یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی توسعه و مقایسه دو روش خوشه بندی و آزمون نسبت درستنمایی برای برآورد نقاط تغییرچندگانه در پایش پروفایل خطی ساده
چکیده فارسی مقاله شناسایی تغییر در پارامترهای فرایند از مسائل حائز اهمیت در کنترل فرایند آماری به شمار می رود؛ چرا که ارائه اطلاعات دقیق در خصوص زمان و الگوی تغییر در پارامترهای فرایند، اقدامات اصلاحی موثرتر را بدنبال خواهد داشت. به طور کلی، مطالعاتی که در زمینه برآورد قطه تغییر انجام شده است عمدتا موضوع تغییرات انفرادی پارامترها را مورد بررسی قرار داده اند در حالی که یک هشدار در نمودار کنترل ممکن است متاثر از چندین تغییر باشد. از سوی دیگر، بویژه طی سال های اخیر تحقیقات متعدد به بررسی مواردی می پردازند که عملکرد فرایند از طریق تحلیل رایتله تایمی بین یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل به شکل مناسبتری قابل توصیف است. چنین تایعی تحت عنوان پروفایل شناخته می شود. مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه شناسایی نقطه تغییر در پایش پروفایل ها نشان می دهد تا این زمان موضوع تغییرات چندگانه در این زمینه مورد بررسی قرار نگرفته است. در این پژوهش دو روش جهت کشف تعداد و برآورد زمان تغییرات چندگانه در زمینه پایش پروفایل خطی ساده ارائه می شود. روش اول از اینده خوشه بندی پروفایل ها در طول زمان نشأت گرفته و روش دوم بر اساس بکارگیری مکرر آزمون نسبت درستنمایی توسعه یافته است. عملکرد روشهای مذکور با استفاده از شبیه سازی در وضعیت تغییر چندانه و برای حالتهای گوناگون شینت در پارامترهای رابطه پروفایل خطی ساده مورد مقایسه قرار گرفته و میزان موفقیت هر روش در کشف تعداد تغییرات به همراه میزان دقت آن در برآورد مکان تغییرات مورد ارزیابی واقع شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کنترل فرایند آماری، نقاط تغن چندگانه، آزمون نسبت درستنمایی، خوشه بندی پروفایل حلی ساده

عنوان انگلیسی Estimation of Multiple Change-points in Monitoring Simple Linear Profiles
چکیده انگلیسی مقاله Detection of change points in process parameters is a very important problem of statistical process control (SPC), andprovides more effective clues for root-cause analysis and consecutive corrective actions. The relevant studies of SPC deal frequently with solely a single shift, whereas an out-of-control condition may be caused by multiple changes occurred over different times. On the other hand, recently, the issue of profile monitoring in which quality of a process is asserted via a functional relationship between a dependent and a number of explanatory variables has attracted a great deal of attention.This gap became the initiating idea of this research and two algorithms have been extended for estimation of the number as well as location of multiple change points in monitoring a simple linear profile. A clustering based method and an iterative procedure using likelihood ratio test are two effective methods which are investigated in this paper. Extensive simulation scenarios were devised to compare and report the performance of the aforementioned methods.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Statistical process control, Multiple change point, Likelihood ratio test, Clustering, Simple linear profile

نویسندگان مقاله مهران مهتابی | Mehran Mahtabi
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

محمد ژاله چیان | Mohammad Zhalechian
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مینا خزایی پول | Mina Khazaee
دانشکده اقتصاد، دانشگاه علوم اقتصادي تهران

یاسر صمیمی | Yaser Samimi
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها