یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدلسازی و بهینه سازی طراحی خدمات محصول برای محیط زیست
چکیده فارسی مقاله در بازارهای رقابتی امروزی، با توجه به گسترش نقش تولید کننده و آگاهی مشتری نسبت به مسائل زیست محیطی، تولیدکنندگان از فروشنده محصول به سمت تامین کننده محصول - خدمات حرکت کرده اند تا به این وسیله بتوانند از مزایای اقتصادی و زیست محیطی ارائه محصول به همراه خدمات بهره برد. در این مقاله رویگری تازه به منظور تعیین دوره بهینه وارانتی و دوره بهینه پس از وارانتی (پیش از تعویض محصول) از دید تولید کننده و مصرف کننده با هدف کمینه سازی هزینه گلی دوره استفاده و پایان عمر محصول ، ارائه شده است. به این منظور مدلی با در نظر گرفتن کلیه هزینه ها در طی دوره وارانتی، پس از وارانتی و پایان عمر محصول، توسعه داده شده است. برای حل مدل پیشنهادی، یک مورد خاص در بازار نوت بوک در نظر گرفته شده و دوره بهینه وارانتی و پس از وارانتی برای آن محاسبه شده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله توسعه پایدار، وارانتی، پس از وارانتی، پایان عمر، مدلسازی، بهینه سازی

عنوان انگلیسی Modeling and optimizing of environmental product service design
چکیده انگلیسی مقاله In today‟s competitive markets, due to extended producer responsibility and consumer environmental awareness, producers shift from „„product-seller‟‟ towards „„product-service provider‟‟ for using the environmental and economical advantages of coupling a product with services. This paper proposes a novel approach to determine the optimal warranty period and the out-of-warranty (before replacement age), from the perspective of the producer and the consumer to minimize the total cost of usage and EOL phase of product. For this purpose, a model developed by considering total cost during warranty, out of warranty and EOL phase. To solve the proposed model, a specific case of a notebook market is considered and the optimal warranty and out of warranty period is obtained.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Sustainable development, Warranty, Out of warranty, End of life (EOL), Modeling, Optimization

نویسندگان مقاله مهسا عربی | Mahsa Arabi
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سعید منصور | Saeed Mansour
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سجاد شکوهیار | Sajjad shokuhyar
دانشگاه شهید بهشتی


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها