یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی برنامه ریزی بار و طراحی همکارانه شبکه سرویس برای شرکتهای حمل ونقل دارای بار ناکامل
چکیده فارسی مقاله مسأله ی رایجی که شرکتهای حمل ونقل دارای بار ناکامل با آن مواجه هستند، طراحی شبکه سرویس ها و زمان بندی سفر کامیان معنا است به صورتی که کل هزینه های ناشی از سفرهای خالی و سفرهای با بارت کامل کامیون کمیته گردد. توزیع جغرافیایی تقاضای بار برای شرکت های مختلف حمل و نقل این امکان را فراهم می کند تا در صورت همکاری، از سفرهای خالی و سفرهای با بار تا کامل کاسته شود. در این مقاله یک فرمولاسیون طراحی شبکه سرویس براساس مسیر جهت زمان بندی و مسیریابی کامیون، تعیین برنامه سفر بار و تعیین موقعیت مجدد کامیون ها بطور همزمان ارائه شده است. فرمولاسیون ارائه شده ابتدا به صورت متمرکز برای گل اعضای موجود در ائتلاف حل می شود و سپس با حالت تصمیم گیری انفرادی شرکت ها مقایسه شده است. بر پایه تئوری بازی های همکاراته: ائتلاف شرکت های حمل ونقل باعث کاهش هزینه های عملیاتی و ایجاد صرفه جویی خواهد شد. صرفه جویی حاصل شده باید توسط مکانیزم های مناسبی بین اعضای ائتلاف تقسیم شود، به نحوی که رضایت اعضا جلب شود. برای ارزیابی اعتبار مدل متال های عددی مختلفی طراحی و به کمک حل کننده 12. 6CPLEX حل شده اند. نتایج نشان می دهد که در تمامی مسائل آزمایشی ایجاد ائتلاف و همکاری شرکت ها سبب صرفه جویی قابل توجه مزیته ما در مقایسه با حالت انفرادی شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله لجستیک همکارانه، شرکت حمل ونقل دارای بار ناکامل، طراحی شبکه همکاراته، برنامه ریزی بار، تنوری بازی های همکاراته.

عنوان انگلیسی Cooperative Load Planning and Service Network Design for Less-thanTruckload Carriers
چکیده انگلیسی مقاله A common problem faced by carriers in less-than-truckload (LTL) transportation is how to design service network and schedule their trucks in order to minimize all empty and LTL trip costs. The geographical distribution of freight of different carriers provides an opportunity for carriers to collaborate on reducing empty and LTL trips. In this paper, a path-based formulation for service network design aiming at simultaneously providing load plans, truck scheduling and routing, and empty truck repositioning has been proposed. Firstly, the proposed formulation is solved for all coalition members in a centralized form and then the results is compared with those of non-cooperative mode. According to cooperative game theory, coalition of carriers reduces operational costs and makes cost savings. The resulted savings must be allocated to coalition members based on a proper allocation mechanism to satisfy all members. In order to validate the efficacy of the proposed model, various numerical test problems have been devised and solved by CPLEX 12.6. Results indicate that in comparison with individual carrier planning, carrier coalition and cooperation leads to a significant cost saving
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Collaborative Logistics, LTL Carrier, Cooperative Network Design, Load Planning, Cooperative Game Theory.

نویسندگان مقاله حميد فرورش | Hamid Farvaresh
University of Kurdistan
دانشگاه كردستان، سنندج

محمد رحيمي | Mohammad Rahimi
University of Kurdistan
دانشگاه كردستان، سنندج


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها