یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه یک الگوریتم تلفیقی رقابت استعماری و ژنتیک برای مسئله چند هدفه انتخاب پروژه در شرایط انجام چند حالته پروژه ها
چکیده فارسی مقاله انتخاب بهترین پروژه یک فرآیند تصمیم گیری مهم در هر سازمانی است که معمولا با معیارهای چندگانه رو برو است .اکثر این معیارها به طریقه ای پیچیده با هم در ارتباط اند و در اکثر اوقات در تناقض هستنداز این رو، معمولاً در بسیاری از تعارضات، افزایش و بهبود در یک معیار و ملاک نیازمند معاوضه و گذر از بهبود معیار دیگر است.در این مقاله مدلی توسعه داده شده است که هدف آن انتخاب بهترین پروژه ها به منظور بدست آوردن حداکثر سود و همچنین کمینه کردن همزمان زمان انجام کل کارها و ریسک است و هر پروژه می تواند در یکی از حالات موجود اجرا شود.برای حل این مدل از یک الگوریتم تلفیقی رقابت استعماری و ژنتیک استفاده شده است.نتایج حل این مدل موید کارایی این الگوریتم نسبت به الگوریتم ژنتیک در حل مسئله می باشد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسئله انتخاب پروژه ، الگوریتم رقابت استعماری ،الگوریتم ژنتیک، انجام چند حالته پروژه ها

عنوان انگلیسی An Integrated Genetic and Imperialistic Competitive Algorithm for the Problem of multi-objective project selection problem in multi-project conditions
چکیده انگلیسی مقاله Choosing the best project decision-making process in any organization is often faced with multiple Hence, related to the way the complex and often contradictory. areMost of these criteria criteria. there are many conflicts, enhance and improve the criterion requires an improved standard for exchanging and passing through the other. In this paper, a model has been developed which aims to select the best projects in order to gain the maximum benefit and at the same time minimizing the risk of the portfolio. Each project can be implemented in one of the states. To solve this problem, an integrated genetic and imperialistic competitive algorithm is used. The results indicate the effectiveness of this algorithm comparing to solve the problem with genetic algorithm
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Project selection problem, Imperialistic Competitive Algorithm, Genetic Algorithm, multi-project conditions, multi-objective problem

نویسندگان مقاله مازیار یزدانی | Maziyar Yazdani
college of Engineering, University of Tehran, Tehran-Iran
دانشکده فنی دانشگاه تهران

حمید رستگار | Hamid Rastegar
college of Engineering, University of Tehran, Tehran-Iran
دانشکده فنی دانشگاه تهران

سیدحسین ایرانمنش | Seyed Hossein Iranmanesh
college of Engineering, University of Tehran, Tehran-Iran
دانشکده فنی دانشگاه تهران

سعید عبداللهی | Saeed Abdollahi
University of Applied Science and Technology, Tehran
دانشگاه علمی کاربردی تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها