یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی برنامه ریزی امکانی آرمانی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار
چکیده فارسی مقاله زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار، یک شبکه یکپارچه از جریان های رفت و برگشت مواد و قطعات و اطلاعات با در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است. در این مقاله، یک رویکرد برنامه ریزی امکانی سه دقه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار با پارامترهای فازی ارائه می شود. مدل پیشنهادی با روشی کارآمد به مدل قطعی تبدیل و با استفاده از برنامه ریزی آرمانی قازی اولویت بندی شده حل می شود. این مدل، جامع بوده و سه تابع هدف هزینه، پیامد محیط زیستی و مناقع اجتماعی زنجیره تامین پایدار را به طور همزمان بهینه می کند. هم چنین در طراحی شبکه، محصولات بازگشتی می توانند دوباره به مواد اولیه تبدیل شده و به تامین کنندگان بازگردند. در ضمن، استفاده از روش حل ذکر شده برای مدیران زنجیره تامین، این امکان را فراهم می کند که اهداف را به ترتیب اهمیت، اولویت بندی کنند
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار، برنامه ریزی امکانی، برنامه ریزی آرمانی اولویت بندی شده

عنوان انگلیسی A possibilistic goal programming approach for sustainable closed-loop supply chain network design
چکیده انگلیسی مقاله ustainable closed- loop supply chain is an integrated network that considers the forward and backward flow of material; also includes economic, cost and social aspects of supply chains and thus achieves optimal solutions. In this paper, we propose a multi-objective possibilistic programming approach for Sustainable Closed-loop Supply Chain Network Design. We consider parameters as triangular fuzzy numbers. We convert the possibilistic model to a crisp one by Jimenez's method based on priority and solve the problem by preemptive fuzzy goal programming. This model is comprehensive and considers three goals of sustainable supply chain, simultaneously. In addition, in designing network reused products can transform to raw materials and return to suppliers or production centers. Moreover, use of mentioned solving method allows managers of supply chain to prioritize the goals based on their importance.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله stainable closed-loop supply chain, possibilistic programming, preemptive goal programming

نویسندگان مقاله فاطم زارع باقی آباد | Fateme Zarebaghi
دانشگاه یزد

محمد مهدی لطفی | Mohammadmahdi Lotfi
دانشگاه یزد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها