یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بهینه سازی دو هدفه مسأله تخصیص افزونگی - قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن دسترسی پذیری اجزاء در سیستم های سری - موازی در محیط فازی
چکیده فارسی مقاله در این پژوهش مسأله تخصیص افزونگی و قابلیت اطمینان چند هدفه برای سیستم های سری - موازی که در آن دسترسی پذیری سیستم و هزینه طراحی مربوطه به عنوان دو هدف متفاوت در نظر گرفته شده ارائه شده است. اخیرا برخلاف بهینه سازی قابلیت اطمینان، تحقیقات کمی برای بهینه سازی دسترسی پذیری و یاقتن ترکیبات بهینه اجزاء و سطوح اقزونگی برای هر یک از زیر سیستم ها مورد بررسی قرار گرفته است. در مسائل دنیای واقعی داده های موجود اغلب به صورت نادرست، مبهم، فالمشخص و تحت عوامل و شرایط محیطی مختلفی جمع آوری شده اند. بنابراین به منظور ایجاد مدل قابل انعطاف تر و سازگارتر به فرآیند تصمیم گیری انسان، مدل بهینه سازی را می توان به عنوان مدل برنامه ریزی قازی با اعداد فازی بیان کرد. به منظور درک مسأله ، مثالی برای سیستم مورد نظر بیان شده که در آن نرخ تعمیر و نرخ شکست به صورت اعداد قازی بیان شده اند. این مثال در نرم افزار gams پیاده سازی شده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بهینه سازی چند هدفه، بهینه سازی قابلیت اطمینان، تخصیص افزونگی، دسترسی پذیری، فازی

عنوان انگلیسی Bi-objective optimization of the reliability-redundancy allocation problem for series-parallel system in fuzzy environment
چکیده انگلیسی مقاله This paper considers the multi-objective reliability redundancy allocation problem of a series system where the availability of the system and the corresponding designing cost are considered as two different objectives. Contrary to reliability optimization, fewer researchers have studied availability optimization to find out the optimal combination of components type and redundancy levels for each subsystem. in the real world problems, the available data are often inaccurate, imprecise, vague and collected under different operating and environmental conditions. in order to make the model more flexible and adaptable to human decision process, the optimization model can be expressed as fuzzy nonlinear programming problems with fuzzy numbers. In order to understand the problem a numerical example is presented Where the failure rates and repair rates are expressed as fuzzy numbers. This example is implemented in gams
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Multi-objective optimaization, Reliability Optimization, Redundancy allocation, Availability, Fuzzy.

نویسندگان مقاله هیوا فاروقی | Hiwa Farughi
University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
دانشگاه کردستان

زهرا سلگی | Zahra Solgi
University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
دانشگاه کردستان

نسرین لاهوتی یگانه | Nasrin Lahuti yegane
University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
دانشگاه کردستان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها