یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی استفاده از روش بهینه سازی مورچگان در حل مدل تمرکز ضایعات در مسائل برش تک بعدی با در نظر گرفتن ضایعات به دستگاه برش
چکیده فارسی مقاله مسأله ضایعات برش تک بعدی که در بسیاری از فرآیندهای صنعتی کاربرد دارد. در چند سال اخیر توجه بسیاری از محققین را در سراسر جهان به خود جلب کرده است و عموما هدف از حل این مسأله، حداقل کردن ضایعات برش است. مسأله تمرکز ضایعات برش دو هدف را دنبال می کند. هدف اول حداقل کردن ضایعات برش و هدف دوم حداقل نمودن تعداد شاخه های حامل ضایعات می باشد. این مدل که از نوعNP - Hard بوده و می تواند توسط روشی فراابتکاری حل گردد. در این مقاله فرایند تمرکز ضایعات برش و همزبنه مجازی برش، مدلسازی شده و بهینگی آن بررسی می شود. سپس روشی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی مورچگان، ارائه و جهت بررسی دقیق تر و مملی تر فرایند برش، حالات مختلف تأثیر لبه دستگاه برش در پدید آمدن ضایعات در حل مسأله تأثیر داده می شوند. در خاتمه نیز نتایج حاصل از این الگوریتم با نتایج مسائل تموته حل شده به روش شبیه سازی تبرید مقایسه می شوند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسأله برش، تمرکز ضایعات برش، ضایعات به دستگاه برش الگوریتم مورچگان

عنوان انگلیسی Applying Ant Colony Optimization and Considering Cutting Edge Trimloss to Solve Trim-Loss Concentration's Model in One-Dimensional Cutting Stock Problems
چکیده انگلیسی مقاله The Cutting Stock Problem (CSP) is one of the most practical problems in industries and it has recently been considered as one of the most important research topics that usually used for minimizing the cutting stock. The problem of trim-loss concentration follows two objectives. The first one tries to minimize the cutting stock and the second one tries to focus the trim-loss on minimum number of large objects .This is an NP-Hardproblem and can be solved by a meta-heuristic method. In this paper, the problem of trim loss concentration and virtual cost cutting is modeled and its optimality will be analyzed. So an algorithm based on ant colony optimization (ACO) method is used to reduce the CPU time and also to solve the problem while the edge of the cutting device is not ignorable. The algorithm calculates the total trim loss by considering the different types of cutting edge trim-loss appearance in cutting processes. Finally, a comparison between simulated annealing (SA) and ACO will be done.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cutting Stock Problem (CSP), Trim-loss Concentration, Cutting Edge Trim-loss, Ant Colony Optimization (ACO)

نویسندگان مقاله رامین صادقیان | Ramin Sadeghian
دانشگاه پیام نور

نیلوفر ذوقی | Niloofar Zoughi
دانشگاه پیام نور

مینا احمدي | Mina Ahmadi
دانشگاه پیام نور


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها