یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی برآورد نقطه تغییرخطی در پروفایل های خطی ساده خود همبسته
چکیده فارسی مقاله دانستن زمان واقعی تغییر فرایند به تشخیص عوامل انحراف فرایند و حذف آنها کمک می کند. در این مقاله فرض بر این است که کیفیت فرایند به صورت یک پروفایل ساده خطی خودهمبسته مدل شده و برآورد نقطه تغییر با تغییرات خطی در پارامترهای رگرسیون در ، پروفایل های خطی ساده خودهمبسته تحت ضرایب مختلف همبستگی با روش ماکزیمم درستنمایی محاسبه شده است. بر اساس نتایج همبستگی ضعیف برآورد نقطه تغییر عملکرد بهتری داشته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پروفایل خطی،خود همبستگی، نقطه تغییر،ماکزیمم درستنمایی، تغییرات خطی

عنوان انگلیسی Change Point Estimation of Auto-correlated Simple Linear Profiles under Linear Drift
چکیده انگلیسی مقاله Knowing the real time of the process change would simplify the identification and elimination of the source(s) of the special cause.This paper specifically assumes that quality of process is modeled by using an AR(1) autocorrelated simple linear profile. Maximum likelihood method has been used to estimate the linear drift in the regression parameters of autocorrelated simple linear profiles under several correlation coefficients.The results show that weak correlations exhibits better performance in change point estimation
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Linear profiles, Autocorrelation, change point, maximum likelihood, linear drift

نویسندگان مقاله ویدا ارمی | Vida Erami
Shahid Bahonar University of Kerman
دانشگاه شهید باهنر کرمان

حمید بازرگان | Hamid Bazargan
Shahid Bahonar University of Kerman
دانشگاه شهید باهنر کرمان

علی قاضی زاده احسائی | Ali Ghazizadeh
Shahid Bahonar University of Kerman
دانشگاه شهید باهنر کرمان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها