یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی کاهش انرژی مصرفی در مساله مسیریابی وسائط نقلیه با در نظر گرفتن سرعتهای سفروابسته به زمان توسط الگوریتم رقابت استعماری
چکیده فارسی مقاله در این مقاله، مساله مسیریابی وسائط نقلیه با هدف کاهش انرژی مصرفی و زمان های طی مسیر در شرایطی که سرعت های سفر وابسته به زمان مستند مورد بررسی قرار می گیرد. این مساله به تعیین مسیرهای بهینه برای ناوگانی از وسائط نقلیه می پردازد به طوری که زمان طی مسیر میان نقاط مشتریان به زمانی از روز که سفر در آن نقطه آغاز می شود وابسته است. زمان دقیق سفر با دانستن زمان عزیمت و یک تخمین دقیق از سرعت متوسط وسیله نقلیه در آن مسیر محاسبه می شود. از این رو در ادامه به ارائه ی یک مدل ریاضی جدید برای کاهش زمان طی مسیر می پردازیم و از آنجایی که مساله مسیریایی وسایط نقلیه مورد بررسی از نوع مسایلNP - Hard است از روش فراابتکاری رقابت استعماری (ICA) استفاده می شود. به همین جهت تعدادی از مسایل با در نظر گرفتن سرعتهای سفر متغیر در بازه های زمانی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و سپس برای نشان دادن کارایی الگوربتم طراحی شدهجواب های به دست آمده با روش بهینه سازی انبوه ذرات (2S0) مقایسه می شوند
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسیریابی وسائط نقلیه، کاهش انرژی مصرفی، الگوریتم رقابت استعماری، بهینه سازی انبوه ذرات

عنوان انگلیسی Minimizing energy consumption in a vehicle routing problem with time-dependent speeds using an imperialist competitive algorithm
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, a new mathematical model for vehicle routing problem is presented. The objectives are to minimize the energy consumption and the travel times in which speeds varied in different hours of the day. Since the vehicle routing problem belongs to the category of NP-hard problems, to solve the problem, a method based on the imperialist competitive algorithm (ICA) is proposed. Finally, the associated results are compared with the results obtained by particle swarm optimization (PSO) on the well-known benchmark problems.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Vehicle routing problem, Energy consumption, Imperialist competitive algorithm, Particle swarm optimization.

نویسندگان مقاله نرگس نوروزی | Narges Norouzi
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

محسن صادق عمل نیک | Mohsen Amalnick
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

رضا توکلی مقدم | Reza Tavakoli
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها