یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی حل مسئله چند دورهای توزیع با هزینه ثابت به وسیله الگوریتم جستجوی ممنوعه
چکیده فارسی مقاله مسئله چند دورهای توزیع با هزینه ثابت، تعمیمی از مسئله چند دورهای توزیع (MPDP) و مسئله حمل ونقل با هزینه ثابت (FCT) است. جایی که تصمیم گیری صحیح درباره مقادیر ارسالی، تعیین موجودی عرضه کنندگان و مشتریان و همین طور سفارش های از دست رفته می تواند برنامه توزیع را مقرون به صرفه نماید. این مسئله در قالب برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح محض، مدل شده است و به کارگیری الگوریتم جستجوی ممنوعه برای به دست آوردن برنامه توزیع با حداقل هزینه، در مسئله مذکور پیشنهاد شده است. عملکرد الگوریتم پیشنهادی با مقایسه کیفیت جواب های آن با حد پایین مسئله و جواب های الگوریتم تبرید، ارزیابی شده است. نتایج این مقایسه نشان می دمد الگوریتم جستجوی ممنوعه پیشنهادی، نتایجی بهتر از الگوریتم تبرید ارائهمی دهد و این قابلیت را داراست که جواب هایی برابر یا نزدیک به جوابهای حد پایین مسئله فراهم کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسئله چند دورهای توزیع، حمل ونقل با هزینه ثابت، جستجوی ممنوعه، تبرید.

عنوان انگلیسی Solving the Multi-Period Fixed Charge Distribution Problem with Tabu- Search Algorithm
چکیده انگلیسی مقاله The multi-period fixed charge problem is an extension of the multi-period distribution problem ‘MPDP’ and general fixed charge transportation ‘FCT’ problem, where the time based decisions on the size of the shipments, simultaneous consideration of both suppliers and customers inventories and backorders can make an economical distribution. A pure integer non-linear programming is formulated. A Tabu search (TS) based heuristic is proposed to obtain the minimum costs of Distribution. The proposed TS are evaluated for their solution quality by comparing them with lower bound value and SA solutions. The comparison reveals that the proposed TS generate better solutions than the SA solutions and are capable of providing solution either equal or close to the lower bound value and optimal solution of the problems.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Multi-period distribution problem, fixed charge transportation, tabu search, simulated annealing

نویسندگان مقاله بابک فرهنگ مقدم | Babak Farhang
دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند

عرفان قاسمی موسوی | Erfan Ghasemi
دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها