یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی اولویت بندی راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنعت سیمان با روش تصمیم گیری AHP : مطالعه موردی
چکیده فارسی مقاله ارزان بودن حامل های انرژی در ایران، باعث بروز مشکلات جدی اقتصادی اجتماعی شده است، مصرف بی رویه انرژی آلودگی های زیست محیطی و کمبود منابع فسیلی باعث شده است تا دولت ها به فکر افزایش قیمت حامل های انرژی باشند و این به نوبه خود باعث افزایش هزینه انرژی صنایع انرژی بر شده است. با توجه به اینکه انرژی یکی از نهادهای مهم در تولید سیمان می باشد و همچنین 60-40 از کل هزینه های تولید را در برمی گیرد، بنابراین تحقیق و بررسی در زمینه صرفه جویی انرژی امری ضروری می باشد. در این مقاله هدف اولویت بندی فناوری های کاهش مصرف انرژی در صنعت سیمان در قالب روش تصمیم گیری AHP و با استفاده از دانش خبرگان صنعت سیمان میباشد. در این مقاله در مورد اهمیت انرژی بحث می شود و راهکار در جهت کاهش مصرف انرژی با توجه به شرایط صنعت سیمان در ایران اولویت بندی می شوند. با استفاده از نتایج به دست آمده صنعت می تواند بر راهکارهایی که از نظر معیارهای مالی، محیطی و ویژگی های فنی به صرفه تر می باشد تمرکز کند، اما در این میان دولت هم می تواند با استفاده از سیاستهای مالی در شکل های مختلف همچون یارانه های سرمایه گذاری، وام های با بهره پایین، کاهشمالیات نقش مهمی را در سوق دادن صنعت سیمان به سمت استفاده از فناوری های با بهره وری بالاتر ایفا کند
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بهینه سازی انرژی - افزایش قیمت حامل های انرژی - صنعت سیمان روش تصمیم گیری AHP

عنوان انگلیسی Prioritization of Solutions for Energy Consumption Reduction in Cement Industry Using AHP :A Case Study‌
چکیده انگلیسی مقاله Given that energy carriers are inexpensive in Iran, many serious social and economic problems have been created in this country. As one of the most important factors in producing cement, energy consumption devotes an amount of 40% to 60% of the total production costs to itself. This paper aims at prioritizing the technologies which can be used to reduce energy consumption in the cement industry an AHP decision making approach is adopted as the research methodology. Using the results of an industry standard -solutions in terms of financial, environmental and technical characteristics of the treatment is to focus, but the government can use fiscal policy in different forms such as investment subsidies, lowinterest loans, tax reduction important role in pushing the cement industry toward the use of more efficient technologies will play
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله energy efficiency, cement industry, cost of energy, AHP decision making approach

نویسندگان مقاله ناهید محمودی | Nahid Mahmoodi
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران

محمدرضا امین ناصری | Mohamadreza Amin Naseri
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها