یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارایه یک مدل بازی نش برای تصمیمات قیمت گذاری دو محصول جایگزین در یک زنجیره تأمین دو سطحی در شرایط وجود امکان فروش اینترنتی
چکیده فارسی مقاله در سال های اخیر کاربردهای نظریه بازی ها در زنجیره تأمین توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. تصمیمات قیمت گذاری به عنوان مهم ترین حجزء از مدل کسب و کار تأثیر بسزایی بر روی سود آوری در سازمان دارد. در این تحقیق سعی بر آن داریم تا با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها، تصمیمات قیمت گذاری و سفارش دهی را در یک زنجیره تامین دو کاناله بررسی کنیم. زنجیره تأمین مورد بررسی شامل دو تولید کننده است که دو محصول جانشین تولید می کنند و توسط یک خرده فروش مشترک به فروش می رسانند. یکی از تولید کننده ها محصولاتش را بصورت همزمان در هر دو کانال فروش اینترنتی و خرده فروشی به فروش می رساند؛ در حالی که تولید کننده دیگر محصولاتش را فقط از طریق خرده فروش مشترک به مشتریان تحویل می دهد. فرض می شود که قدرت تصمیم گیری بازیکنان یکسان است. بنابراین برای تعیین تصمیمات بهینه فهمت گذاری، مساله مورد بررسی به کمک یک بازی تش مدل سازی شده و نقطه تعادل بازی مورد نظر تعیین می شود. برای شفاف سازی مساله در نظر گرفته شده، یک مثال عددی ارایه شده و در نهایت یک تحلیل حساسیت بر روی تغییرات پارامترها انجام خواهد شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره تأمین، قیمت گذاری، فروش اینترنتی، نظریه بازی های مدل بازی تش

عنوان انگلیسی Developing a Nash Game Model to Price Two Substitution Products in a Two-Echelon Supply Chain with Internet-Based Sales
چکیده انگلیسی مقاله The applications of game theory in supply chains have attracted a great amount of attentions in recent years. In this research, we developed a game theory approach to analyze the pricing and ordering decisions in a dual-channel supply chain. The considered supply chain is containing two manufacturers that produce two substitution products and sell them by the common retailer. One of the manufacturers sells his/her products through both Internet-based and retail channel, simultaneously. While another manufacturer sells his/her products through the common retailer only in retail channel. We assume that the decision power of all players is the same. Therefore, we propose a Nash game model to identify the equilibrium point of the problem. An instance is presented to illustrate the research problem and finally a sensitivity analysis is done on the changes of the parameters problem.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Supply chain, Pricing, Internet-based sales, Game theory, Nash game model.

نویسندگان مقاله حامد جعفری | Hamed Jafari
دانشگاه صنعتی اصفهان

پریناز اسماعیلی | Parinaz Esmaeili
دانشگاه صنعتی اصفهان

سید رضا حجازی | Reza Hejazi
دانشگاه صنعتی اصفهان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها