یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مقایسه عملکرد روش برنامه ریزی ژنتیک و الگوی سری زمانی ARIMIA در پیش بینی کوتاه مدت تقاضا مسافر در راه آهن ایران
چکیده فارسی مقاله تاکنون مطالعات بسیاری به منظور توسعه مدلهای پیش بینی تقاضا مسافر در حمل و نقل ریلی انجام شده است ، این مدل ها را به طور کلی می توان در دو دسته مدل های کلاسیک و اکتشافی مدرن جای داد. در این تحقیق تلاش شده است تا کاربرد مدل حاصل از یکی از شاخه های روش برنامه ریزی ژنتیک به عنوان یکی از روش های اکتشافی به نام روش برنامه ریزی چندعبارتی (NEP)، در زمینه پیش بینی کوتاه مدت تقاضا مسافر در راه آجمن ایران بررسی و عملکرد آن در مقایسه با مدل کلاسیک خودتوضیح انباشته میانگین متحرک (ARIMA) مورد ارزیابی قرار گیرد . داده های مورد استفاده در تحقیق، درآمد ماهیانه ، متوسط هزینه کل خانوارهای شهری و روستایی، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور، جمعیت ، قیمت بنزین و قیمت گازوبیل در بازه زمانی ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1390 بوده که 576 داده اول (مجموعه آموزش برای برآورد مدل ها و بقیه داده ها (مجموعه آزمون) جهت آزمودن مدل ها به کار گرفته شده اند. مقایسه پیش بینی مدل های مذکور ، با استفاده از آزمون آماری و محاسبه دقت پیش بینی ، نشانگر عملکرد بهتر روش برنامه ریزی چندعبارتی است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پیش بینی، تقاضا مسافر، راه آهن ایران، مدل ARIMA برنامه ریزی چندعبارتی (MEP)

عنوان انگلیسی A Comparison of Genetic Programming Approach and Time Series Model (ARIMA) in Short-term Forecasting of Passenger Demand in Iran’s Railway
چکیده انگلیسی مقاله There have been many studies to develop models of passenger demand in railway transportation .These models can be grouped into two categories: classic and modern heuristic methods. In the current research, Multi Expression Programming (MEP) as one of the modern heuristic methods has been applied to short-term forecasting of Iran’s railway passenger demand. Then its predictions are compared with Autoregressive Integrated Moving Average model (ARIMA) as representative of classical models. The data used in this research, monthly income, average total cost of rural and urban households, gross domestic product, the price index of urban household consumer goods and services, population, benzene price and gasoline price In the period between the beginning of 1384 to the end of the year 1390 .The first 576 data (Training set) utilized to estimate models and the other data (Test set) used for testing models. Comparison of prediction two models, using statistical test and Calculate forecasting Show Better performance multi expression programming.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Forecasting, Passenger Demand, Iran Railway, ARIMA Model, Multi Expression Programming (MEP)

نویسندگان مقاله محمد رضا صاحبدل | Mohammadreza Sahebdel
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

بهروز ریاحی | Behroz Riahi
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

سید مصطفی داودی | Mostafa Davoudi
دانشگاه پردیس سیستان و بلوچستان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها