یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مسیریابی وسایل نقلیه چند دپویی با تقاضا و زمان سفر فازی: مدل و روش حل
چکیده فارسی مقاله به طور سنتی و در اغلب مطالعات گذشته، محققان بیشتر بر روی مسأله مسیریابی وسایل نقلیه چند دپویی در شرایط قطعی و در موارد محدودی روی مبهم و قازی بودن یکی از پارامترها تمرکز کرده اند، در حالی که در دنیای واقعی ممکن است به طور همزمان بیش از یک پارامتر ورودی مسأله ی کلاسیک مسیریابی وسایل نقلیه چند دپویی مبهم باشد که عدم توجه و در نظر نگرفتن آنها باعث ناکارابودن مدل و عدم نتیجه گیری مطلوب می گردد. در نتیجه، توجه بیشتر روی جنس اطلاعات و پارامترهای ورودی، حوزه و بستر مهمی برای تحقیق در این زمینه به وجود می آورد که در مطالعات قبلی، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله ارائه مدلی کارا برای مسأله ی مسیریابی وسایل نقلیه چند دپویی است. به طوری که به کاربردهای عملی نزدیک باشد. برای این کار از مفهوم نظریه فازی برای روشن تر شدن این متغییرهای گازی استفاده کرده ایم که می تواند راه حل مناسبی برای رفع این مشکل و رسیدن به یک جواب مناسب باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسیریابی وسایل نقلیه چند دپویی، نظریه فازی، تقاضا و زمان سفر فازی

عنوان انگلیسی Multi-depot Vehicle-routing problem with fuzzy demands and fuzzy travel times: Model and solution
چکیده انگلیسی مقاله Traditionally, in most previous studies, further research focus on multi-depot vehicle routing problem with certain conditions and in a few cases with one vague and fuzzy parameter. While in real world may be simultaneously more than one input parameter is fuzzy. the lack of attention and to ignore them, causing inefficiency, failure models and desired conclusion. Consequently, the focus on gender and the input parameters, creates an important platform for researchers in this field, which in previous studies, has been less studied. The main objective of this paper is to provide an efficient model for multi-depot vehicle routing problem, so it is closer to practical applications. for this, we use the concept of fuzzy theory to clarify the fuzzy variables, That could be a good solution to this problem and reach an appropriate solution
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Vehicle Routing Problem, Fuzzy Theory, Fuzzy demand and Fuzzy travel time

نویسندگان مقاله وحید رضایی | Vahid Rezaei
Faculty of Bu Ali Sina, Hamedan
دانشگاه بوعلی سینا همدان

امیرسامان خیرخواه | Amirsaman Kheirkhah
Faculty of Bu Ali Sina, Hamedan
دانشگاه بوعلی سینا همدان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها