یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه مدلی برای مکان یابی و باز آرایی پویای آمبولانس ها برای سیستم های متراکم بنا بر صفMIML۱
چکیده فارسی مقاله در مسأله مکان یابی آمبولانس ها هدف یافتن مکانی مناسب، با توجه به محدودیت های موجود برای آمبولانس هاست. هدف از این مقاله ترکیب دو مدل پرکاربرد حداکثر پوشش مورد انتظار در مکان یابی مجدد آمبولانس ها و مسأله حداکثر پوشش برای سیستم های متراکم است تا از این طریق هم برای هر تعداد آمبولانس در دسترس استراتژی داشت و هم زمان انتظار بیمار در صف را کنترل کرد. هدف در این مدل بیشینه سازی امید ریاضی تقاضای پوشش داده شده در همه حالات است. همچنین، محدودیت هایی برای جابجایی آمبولانس ها در حالات مختلف و زمان انتظار بیمار در صف بر اساس سیستم صف MM1 ، در نظر گرفته شده است. پس از ارائه مدل ترکیبی، از طریق مثال های عددی نشان میدیم که این مدل می تواند پوشش را با توجه به تعداد کل آمبولانس ها و تعداد آمبولانس های در دسترس در هر زمان، با توجه به زمان انتظار در نظر گرفته شده برای بیمار در صف حفظ کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسأله پوشش مجموعه، خدمات فوریتهای پزشکی، مسأله مکان یابی، نظریه صف، مسأله بوبا

عنوان انگلیسی Locating And Dynamic Relocation Of Ambulance Stations For Congested Systems Based on M/M/1 Queuing System
چکیده انگلیسی مقاله The location problem is to find a suitable place to allocate ambulances, given the existing constraints. The purpose of this article is to locate any number of available ambulance and at the same time to control the waiting time of the patients using an integration of two widely used models: MECRP and QM-CLAM. The purpose of this model is to maximize the expected demand coverage in all cases. Also, some restrictions on the movement of ambulances in different scenarios and patient waiting time in the (M/M/1) queues, is taken into account. Then the integrated model is verified through some numerical example
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Set Covering Problem, Emergency Medical Services, EMS, Location Problem, Queuing Theory, Dynamic Problem

نویسندگان مقاله مرتضی گلیان | Morteza Golian
دانشگاه اصفهان

سعیده کتابی | Saeedeh Ketabi
دانشگاه اصفهان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها