یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی اولویت بندی الزامات مشتریان در مدل QFD با بهره گیری از آراء گروهی
چکیده فارسی مقاله گسترش عملکرد کیفیت فرایدی نظام یافته است که با تاکید بر ارضای خواسته های مشتری که بدان الزامات کیخی نیز می گویند شروع می شود و در طی یک فرآیند سلسله مراتبی الزامات کیفی به دستور اتعمل نمای عملیاتی در مراحل مختلف تبدبل و ترجمه می شود از این رو اولویت بندی الزامات مشتریان مساء اصلی و مهم در اجرای موفقیت آمیز کلیه مراحل بیماری های گسترش علمکرد کیتیت محسوب می بود، در این مقاله با توجه به طبیعت اطلاعات معمول در دسترس و نوع آراء با مدل سازی تحلیل پوششی داده ها و حل از طریق مجموع مشترک وزن ها، روش جدیدی را برای تعیین درجه اهمیت النظارات مشتریان ارائه شده است که دارای مزایای کاربردی زیادی خواهد بود دنبال کردن متال عددی ارائه شده در درک جزئیات محاسبات می تواند مؤثر واقع شود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله گسترش عملکرد کیفیت، خانه کیفیت، رای دهی، تحلیل پوششی داده، مجموع مشترک وزنها.

عنوان انگلیسی Prioritizing Customers' Requirements in a QFD Model Using Group Votes
چکیده انگلیسی مقاله The Quality function deployment is a structural process to translate quality requirements to a series of regulations and operational procedures in such a way that all customer expectation fully satisfies so in this methodology, prioritizing customers' requirements is on main focus. In the present article by using a voting process, we proposed a versatile novel methodology based on data envelopment analysis model and the way to achieve its solution based on common set of weights techniques. The proposed technique encounters many advantages such as: conformity on the nature of the quality design problem, fewer data gathering cost, utilizing expert voters' suggestions, no need for extensive comparisons, solving the problem with standard computer packages and expert satisfactoriness due to their contributions. To follow the routine of calculations through a numerical example could assist readers on the details.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Quality Function Deployment (QFD), House of Quality (HOQ), Voting, Data Envelopment Analysis (DEA), Common Set of Weights (CSW)

نویسندگان مقاله مصطفی ايزدي | Mostafa Izadi
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

صديق رئیسی | Sedigh Raissi
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (Islamic azad university science and research branch)

صابر ساعتی | Saber Saati
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (Islamic azad university science and research branch)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها