یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی رتبه بندی عوامل موثر در موفقیت عملکرد پروژه ها در صنایع هوایی با استفاده ازتکنیک فرایند سلسله مراتبی
چکیده فارسی مقاله امروزه سازمان ها و شرکت ها در پی آن هستند تا بتوانند پروژه های خود را تحت شرایط تعهد شده از قبیل زمان، کیفیت و شرایط اقتصادی به کارفرمایان خود تحویل نمایند. موفقیت اجرای پروژه ها بستگی به عواملی دارد که بر آنها تاثیر می گذارد. شناسایی این عوامل و میزان تاثیرگذاری هر کدام از آنها در پروژه ها می تواند در موفقیت و یا شکست در پروژه موثر باشد. از این رو در این تحقیق تلاش شده است تا عوامل بحرانی و مهمی که موجب می گردد تا پروژه های محصولات هوایی موفق باشند، شناسایی و رتبه بندی گردند. 16 عامل مهم موفقیت پروژه های هوایی در 5 گروه توسط متخصصان و خبرگان در این زمینه انتخاب گردید و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، رتبه بندی و اولویت دهی عوامل، انجام شد. با استفاده از عوامل شناسایی شده و همچنین وزن اهمیت هر کدام از شاخص ها می توان با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند گانه، پروژه های مختلف را درصنعت هوایی رتبه بندی نمود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عوامل بحرانی موفقیت، مدیریت پروژه پروژه .

عنوان انگلیسی Ranking Effective Factors of Projects Success in Aviation Industry
چکیده انگلیسی مقاله Today, organizations and companies want to have delivered to their projects results under certain conditions, such as time, quality and economic conditions. Project success depends on factors that may affect them. Identifying factors and effectiveness amount of each of these factors in projects can contribute to the success or failure of any project. Therefore, in this study, we have tried to identify and rank critical and important factors that could effect in the Aviation project to be successful. 16 major success factor in aviation industries were selected by experts in the field and using hierarchical analysis process(AHP), ranking and prioritization factors were performed. After identifying and determining the importance weight of each of factors by using the technique of AHP, can rank the various projects in the aviation industry
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Success critical Factors, Project Management, Project.

نویسندگان مقاله ابوالفضل حسام پور | Abolfazl Hesampour
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

هادی شیرویه زاد | Hadi Shirouyehzad
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

مهرداد نیکبخت | Mehrdad Nikbahkt
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها