یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بکارگیری رویکرد پویایی های سیستم به منظور مدلسازی عوامل مؤثر بر مدت زمان پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
چکیده فارسی مقاله با توجه به مدت زمان طولانی پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)، در این مقاله تلاش بر این بوده است تا مدلی برای بررسی عوامل مؤثر بر مدت زمان پیاده سازی این سیستم ها با رویکرد پویایی های سیستم طراحی شود. برای این کار پس از رسم نمودار جریان مدل و اعتبارسنجی آن، با شناسایی پارامترهای سیاستی طبق نظر متخصصین امر و انجام مداخلاتی در این پارامترها، کار شبیه سازی آغاز شد. با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از شرکت پاکسان به عنوان مطالعه موردی این پژوهش برای راه - اندازی مدل و انجام شبیه سازی در چندین اجرای مختلف، چهار سیاست برای دستیابی به سیاست بهبود یافته مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل یافته ما نشان داد که حذف شخصی سازی در ترم فزار ERP بیشترین تأثیر را در کاهش زمان پیاده سازی دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله برنامه ریزی منابع سازمان، پویایی های سیستم، نمودار حجریان، اعتبارسنجی، متغیرهای سیاستی

عنوان انگلیسی The systemdynamicsapproachfor modeling thefactors affecting theduration ofenterprise resource planning (ERP)implementation
چکیده انگلیسی مقاله Given to the high failure rate in implementation of enterprise resource planning systems, in this paper, a model for assessing the factors affecting duration of these systems is designed by system dynamics approach. To do this, after developing flow diagrams and validation of the model, by identifying policy parameters according to experts and specialists and changing these parameters, the simulation was started. By collecting the information required of paksan company as a case study of this research to run a model and performing simulations on several different performances, four scenarios were examined in order to achieve improved scenario. The result of this study shows that eliminating the customization ERP software have the greatest impact on reducing the duration of ERP implementation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Enterprise resource planning, System dynamics, Flow diagrams, Validation, Policy parameters.

نویسندگان مقاله محمد رحیم رمضانیان | Mohammad Rahim Ramezanian
university of guilan
دانشگاه گیلان

رضا اسماعیلپور | Reza Esmaeilpour
university of guilan
دانشگاه گیلان

مرجان حدیدي ماسوله | Marjan Hadidi Masouleh
university of guilan
دانشگاه گیلان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها