یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه مدلی چند هدفه برای مسئله مکانیابی پوششی-تخصیص پویا با رویکرد حجم کاری در مواقع اضطراری
چکیده فارسی مقاله در این پژوهش هدف ارائه مدلی برای پوشش تمامی نقاط تقاضا با تعداد تسهیلات از پیش تعیین شده طوری که هدف مجموع حجمکاری انجام شده توسط تسهیلات حداقل شود (در هر دوره نقاط تقاضا به تسهیلاتی تخصیص داده شود که در ،اول نزدیکترین فاصله زمانی آن قرار داشته باشند) . در هدف دوم حجمکاری انجام شده بین تسهیلات در هر دوره متعادل شود (زمان پاسخگویی به حوادث یا زمان جمع آوری بلایا به کل نقاط حداقل شود) و قابلیت اطمینان سیستم افزایش یابد. در این مدل شعاع پوشش بهینه هر تسهیل در هر دوره بعد از مکانیابی تسهیلات و تخصیص نقاط تقاضا به آنها بدست میآید. حجمکاری برای هر نقطهی تقاضا تابعی از فاصله زمانی نقطهی تقاضا و تسهیل که به آن تخصیص داده شده است میباشد. برای هر نقطهی تقاضا با توجه به مقدار شلوغی منطقهاش نوع تابع حجمکاری برحسب زمان پاسخگویی با همدیگر متفاوت میباشد. در این مدل مقدار تقاضا برای نقاط تقاضا در دوره های مختلف بصورت پویا می باشد و یک مدل با قابلیت جابجایی در دوره های مختلف می باشد.مدل یک مدل پیچیده می باشدانرا بامدل فرابتکاری MOPSO وNSGA2 با معیار تعداد جواب های نامغلوب حل شده است.و الگوریتم NSGA2 در این مدل همگرایی بهتری از خود نشان داد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مواقع اضطراری،حجم کاری،چند هدفه، مکان یابی، تخصیص پویا،الگوریتم فراابتکاری MOPSO وNSGA2

عنوان انگلیسی Presentation A multi-objective model to the problem of covering locationdynamic allocation with workload approach in Emergency time
چکیده انگلیسی مقاله AIM OF THIS STUDY IS TO PRESENT A MODEL TO COVER ALL DEMAND POINTS WITH A PREDETERMINED NUMBER OF FACILITIES SO THE FIRST OBJECTIVE IS THE TOTAL WORKLOAD OF THE FACILITES IS BECAME AT LEAST( IN EACH PERIOD, THE DEMAND POINTS ALLOCATE TO FACILITIES THAT TO BE THE CLOSEST TIME DISTANCE). THE SECOND GOAL IS THE WORKLOAD BETWEEN FACILITES TO BE BALANCED IN EACH PERIOD(RESPONSE TIME TO ACCIDENTS OR DISASTERS FOR ALL DEAMAND POINTS BE MINIMUM) AND INCREASE SYSTEM RELIABILITY. IN THIS MODEL, THE OPTIMAL COVERAGE RADIUS OF EACH FACILITY IS OBTAINED AFTER LOCATE FACILITIES AND DEMAND POINTS ALLOCATE TO THEM IN EACH PERIOD. WORKLOAD FOR EACH DEAMAND POINT IS FUNCTION OF THE DISTANCE TIME BETWEEN DEAMAND POINT AND FACILITES, THISE POINT ALLOCAT THEM. FOR EACH DEAMAND POINT THE TYP OF WORKLOAD FUNCTION IS RESPECT TO THE AMOUNT OF REGION BUSY IN TERMS OF RESPONSE TIMES IS DIFFERENT WITH EACH OTHER. IN THIS MODEL, THE AMOUNT OF DEMAND FOR THE DEMAND POINT IS DYNAMIC IN EACH PERIOD. MODEL, A MODEL IS WITH MOVEABLE FACILITIES IN VARIOUS PERIOD. THE MODEL IS A COMPLEX MODEL AND IS SOLVEDMULTI-OBJECTIVE METAHEURISTIC ALGORITHM(MOPSO AND NSGA2) TO MEASURE THE NUMBER OF NON DOMINATED RESPONSES. IN THIS MODEL NSGA2 ALGORITHM SHOWED A BETTER CONVERGENCE.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Emergency time,workload function,multi-objective,location-dynamic allocation,metaheuristic algorithm

نویسندگان مقاله پرویز فتاحی | Parviz Fattahi
دانشگاه بوعلی سینا همدان

حسن باقری | Hasan Bagheri
دانشگاه بوعلی سینا همدان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها