یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه یک مدل ریاضی دوهدفه جدید و رویه حل برای مسئله مسیریابی وسیله نقلیه وابسته به زمان با در نظر گرفتن محدودیت های بارگیری دو بعدی
چکیده فارسی مقاله در این مقاله مسئله مسیریابی وسیله نقلیه وابسته به زمان با در نظر گرفتن محدودیت های بارگیری دو بعدی معرفی و یک مدل ریاضی جدید دوهدفه برای آن ارائه می شود. برای حل مدل مذکور، از دو روش فرا ابتکاری چندهدفه با عناوین الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (نسخه II) و الگوریتم تکاملی مبتنی بر قوت پارتو (نسخه 2) استفاده شده است. این مسئله در ارتباط با تحویل اقلام مستطیلی شکل به مشتریان با استفاده از یک ناوگان ممکن در شرایطی است که زمان سفر بین دو گره نه تنها به فاصله بین دو گروه، بلکه به زمان خروج از مهره مبدأ تیز بستگی دارد. در نظر گرفتن ترافیک و زمان سفر متغیر در طراحی مسیرهای شهری امری ضروری به نظر می رسد. از سویی دیگر، گاهی در دنیای واقعی شرایطی پیش می آید که مجبور به حمل ونقل اقلام مستطیلی شکل سنگین وزنی هستیم که نمی توان آنها را روی هم قرار نشود. برای در نظر گرفتن چنین شرایطی، محدودیت های بارگیری دو بعدی در مدل گنجانده شده اند، مسئله مطرح، علی رغم اینکه یک مسئله کاربردی است، تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. پس از معرفی و ارائه مدل ریاضی، روش های حل بیان شده اند. کارایی این روش ها با استفاده از چند مسئله نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج محاسباتی حاکی از عملکرد مناسب روش معانی معرفی شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ﻣﺴﯿﺮیﺎﺑﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ترافیک، محدودیت های بارگیری، بهینه سازی چندهدفه

عنوان انگلیسی Two-dimensional loading time-dependent vehicle routing problem, a new bi-objective mathematical modeling and solving algorithms
چکیده انگلیسی مقاله This paper introduces two-dimensional loading time-dependent vehicle routing problem and proposes a new bi-objective mathematical modeling and two solving algorithms. This problem, considers delivering of rectangular items to the customers. We suppose that travel time between two nodes is not only depends on distance between them, but also depends on departure time from origin node. This is a practical problem, but no study in literature was recorded about. After introducing and modeling, two algorithms were developed, non-dominated sorting genetic algorithm-II and strength Pareto evolutionary algorithm-2. For analyses of their performance, we used some test problems and compared them. Computational results show that they have trustable performance.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Vehicle routing problem, traffic jam, loading constraints, multi-objective optimization.

نویسندگان مقاله محمدسعید صباغ | Mohammadsaeid Sabbagh
دانشگاه صنعتی اصفهان

مهدي علینقیان | Mahdi Alinaghian
دانشگاه صنعتی اصفهان

کمیل زمانلو | Komeil Zamanloo
دانشگاه صنعتی اصفهان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها