یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی استفاده از روش آنسامبل ترکیبی برای تحلیل دادههای مطتریان بیمه بدنه بیمه ملت
چکیده فارسی مقاله کی از تصمیمات مهم در موسسات مالی ارزیابی اعطای تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری است . حال با توجه به حجم عظیم دده دمای اعتباری مشتریان، داده کاوی می تواند حهت دسته بندی و شناسایی مشتریان خوش حساب و بدحساب مورد استفاده قرار گیرد. اما در بیشتر موارد، داده های اعتباری از مشکل عدم توازن رنج می برند که موجب شده است اگر الگوریتم های داده کاوی رکوردهای دسته اقلیت را نادیده کند. برای حل این مشکل، یک مدل آنسامبل ترکیبی استفاده و بر روی مجموعه داده بیمه ملت پیاده سازی شد. عدم قابل تشنه بودی مدل بدست آمده مشکلی در روش آنسامبل است که در این تحقیق از یک روش استخراج قانون برای قابل فهم کردن بت بیچ تولید شده بهره گرفته شد. نتایج بیانگر این است که مشتری جدیدی که شامل تخفیف بالای 17.8 درصدمی شود با احتمال زیاد در طول یک سان خسارت را متوجه شرکت بیمه نخواهد کرد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله امتیازدهی اعتباری، داده کاوی، دسته بندی، عدم توازن، شرکت بیمه ملت، روش آنسامبل، استخراج قانون

عنوان انگلیسی Using a hybrid ensemble method for analyzing customers data of Mellat insurance company
چکیده انگلیسی مقاله One of the most important factors in decision making about providing financial services in financial institutions is customer’s level of credit risk. Nowadays, with the accessibility of the huge amount of data of customers’ creditworthiness, data mining methods could be used for the purpose of risk-based classification of customers. Nevertheless, in most of the cases, credit data suffer from imbalance problem and as a result, data mining algorithms ignore records from minority class. To address this problem, a hybrid ensemble method was used and implemented on customers data of Mellat insurance company. An ensemble model is not understandable. Due to that, a rule extraction method was used. Consequences show that a new customer who is qualified for a discount higher than 17.8% most likely will not claim for any money.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله credit scoring, data mining, classification, imbalance, Mellat insurance company, ensemble method, rule extraction

نویسندگان مقاله هادی جعفری | Hadi Jafari
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (Khajeh nasir toosi university of technology)

یاسر صمیمی | Yaser Samimi
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (Khajeh nasir toosi university of technology)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها