یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه یک الگوریتم نوین بهینه سازی ازدحام ذرات هوشمند جهت طراحی سیستم های تولید سلولی با بهره گیری از شبکه های عصبی
چکیده فارسی مقاله طراحی سیستم های تولید سلولی همواره به عنوان یکی از مهمترین رویکرد های افزایش کارایی و انعطاف پذیری تولید مورد به ارائه ، توجه دانشگاهیان و صاحبان صنایع بوده است. در این مقاله، با بهره گیری از مفهوم تعادل و یادگیری در شبکههای عصبی یک رویکرد هوشمند بهینه سازی ازدحام ذرات جهت طراحی سیستم های تولید سلولی پرداخته شده است. به منظور بررسی عملکرد روش توسعه داده شده، تعداد زیادی از مسائل موجود در ادبیات با استفاده از الگوریتم توسعه داده شده حل گردیده اند و جواب های حاصله با بهترین جواب های موجود در ادبیات مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج حاصله گویای آن است که رویکرد ارائه شده در زمان معقول به صورت کارا به حل مسائل می پردازد و بر الگوریتم های موجود در ادبیات برتری دارد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تولید سلولی، شبکه های خودسازمانده، شبکه های عصبی ، الگوریتم ازدحام ذرات،اموزش شبکه های عصبی

عنوان انگلیسی A novel intelligent particle swarm optimization approach for the design of cellular manufacturing systems using self-organizing map neural networks
چکیده انگلیسی مقاله Design of cellular manufacturing systems has gained growing attention among researchers and practitioners. Using self-organization map neural networks, in this paper we presents a novel intelligent particle swarm optimization approach for the design of cellular manufacturing systems. Numerical results demonstrate that the proposed approach significantly outperform the existing methods in the literature of cellular manufacturing systems.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Cellular manufacturing, Self-Organizing Map, Neural networks, Particle Swarm optimization, Network learning.

نویسندگان مقاله وحید محمودیان | Vahid Mahmoodian
Iran University of Science and Technology
دانشگاه علم و صنعت ایران

آرمین جبارزاده | Armin Jabbarzadeh
Iran University of Science and Technology
دانشگاه علم و صنعت ایران

حسن رضازاده | Hassan Rezazadeh
Iran University of Science and Technology
دانشگاه تبریز


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها