یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه مدلی دوهدفه برای تعیین سلول های تولیدی با در نظر گرفتن متغیرهای محیط تولید
چکیده فارسی مقاله امروزه انعطاف پذیری محیط تولیدی و سرعت تطایق یافتن با نیازهای مشتری از جنبه های مهم سیستم های تولیدی است. در چنین شرایطی محیط های تولیدی از تولید انبوه تک محصولی به تولید محصولات متنوع در دسته هایی با سایز متوسط، تغییر یافتند. فناوری گروهی جایگزین مناسبی برای این محیط های تولیدی است. سیستم تولید سلولی یکی از مهم ترین شروط لازم برای فناوری گروهی است. در سیستم تولید سلولی، مساله نشکیل سلول ها مهمترین مسله در طراحی آن است. مهمترین هدف در مساله تشکیل سلول ها، کمینه کردن تعداد قطعات استثنایی است که موجب کاهش حرکات بین سلفی میگردد هدف دیگر این مساله کمینه کردن تعداد ماشین هایی که قطعه موردنظریه آن برای پردازش در هو سلول نیاز ندارد، می باشد که باعث افزایش سطح به کارگیری ماشین آلات می شود. دراین تحقیق مدل ربانی دو حادثه به منظور حداقل کردن تعداد قطعات استثنایی وتعداد ماشین هایی که قطعه موردنظر به آن برای پردازش در هر سلول نیاز نداردبادرنظر گرفتن داده های تولیدی از جمله: حجم تولید، زمان های نصب، زمان های فرآیند و میزان تقاضا ارائه می کنیم این مدل برای دستیابی به کمیته شدن هزینه ها و حداقل شدن زمان شاه که هر دو در محیط رقابتی تولید کنندگان حائزاهمیت هستند، مفید است به دلیل اینکه مدل پیشنهادی جز مسائل NP - hardness است نمی توان آن را با سایر روشهای بهینه سازی مسائل چندهدفه، حل نمود.لذا از الگوریتیم NSG- II و Tabu Searchبرای حل این مدل استفاده شده که آن را در محیط Mathb کدنویسی کرده ایم مثال هایی به منظورکشان دادن عملکرد مدل نیز ارائه میشودنتلج نشان می دهد که مدل در مدت زمان منطقی به جواب های کار دست می یابد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدل تولید سلولی، قطعات استثنایی، داده های تولیدی، مسائل چندهدفه، الگوریتم NSGA- II الگوریتم Tabu Search

عنوان انگلیسی A bi-objective model for assigning manufacture cells with considering production variables.
چکیده انگلیسی مقاله Nowadays the flexibility of production environment,the agility to meet the customer’s demand are the vital and necessary items in production systems. In this situations production has changed from single products to the variety of products in different groups with medium sizes.Group technology is a suitable replacement for such production circumstances. Cellur production is the most required item necessary for group technology. The issue of establishment of the cells is the most important point for designing in cell- manufacture system. The most important target of forming the cells is minimizing the exceptional elements. that decrease the inter cell movements. Another purpose of this issue is minimizing the number of voids in each cell which increase the rate of using machineries.In current research we will present the mathematic model including double aim for minimizing the number of exceptional elements and of voids in each cell simultaneously and considering to the production data such as: the capacity of production, set up time, processing time and the rate of demand. This model is useful for accessing to the minimization of the cost and the time, that both are very important for producer’s competitive environments.this proposed model belongs to the NP-Hardness subjects. In this due,NSGA-II algorithm and Tabu search algorithm are used for this model which has coding in Matlab environment. For indicating the performance of this model numerical example will be presented. Results show that the model will reach to the efficient answers within reasonable time
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله CM model, exceptional elements, production data, multi-objective problems, NSGA-II algorithm,Tabu search algorithm

نویسندگان مقاله فاطمه صدری | Fatemeh Sadri
دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

دکتربهزاد آشتیانی | Behzad Ashtiani
دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

دکترعلی حسین زاده کاشان | Ali Hossein zadeh kashn
دانشگاه تربیت مدرس تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها