یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی امکان سنجی پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور - مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق
چکیده فارسی مقاله در دنیای پیچیده و پرتلاطم امروز ضرورت وجود اطلاعات را که اصلی ترین عامل تصمیم گیری است ، مطرح کرده است .سازمانهای بزرگ بعضاً در حال انجام همزمان صدها و حتی هزارها پروژه برای ایجاد محصولات یا ارائه خدماتی هستند که آینده آنها را شکل میدهد . فشار حاکم برای اتمام به موقع و طبق بودجه پروژه و رقبایی که در هر لحظه تاکتیک خاصی ارائه میدهند سازمانها را به سمت توسعه و پیاده سازی فرآیندهای مدیریت پروژه کشانده است . آنها از ساختارهای عملگرای سنتی به سازمانهای پروژه محور در حال تغییر هستند که باید آنها را به اهداف واضح اما فوری نائل آورد آن هم در محیطی که پروژه ها بعضاً دارای منابع محدود و مشترک میباشند. آنها سریعترین بازگشت سرمایه را از پروژه هایشان انتظار دارند تا بتوانند سود سهام داران را بالا ببرند. مقاله حاضر به دنبال تعیین میزان تاثیر چهار شاخص(شیوه مدیریت ، مشارکت کارکنان ، حقوق و دستمزد و محیط کار) در پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی در یکی از شرکت های توزیع نیروی برق) است.پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده مشخص شد که چهار شاخص عنوان شده از سطح متوسط پایین تر می باشند،که راه حلهایی در جهت بالا بردن این شاخص ها برای پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه ارائه گردید
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت پروژه (PM )، سازمان های پروژه محور ، فرآیند مدیریت پروژه

عنوان انگلیسی Feasibility of Implementation of Project Management System in Project Oriented Organizations–A Case Study of Electrical Distribution Company
چکیده انگلیسی مقاله In the present complicated and hard world, the managers' decision-making process is regarded as an important tool to improve the performance of an organization that needs information which is the main factor in decisionmaking process. Some large organizations have done hundreds or even thousands of simultaneous ongoing projects to create products or provide services that shape the future. The pressure treated for timely completion of the project have been conducted based on budget and competitors who present specific tactics which lead organizations towards development and implementation of project management processes. They have been changing from pragmatic and traditional structures to project oriented organizations while they should be brought to achieve their immediate goals but they should be done in an environment in which projects are often jointed with limited resources. They expect a quick return on investment to the benefit of shareholders .The present study attempted to determine the effect of four factors (management method , involvement of employees, salary and work environment) in the implementation of project management in project Oriented organizations (it is a case study in the one of electrical distribution companies). After analyzing the collected data, it was found that four mentioned factors are lower from the average level, that some solutions were presented to enhance the factors for implementation of project management system.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Project Management ,Project Oriented Organizations ,Project Management Process

نویسندگان مقاله امین لک زاده | Amin Lakzadeh
شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها