یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بیشینه سازی قابلیت اطمینان در مسائل زمانبندی پروژه با فعالیت های وابسته به زمان اجرا و منابع محدود
چکیده فارسی مقاله زمان بندی پروژه از جمله مسائلی است که در سه دهه اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته و کارهای زیاد و متعددی در این زمینه صورت گرفته است. در این مقاله یک مسأله زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن وابستگی مدت زمان اجرای فعالیت ها به مقطع زمان اجرای آنها با هدف بیشینه سازی قابلیت اطمینان بررسی شده است. منابع مورد نظر در این تحقیق از نوع تجدیدپذیر بوده و محدودیت دسترسی به منابع مدنظر قرار گرفته و تنها یک رابطه وابستگی بین فعالیت ها مجاز دانسته شده و آن این که شروع هر فعالیت وقتی ممکن است که کلیه فعالیت هایی پیش نیازی آن پایان یافته باشند. هم چنین پارامترهای مربوط به زمان اجرا به صورت اعداد فازی ملتی در نظر گرفته شده است. در ادامه مقاله پس از معرفی مدل پیشنهادی: یک مثال با 7 فعالیت توسط نرم -افزار GAMS حل شده و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفته است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زمان بندی پروژه، وابستگی به زمان اجرای قابلیت اطمینان، محدودیت منابع، اعداد فازی مثلثی

عنوان انگلیسی maximization reliability project scheduling problem subject to resource constraint for time-dependent activities
چکیده انگلیسی مقاله project scheduling is one of the important problems in last three decades, and many researchers pay attention to it and reached useful results. In this paper, A project scheduling problem considering time dependence activity of the carry their implementation time with the objective function of reliability maximization are investigated. Renewable resources were used in this study and resource constraints are investigated. Only a dependency relationship between permitted activities and the start of each activity when it is possible that all the prerequisite activities are completed. Parameters related to the execution time of activities is also considered as triangular fuzzy numbers. Article continues after introduction of the proposed model, an example with 6 activities Gams software solutions and the results are analyzed
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Project scheduling, Performance time dependency, Reliability, Resource constraint, triangular fuzzy numbers.

نویسندگان مقاله هیوا فاروقی | Hiva Farughi
University of Kurdistan, sanandaj
دانشگاه کردستان

سوما بهرامی | Soma Bahrami
University of Kurdistan, sanandaj
دانشگاه کردستان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها