یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدل سازی مونتاژ جریان کارگاهی با زمان های آماده سازی وابسته به توالی با هدف کاهش مجموع هزینه های دیرکرد و نگهداری
چکیده فارسی مقاله مونتاژ فلوشاپ دو مرحله ای با در نظر گرفتن زمان آماده سازی وابسته به توالی برای هر دو مرحله، یکی از مسائل جدید زمان بندی تولید است. مراحل حل این مساله به ترتیب عبارتند از پردازش کارها روی ماشین های موازی مرحله اول و مونتاژ روی یکی از ماشین های مرحله دوم. هدف از حل این مساله ارائه توالی بهینه کارها است. به طوری که مجموع هزینه های نگهداری و دیرکرد به ازای تمامی کارهای کمینه شود. با توجه به جدید بودن موضوع. تا کنون مدل مناسبی برای حل این مساله ارائه نشده است. تنها مدل موجود برای حل این مساله نیزه یک مدل برنامه ریزی غیر خطی با تعداد محدودیت های بالا است که کارایی لازم جهت حل این مساله را ندارد. این مقاله ابتدا به بررسی مدل موجود می پردازد و سپس یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای حل مساله ارائه می دهد. در نهایت این دو مدل با هم مقایسه شده و برتری مدل ریاضی دوم بر مدل ریاضی اول مشخص می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط، مونتاژ جریان کارگاهی، زمان آماده سازی وابسته به توالی، هزینه دیر کرد و نگهداری

عنوان انگلیسی Modeling for an assembly flow-shop with sequence dependent setup times to minimize sum of holding and delay costs
چکیده انگلیسی مقاله This paper addresses a modeling for an assembly flow-shop scheduling problem with sequence dependent setup times to minimize sum of holding and delay costs. The problem has two stages. The first operations of each job, should be done at stage one by parallel machines. At the second stage a job can be assembled just by one of non-identical assembly machines. A mixed integer linier programming model is proposed to solve the problem exactly. The only existing model for this problem is a MINLP. So there is no efficient model for this problem yet. This two models are compared and results show superiority of our model.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Mixed integer linier programming, Assembly flow-shop, Sequence dependent setup time, Holding and delay costs

نویسندگان مقاله مینا مه آبادپور | Mina Mahabadpour
دانشگاه خوارزمی

بهمن نادری | Bahman Naderi
دانشگاه خوارزمی

محمد محمدی | Mohammad Mohammadi
دانشگاه خوارزمی


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها