continuous monitoring.

نویسندگان مقاله محمدرضا نباتچیان | Mohammadreza Nabatchian
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (Khajeh nasir toosi university of technology)

حمید شهریاری | Hamid Shahriari
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (Khajeh nasir toosi university of technology)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها