یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه یک مدل ریاضی دو هدفه فازی برای مساله زمانبندی جریان کارگاهی توام
چکیده فارسی مقاله امروزه جریان کرمانی، یکی از رایج ترین محیط های تولیدی در صنعت می باشد. با اینحال، نیاز به افزایش ظرفیت و یا بالاس ظرفیت در مراحل مختلف تولید، موجب شده است که در برخی ایستگاه های کاری، بیش از یک ماشین وجود داشته باشد. معمولا این محیط های توسعه یافته تحت عنوان جویای کارمایی توام، جریان کار ماتمی چند بردیده، جریان کارکاتی معطف و یا جریان کارمانی با ماشین نمای موازی شناخته شده است. در این مقاله یک مدل رباتی جدید برای مسائه ژماسبندی حریان کارماغی توام با فرض نامرتبط بودن ماشین جاء تحت دو هدف مجموع زمان تکمیل و حداکثر زمان تاخیر کار با ارائه می شود. زمان بردارش کارها و سرعت ماشین های موازی عدد نازی در نظر گرفته شده اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله جریان کارگاهی توام، مدل ریاضی، فازی، دو هدفه، زمانبندی

عنوان انگلیسی Proposing a bi-objective fuzzy mathematical model for the hybrid flow shop scheduling problem
چکیده انگلیسی مقاله Nowadays, the flow shop is the most common production environment in industry. However, the need to increase or balance the capacity in different production stages has caused to have more than one machine in some stages. This type of flow shops are usually named hybrid flow shop, multi-processor flow shop, flexible flow shop or flow shop with parallel machines. In this article, a new mathematical model for the hybrid flow shop scheduling problem where parallel machines are unrelated, with two objectives of minimizing total completion time and maximum lateness, is proposed. The job processing time and machine velocity are supposed to be fuzzy number.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Hybrid flow shop, mathematical model, fuzzy, bi-objective, scheduling

نویسندگان مقاله فاطمه پوردهقان گل نشینی | Fatemeh Pourdehghan Golneshini
Mazandaran University of Science and Technology
دانشگاه علوم و فنون مازندران

نظام الدین مهدوی امیری | Nezam Mahdavi-Amiri
Sharif University of Technology
دانشگاه صنعتی شریف

حامد فضل الله تبار | Hamed Fazlollahtabar
Iran University of Science and Technology
دانشگاه علم و صنعت ایران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها