یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بررسی تأثیرات خصوصی سازی حوزه ارتباطات راه آهن ج.ا.ا
چکیده فارسی مقاله راه آهن در هر کشور یکی از عوامل پیشرفت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن کشور محسوب می شود. امروزه در سراسر جهان مرزهای بین راه آهن ها در سراسر دنیا برداشته شده و خطوط هماهنگ بین المللی با مدیریت کنترل ترافیک ریلی این امر را هموار نموده است ولیکن با در نظر گرفتن ضرردهی بخش مسافری در همه راه آهن های دنیا بدلیل هزینه های بالای توسعه و نگهداری زیرساخت، بودجه زیادی به ایجاد منابع جدید درآمدزایی غیر از بخش مسافری صورت گرفته است. یکی از منابعی که می تواند درآمد بالایی برای راه آهن داشته باشد، توسعه زیر ساخت مخابراتی راه آن و سرویس های قابل ارائه مربوط به آن می باشد. شبکه مخابراتی راه آن، با توجه به وسعت جغرافیائی و سطح فناوری خود علاوه بر خدمات ریلی، جذابیت لازم برای حضور در بازار مخابراتی کشور را فراهم می کند تا ضمن به روز رسانی تجهیزات و سرویس های مخابراتی در سطح تکنولوژی روز جهانی، منابع درآمدی و فرصت های شغلی بسیاری را ایجاد نماید. در این مقاله راهکارهای توسعه زیرساخت مخابراتی راه آهن و درآمدزایی از طریق خصوصی سازی و بررسی آن در کشورهای پیشرو در صنعت ریلی در دنیا و همچنین از طریق تحقیق با استفاده از مدل توزیع پرسشنامه و تحقیقات میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. در میان کشورهایی که حوزه ارتباط راه آن آنها خصوصی سازی شده است کشور انگلیس با وجود پیشرو بودن در امر خصوصی سازی حوزه ارتباطات در راه آهن خود، به دلیل دخالت زیاد دولت موفق نبود ولی خصوصی سازی در راه آهن کشور آمریکا بدلیل نظام سرمایه گذاری و دخالت کمتر دولت بسیار موفقیت آمیز بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خصوص سازی، ارتباطات، رویکرد اقتصادی، شرکت عامل، سرمایه گذاری

عنوان انگلیسی Examining Privatization Effects of Communication Field in I. R. of Iran Railroad
چکیده انگلیسی مقاله In every country, railroad is one of factors for its development culturally, economically and politically. Today, there have been removed borders between railroads around the world, and international coordinated lines have facilitated the matter by traffic control management; but due to loss making passenger section in all railroads because of huge costs of developing and maintaining infrastructure, there has been significantly considered creating new incoming resources, other than passenger section. Developing railroad communication infrastructure and providing its appropriate services will be one of resources that can produce high income for railroad, if it is managed appropriately. In addition to provide railroad services, railroad communication network can be attractive to attend in communication market of the country, by considering its geographical extent and technological level specially in creating long way communications and data as point-to-point communications. It can create many income resources and job opportunities, while updating communication equipments and services in accordance with the latest global technology. The present article deals with approaches to develop railroad communication infrastructure and income by privatization and examining it in leading countries of railroad industry in the world. It has been conducted through examination, questionnaire distribution and field studies. Among countries with private railroad, England was not succeed in the matter because of its government interference; while the country is one of the leading countries in privatization of communication fields; however, USA was succeed to private its railroad because of its capital system and less government interference
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله privatization, communications, economic approach, agent company, investment.

نویسندگان مقاله مازیار یزدانی | Maziar Yazdani
ارتباطات و علائم الکتریکی

فاطمه حاجی زاده | Fatemeh Hajizadeh
مسئول ارتباطات راه آهن


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها