یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی سالانهمدلی برای قابلیت ردیابی و شناسایی اقلام در زنجیره تامین
چکیده فارسی مقاله قابلیت ردیابی، توانایی یک سیستم در ارائه گزارش از وضعیت جاری یا سوایق محصولات است. در سیستمهای تولیدی، قابلیت ردیابی به رهگیری یک محصول با انباشتهای (lot از آن در چرخه عمر و گردش اشاره دارد. ضرورت شناسایی محصولات و دستیابی به اطلاعات آنها به منظور شناخت محصولات سالم و با کیفیت و مراجع عرضه کننده آنها و تشخیص آنها از محصولات بی کیفیت و تقلبی باعث شده است که امروزه قابلیت ردیابی به عنوان یک الزام از سوی دولت ها و مشتریان اکثر محصولات شناخته شود. این مقاله به تشریح ضرورت قابلیت ردیابی اقلام در زنجیره تامین، مزایا و کارکردشاء انواع و شیوه های ردیابی محصولات، مدلهای مختلف رنگیری و بالاخره داده های مورد نیاز برای رهگیری می پردازد. علاوه بر آن، یک مدل مفهومی جامع جهت توسعه و پیاده سازی سیستم های ردیابی در سطح زنجیره تأمین ارائه می دهد که فارغ از ابعاد زنجیره ی تامین، دامنه تعریف آن، تنوع محصولات و فرآیندهای تولیدی مربوط بتواند پشتیبانی لازم را از طرح های فراخوان محصولات تولیدی به عمل آورد. این مدل امکان مدیریت پیشگیرانه و مؤثر مواد و فرآیندهای تولیدی را فراهم می آورد، بهینه سازی مدیریت زنجیره تأمین و راهکارهای ارایه شده در این زمینه را پشتیبانی می کشده به تغذیه اطلاعاتی سایر سیستم های زنجیره تأمین می پردازد و تعاملات بین چند زنجیرهی تأمین را پوشش می دهد. روش پژوهش به کار گرفته شده مبتنی بر تفکر بر روی مدلهای رهگیری استاندارد بین المللی، نظرات مدیران عملیانی و توسعه دهندگان سیستم های اطلاعانی است و در پی ارایه تصویری کامل از یک سیستم ردیایی در سطح زنجیرهی تأمین به صورت مجتمع و یکپارچه است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره تامین شناسایی و قابلیت ردیابی - ISO21849-GS1 شناسه داده

عنوان انگلیسی Model for Traceability and identification of products in supply chain
چکیده انگلیسی مقاله Traceability, is an ability of system to provide status reports or records pertaining of the current situation in the past. in production systems, Traceability to track the product or lot of a product and access to records in the entire production process (or part of the process) of the raw material to finished product that purchased and consumed by customer will be applied. requirement to identify products and access to their information in order to identify health and high quality products and their suppliers and recognition of them from less quality and counterfeit products has led to today's traceability be considered as a requirement by the government and customers of most products..This paper describes the requirement of product traceability in supply chain, benefits and functions, types and ways to track of products, models and finally data requirement for track, provide a total comprehensive model for developing and implementing of tracking system in the supply chain that regardless of the supply chain aspects, defining its scope, diversity of products and production processes capable to support the recall plan, provide effectively and preventive manage of materials and production processes, support Optimization of supply chain management and solutions offered in this area, support other information systems in supply chain interactions. Research Method used to intercept based on thinking on the international standard tracking models, opinions of oprational managers and information systems developers and provide a complete picture of the tracking system entities in the integrated supply chain.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله supply chain - Tracking – Traceability and identification - GS1 - ISO 21849 - data ID

نویسندگان مقاله علی عباسی رائی | Ali Abbasi
دانشگاه کردستان

همت مراد قلندري | Hemat Ghalandary
مرکز ملی شماره گذاري کالا و خدمات ایران

عیسی نخعی | Isa Nakhai
دانشگاه کردستان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها