یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره در بازی های چندهدفه با استراتژی پیوسته
چکیده فارسی مقاله در نظریه بازی های کلاسیک، برای هر کدام از بازیکنان، یک تابع هدف تعریف و مقدار تعادلی بازی با توجه به پیوسته یا گسسته بودن استراتژی بازیکنان، محاسبه می شود. اما در این مقاله، برای هر کدام از بازیکنان، دو تابع هدف تعریف می شود. به عبارت دیگر، بازیکنان در قالب دو تولیدکننده با استراتژی مقدار تولید (به صورت پیوسته) وارد بازی می شوند و برای هر کدام از تولیدکنندگان، دو تابع هدف (تولید و کیفیت) و برای هر تابع هدف، وزنی تعریف می گردد. پس از محاسبه مقدار تعادلی هر کدام از بازیکنان، محدوده ایی برای اوزانِ تعریف شده، به دست می آید که نشان می دهد، بازیکنان امکان اتخاذ هر مقدار دلخواهی برای وزن توابع خود ندارند. این محدوده در سه حالتِ مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تصمیم گیری چند معیاره، نظریه بازی ها، استراتژی پیوسته.

عنوان انگلیسی Using Multi-Criteria Decision Making Technique In Multi-Objective Games With Continuous Strategy
چکیده انگلیسی مقاله In classical game theory, an objective function is defined for each of the players, and with consideration of type of strategy (continuous or discrete); equilibrium of the game is calculated. However, in this article, for each of the players, two objective functions are defined. In other words, in this game, we have two producers with two goals (production and quality) and for each function, a weight is defined. After calculating the equilibrium for each players, the range for the weights is illustrated, which shows players couldn’t choose the amount they wish. In addition, the range can be analyzed in three different modes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله MULTI-CRITERIA DECISION MAKING, GAME THEORY, CONTINUOUS STRATEGY.

نویسندگان مقاله مهسا مهدی پورآذر | Mahsa Mahdipur
دانشگاه الزهرا

محمدعلی صنیعی منفرد | Mohammadali Monfared
دانشگاه الزهرا

مریم اسمعیلی | Maryam Esmaeili
دانشگاه الزهرا


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها