یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی تعیین برنامه زمانی حرکت اتوبوس های بین شهری در محیط رقابتی
چکیده فارسی مقاله ین پژوهش در پی طراحی برنامه زمانی بهینه حرکت ناوگان اتوبوس، تعیین قیمت بلیت سفر و تیز طراحی برخی مکانیزم های تشویقی مسافران با هدف بیشینه سازی درآمد یک شرکت مسافربری بین شهری در محیطی رقابتی است. تواوری اصلی این تحقیق ارائه مکانیزم های تشویقی برای حفظ مشتری است؛ در مواقعی که نمی توان در لحظه مورد درخواست به او سرویس داد. در مدل زمان بندی پیشنهادی، نه تنها ناوگان و مشخصات سرویس شرکت شامل تواتر سقر، قیمت بلیت و امثالهم مورد توجه قرار گرفته است، بلکه سهم مسافر شرکت شما در شرایط رقابتی بازار به صورت متغیری درونزا در قالب مدل های انتخاب در نظر گرفته شده است. مسئله به صورت یک مسئله غیرخطی عدد صحیح آمیخته فرموله شده است، با اعمال تبدیلات مناسب، مسئله به صورت یک مدل خطی عدد صحیح آمیخته بازنویسی شده است. به منظور ارزیابی مدل و اعتبارسنجی آن، تعدادی مسئله آزمایشی طراحی و به کمک حل گشنده CPLEX حل شده است. نتایج به خوبی از تأثیرگذاری مثبت مکانیزم های تشویقی بر افزایش درآمد و حفظ مشتری پشتیبانی می کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زمانبندی حرکت اتوبوس، قیمت گذاری بلیط، مدل انتخاب مکانیزم تشویق

عنوان انگلیسی Departure timetabling of inter-city buses in a competitive environment
چکیده انگلیسی مقاله This study seeks to design the optimal departure timetable of bus fleet, to determine ticket fare and to design some incentive mechanisms for passengers aiming at maximizing the income of an inter-city passenger bus company in a competitive environment. The main innovation of this research is in proposing some incentive mechanisms to retain customers while the company unable to offer service in his/her requested time. In the proposed scheduling model, not only company’s fleet and its service features including travel frequency, ticket fare etc. have been considered, but companies’ market share in the competitive market have also been considered as an endogenous variable in form of choice models. The problem has been formulated as a mixed integer nonlinear program (MINLP). Then, the MINLP model has been reformulated as a mixed integer linear program (MIP) by using appropriate transformations. In order to evaluate the model efficacy, some test problems have been designed and solved by CPLEX solver. Results truly support the positive effect of incentive mechanisms on income and on customer retention
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Bus departure timetabling, ticket pricing, choice model, incentive mechanism

نویسندگان مقاله حميد فرورش | Hamid Farvaresh
دانشگاه كردستان، سنندج

سيران قديمي | Seyran Ghadimi
دانشگاه كردستان، سنندج


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها