یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب سبد پروژه مبتنی بر تئوری محدودیت ها
چکیده فارسی مقاله انبوه پروژه های سازمانی و پیچیدگی های تصمیم گیری پیرامون آنها باعث می شود تا مدیریت و ربری پروژه، چالش های خاص خود را داشته باشد. از این رو و به منظور استفاده مطلوب از فرصت ها و دارایی های سازمان لازم است، مدیران با استقرار سیستم مدیریت جامع چندوجهی سبد پروژه سازمان را تشکیل داده و با لحاظ توجیه ای مناسب اقتصادی فنی و اجتماعی به انجام برسانند. مدیریت سبد پروژه با این موضوع دسروکار دارد که شرکت ها نه تنها باید روی مدیریت مستقل پروژه ها و اهداف خاص متمرکز شوند، بلکه باید پروژه ها را به عنوان یک نهاد واحد و اهداف مشترک مدیریت نمایند. عدم وجود فرایند نظام مند انتخاب و حذف پروژه ها در شرکتها و سازمان ها موجب می شود پروژه ها به صورت غیر تخصصی و سلیقه ای انتخاب شوند. شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در انتخاب پروژه های مناسب جهت تشکیل سید و روش های ریاضی و سیستماتیک انتخاب پروژه ها کوششی ارزشمند و مفید خواهد بود و به شرکت ها و سازمان ها در راستای انتخاب و اجرای پروژه های مناسب کمک خواهد کرد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Amodelforprojectportfolioselection based onconstrain theory
چکیده انگلیسی مقاله Vast number of organizational projects and complexity of decision making process can cause particular challenges for project management and its leadership. In order to use organization assets and opportunities efficiently, it is necessary that manager implement a comprehensive multidimensional project portfolio management system that considers economical, social and technical details of the projects. Selection of right sets of projects is considerably critical for organizations to successfully achieve their competitive advantages and corporate strategies. Due to limited resources and dynamic changes in business environment, this kind of selection is quite challenging for organizations. Beside one hundred selection tools and techniques, academics and practitioners have studied and recommended complex selection frameworks to facilitate the selection of right projects.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Project Portfolio, Constrain Theory, Analytical Hierarchical Process(AHP), Linear Programming(LP).

نویسندگان مقاله ساسان مظاهري | Sasan Mazaheri
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

حمیدرضا طلایی | Hamidreza Talaei
دانشگاه تهران

بهرنگ اسدي | Behrang Asadi
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها