یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مسئله ی بهینه سازی مقید زمان بندی دو عاملی در کارگاه گردش کاری در ماشین
چکیده فارسی مقاله طی سالیان اخیر مسائل زمان بندی که در آن ها چندین عامل برای استفاده از منابع مشترک به رقابت با یکدیگر می پردازند مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در این مقاله مسئله زمان بندی دو عاملی در محیط کارگاه گردش کاری در ماشین بررسی می گردد. به دلیل اهمیت جریمه های دیرکرد و همچنین بهره برداری کارا از منابع در بسیاری از محیط های تولیدی در این مسئله هدف کمینه سازی مجموع دیر کرد کارهای عامل اول با در نظر گرفتن یک حد بالا برای بیشینه دامنه عملیات کارهای عامل دوم می باشد. به دلیل پیچیدگی محاسباتی به شدتNP - hard این مسئله، یک رویه شاخه و گران به همراه چندین قضیه و حدود بالا و پایین برای رسیدن به جواب بهینه ارائه می شود. کارایی رویه ارائه شده برای مسائل نمونه متفاوت مورد بررسی قرار گرفت و نتایج محاسباتی نشان داد این رویه قادر به حل بهینه 92 درصد از مسائل نمونه تا ابعاد 21 کار است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زمان بندی، دو عاملی، کارگاه گردش کاری دو ماتین، شاخه و کران

عنوان انگلیسی Two-agent constrained optimization scheduling problem of two machine flowshop
چکیده انگلیسی مقاله In recent years most of researchers in scheduling problems have studied multi agent cases. In this paper, we considered the two-agent scheduling problem in two-machine flowshop environment. Because of the importance of efficient resource utilization and delay penalties in many manufacturing environments, in this problem the objective is to find an optimal schedule to minimize the total tardiness for jobs of first agent, under the circumstances that makespan of second agent is less than or equal to an upper bound . As this problem is strongly NP-hard, a branch and bound algorithm with several theorems, a lower bound and an upper bound proposed to obtain the exact solution of problems. The effectiveness of the proposed algorithm for the different sample problems studied and computational results show that branch and bound algorithm can solve 92 percent of problems up to 21 jobs in size.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Scheduling, two-agent, two machine flowshop, branch and bound

نویسندگان مقاله محمدحسن احمدی دارانی | Mohammadhassan Ahmadi
Isfahan University of Technology
دانشگاه صنعتی اصفهان

قاسم مصلحی | Ghasem Moslehi
Isfahan University of Technology
دانشگاه صنعتی اصفهان

محمد رئیسی نافچی | Mohammad Reisi
Isfahan University of Technology
دانشگاه صنعتی اصفهان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها