یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بکارگیری یک الگوریتم ابتکاری جدید برای حل انواع مسایل تخصیص افزونه (RAP)
چکیده فارسی مقاله بهینه سازی قابلیت اطمینان سیستم ها از طریق ایجاد افزونه از مهمترین و پیچیده ترین مسایل در طراحی سیستم است. در این مقاله یک الگوریتم ابکاری جدید (MZ) با قابلیت بالا برای حل مسایل تخصیص افزونه ارائه و تست می شود . این الگوریتم ترکیبی از ایده های ابتکاری است که ابتدا یک جواب اولیه را طوری ایجاد کند که هر تخصیص جدید با کمترین مصرف منابع ، بخصوص منبع محدودتر، بیشترین بهبود را در تابع تدق موجب شود. سپس الگوریتم از طریق شمارش برای تعداد محدودی از گزینه های این جواب اولیه بهترین جایگزین را پیدا کرده و جواب نهایی را ارائه می کند. این الگوریتم محدودیتی در استفاده برای چیدمان های مختلف نداشته و با منطقی ساده قایل بکارگیری برای انواع مسایل است. مسایل آزمایشی حل شده شامل بیشینه سازی قابلیت اطمینان در یک سیستم پل و یک سیستم سری۔ موازی و کمینه سازی هزینه ی یک سیستم ا جزء از n جزء هستند. جواب های الگوریتم با سرعت خوبی تولید شده و 90% موارد با بهترین جواب های موجود با جواب بهینه برابر و در بقیه نیز بسیار نزدیک به آنها هستند
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسایل تخصیص افزونه، روش ابتکاری ، سیستم پیچیده، سیستم » جزء از n جزء

عنوان انگلیسی Using a New Heuristic Algorithm for Solving Redundancy Allocation Problem(RAP)
چکیده انگلیسی مقاله Optimization the reliability of system by using redundancy is one of the most important and complex problems in system design. This paper provides and tests a new high ability and effective algorithm (MZ) for RAP. This algorithm is composed of some heuristic idea. At first it produces an initial solution so that in every new assignment, by using less resources, especially limited ones, make more improvement in objective function. Then by enumeration algorithm tries to find the best replacement for a few selected components. This algorithm has not any limitation on configuration and functions in constraints and objective function, so by a simple logic can use for different kinds of RAP. Test problems are maximization of reliability in one bridge system and a one series parallel system and minimization of cost in a k-in-n problem. MZ found solutions in good speed that in 90% of cases are the same as the best found solutions or optimum solution and in others are very near to them.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Redundancy allocation problem, heuristic algorithm, complex system, k-in-n system

نویسندگان مقاله مظاهر ضیایی | Mazaher Ziaei
پژوهشکده مواد و انرژی پژوهشگاه فضایی ایران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها