یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی الگوریتم شبیه سازی تبرید بر اساس جمعیت برای حل مسئله استراتژی بهینه پیشنهاد فروش در بازار برق عمده فروشی
چکیده فارسی مقاله همزمان با معرفی موفقیت آمیز رقابت در صنعت هایی شبیه خطوط هوایی و ارتباطات، صنعت برق شروع به مقررات زدایی و بازطراحی ساختار نمود. بر این اساس، مسئله استراتژی بهینه پیشنهاد در بازارهای برق به یکی از مباحث عمده در مطالعات مرتبط به طراحی بازار برق تبدیل گردید. هدف مقاله حاضر، ارائه یک رویکرد جدید بمنظور شبیه سازی رفتار بازیگران در ارائه پیشنهاد فروش در یک بازار برق لحظه ای با استفاده از مفهوم تعادل تنش و الگوریتم شبیه سازی تبرید بر اساس جمعیت است. این الگوربتم از ترکیب دو رویکرد موازی سازی چند الگوریتم شبیه سازی تبرید با هم و الگوریتم شبیه سازی تبرید با چند همسایه ایجاد می شود. ایجاد تنوع در جواب معما و تسریع در فرآیند جستجو از ویژگی های این الگوریتم نسبت به الگورینیم شبیه سازی تبرید است. مدل پیشنهادی با استفاده از داده های واقعی برای بازار برق عمده فروشی تهران بعنوان بزرگترین بازار منطقه ای کشور اجرا شده است. مقایسه نتایج تعادل تنش حاصل با تعادل رقابتی نشان دهنده تفاوت موجود در استراتژی بازیگران در تعادل تنش با شرایط کارای تعادل رقابتی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله الگوریتم شبیه سازی تبرید بر اساس جمعیت، (د.PBS)، تعادل نش، پیشنهاددهی

عنوان انگلیسی Populated Based Simulated Algorithm to solve bidding strategy optimization problem in wholesale electricity market
چکیده انگلیسی مقاله As the successful introduction of competition in airlines and Communications industrials, power industry started to restructuring and deregulation. Therefore, optimization of bidding strategies in electricity markets became one of the main discussions in studies related to market designing.This paper presents a way to simulate how market participants bid in the spot electricity marketusingthe Nash equilibrium concept and a Populated Based Simulated Annealing (PBSA) algorithm. The PBSA is made of the combination oftwoapproaches. The first approach is the Parallelism of the multi algorithms of simulated annealing and the second approach is the simulated annealing with multi neighbors. The features of the PBSA are more diversity in solutions and more speed in searching the solution space than the usual simulated annealing. Thismodel based on the actual data is implemented in the Tehran’s wholesale market.Comparing the result of Nashequilibrium with the competitiveequilibriumshowsthe differencebetweenparticipants’ strategies in Nash equilibrium and the efficient condition of competitive equilibrium.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Populated Based Simulated Annealing (PBSA), Nash equilibrium, Bidding.

نویسندگان مقاله سید حسین موسوی | Hossein Mousavi
دانشگاه علوم اقتصادی

علی ناظمی | Ali Nazemi
دانشگاه علوم اقتصادی


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها